Sök på Nada Kontakt Webböversikt
KTH Nada ingår i Skolan för datavetenskap och kommunikation

2D1458 Problemlösning och programmering under press, 6p, HT 2005

Kursen ges läsåret 2005/2006 i period 1-2, med Fredrik Niemelä (niemela@kth.se) som kursansvarig.

Kursen kan med fördel läsas parallellt med 2D1387 Programsystemkonstruktion med C++.

Lärare

Fredrik Niemelä är kursansvarig. Föreläsare är, förutom Fredrik, Per Austrin, Mikael Goldmann och Gunnar Kreitz.

Kursens mål

Kursens mål är att ge

för att studenterna ska

Du får många tillfällen att utnyttja kunskaper i programmering, algortimkonstruktion, diskret matematik och kombinatorik till praktisk problemlösning

För mer information om kursen, se Studiehandbokstexten.

Förkunskapskrav

Kursen är tänkt som en praktisk fortsättning på kurserna 2D1352 Algoritmer, datastrukturer och komplexitet och 2D1354 Algoritmer och komplexitet. I den här kursen kan du använda dina kunskaper om algoritmer och algoritmkonstruktion i praktiken genom att, ibland under tidspress, lösa problem genom att konstruera och koda program. Den som inte gått någon av de ovanstående kurserna kan kontakta kursansvarig för att få hjälp att avgöra om förkunskaperna räcker.

Kurslitteratur

Kursen har ingen specifik kursbok, men här följer några böcker som kan passa som kurslitteratur.

The Algorithm Design Manual av Steven S. Skiena, Telos, 1997.

...är en mycket trevligt skriven bok, inriktad på arbetet att från en problemformulering designa ett program som läser problemet. Den är inte i sig själv ett referensverk för algoritmer och datastrukturer, men det medföljer en CD som innehÃ¥ller referensmaterial (hela boken digitalt, föreläsningar och föreläsningsanteckningar, implementationer av diverse algoritmer med mera).

De flesta deltagarna har redan läst kursen ADK eller motsvarande, och har antagligen redan en bok som fungerar hyfsat som uppslagsbok för algoritmer. För den som inte redan har en sådan bok rekommenderas

Introduction to Algorithms, Second Edition av Cormen, Leiserson, Rivest och Stein, MIT Press, 2001,

som ett komplement/alternativ till Skienas bok. Att köpa båda böckerna blir dock ganska dyrt.

Kursregistrering

Bara teknologer som delfakulteten lagt in i Ladok som studerande på en kurs kan godkännas på kursen. Se alltså till att du är registrerad i Ladok.

Dessutom måste du, för att kursledaren ska kunna hålla reda på dina resultat, registrera dig i Nadas resultatrapporteringssystem. Detta görs med kommandot res checkin popup05 på någon av Nadas unixdatorer.

För din egen skull bör du också ge kommandot course join popup05. Detta kommando medför att du får se eventuella login-meddelanden från kursledaren samt att din kurshemsida får en länk till kursen.

När du är klar med kursen ger du kommandot course leave popup05 för att återställa allt.