Sök på Nada Kontakt Webböversikt
KTH Nada ingår i Skolan för datavetenskap och kommunikation

Examination

Kursen har två obligatoriska moment i Ladok: För att klara kursen krävs att du får godkänt på båda momenten.

Båda momenten betygsätts 3,4,5 och slutbetyget fås genom att summera momentbetygen ock avläsa tabellen nedan:

SummaKTH-betygSU-betyg
63G
74
8VG
95

Nadas Hederskodex gäller även denna kurs.

Problemlösningsmomentet

Varje problemlösningssession består av 8 problem. Av de fyra problemsessionerna räknas resultatet på de tre sessioner där man lyckats lösa flest problem. Varje löst problem på dessa sessioner ger 3 poäng. Resultat från NM i programmering kan räknas istället för en av problemsessionerna.

Det finns 4 labbar som alla har en deadline. Varje labb kan ge upp till 9 bonuspoäng på problemlösningsmomentet om det är korrekt och inlämnat i tid. Sent inlämnade labbar ger ingen bonus.

När man summerat poängen enligt ovan kan betyget avläsas i tabellen nedan.

PoängBetyg
243
364
485

Hemtalsmomentet

Det finns 12 omgångar med hemuppgifter som alla har en deadline. Varje omgång består av 6 problem. Problem som löses före deadline ger 1 poäng och problem som löses efter deadline ger 0,5 poäng.

För godkänt betyg krävs att man löst minst 1 problem från varje hemuppgiftsomgång, för betyg 5 måste man ha löst minst 2 problem från varje hemuppgiftsomgång. Betyget kan sedan avläsas i tabellen nedan.

PoängBetyg
243(och minst 1 löst problem från varje hemuppgiftsomgång.)
364(och minst 1 löst problem från varje hemuppgiftsomgång.)
485(och minst 2 lösta problem från varje hemuppgiftsomgång.)