Nada

Kursanalys för Problemlösning och programmering under press, Läsåret 02-03

Författare: Mikael Goldmann, NADA

^ Upp till kurssidan.

Nedan följer en kursanalys av kursen Programmering och problemlösning under press. I texten refereras till en enkät gjord med Ace i WWW. Enkäten har fyllts i av 9 personer, av de 21 som varit aktiva på kursen. Det finns en länk till enkätsvaren i slutet av detta dokument. Kursanalysen baseras också på synpunkter från kursnämndsmöten där Jon Larsson, Mikael Lagerkvist, Niklas Lundström och Mikael Goldmann deltagit.

Kursdata

Kurs 2D1458, Problemlösning och programmering under press, 6p
Examination programmeringsuppgifter och "tävlingar"
Kursen genomförd HT 2002
Föreläsningar 24 timmar (12 st)
KurslitteraturSkiena: the Algorithm Design Manual
Antal studenter 21
Kursansvarig/föreläsare Mikael Goldmann
Labbassistent/gästföreläsare Fredrik Niemelä
Gästföreläsare Johnny Bigert

Sammanfattning

En ny kurs som tycks ha varit lyckad under det första året. Det finns många saker att slipa på till nästa år även om de nio som fyllt i enkäten är positiva till det mesta. Alla kursens lag presterade mycket bra på SM. Svaren på enkäten är genomgående positiva men det finns flera förslag till förbättringar.

Studenter

Studenterna går i huvudsak tredje eller fjärde året av sin utbildning. De 22 som följt kursen är fördelade enligt

10 från D
8 från F
1 från I
3 från Danderyds gymnasium

Av dessa har 1 bara gjort ett fåtal av hemuppgifterna men däremot avlsutat tävlingsmomentet. Eftersom han nu tar ut examen är det troligt att han inte slutför kursen.

Nyckeltal

Prestationsgrad och Examinationsgrad(2003-01-10) är 98% respektive 95%.

Mål

Kursens mål är att ge för att studenterna ska En förhoppning är också att deltagarna ska inspireras att delta i tävlingar utanför kursen, speciellt i SM/NM.

Nytt för i år

Hela kursen är ny för i år.

Undervisning

Undervisningen har dels bestått av teoretiska föreläsningar och dels av praktiska övningar/labbar. Dessutom har ett antal obligatoriska labbar/tävlingar varit en del av examinationen.

Examination

Kursen har två delmoment. Det ena momentet utgörs av ett antal tävlingar där problem lösts under tidspress i tre-personerslag. Det andra momentet består av ett stort antal uppgifter som löses individuellt under betydligt mindre tidspress -- en omgång uppgifter per vecka.

Kurslitteratur

Egentligen är kurslitetteraturen valfri, men ett par böcker som kan rekommenderas är Skienas The Algorithm Design Manual och Cormen, Leiserson, Rivest och Steins Introduction to Algorithms.

Studenternas arbetsbelastning

Examinationen har varit utspridd över hela kursen. Tävlingarna har varit vissa bestämda datum, men man har inte varit tvungen att delta vid alla tillfällen.

Förkunskaper

Problemen kan ofta lösas genom att tillämpa algoritmer och metoder från kursen Algoritmer, datastrukturer och komplexitet (eller liknande kurs), så kursdeltagarna behöver förkunskaper motsvarande stora delar av den kursen.

Verkligt kursinnehåll

Kursen har delvis följt den föreläsningsplanering som fanns på kurshemsidan, men somliga föreläsningar uteblev medan andra tillkom. Följande uteblev: dynamisk programmering och giriga algoritmer (flera exempel förekom dock), Java-föreläsningar, en av C++-föreläsningarna, kombinatorisk sökning och backtracking. Tillkom gjorde "union-find" och amorterad analys, samt genomgång av första tävlingens problem.

Kommande förändringar

En rad ideer har dykt upp, speciellt vad gäller att innehållet i de praktiska övningarna, och även i den del av examinationen som inte utgörs av tävlingar. Här följer en lista av förslag på sådana moment: Kursnämnden är positiv till de två första punkterna. Vi är också överens om att det finns en del svårigheter med de två sista punkterna. För att det inte ska bli alltför chansartat skulle man behöva mer än en individuell tävling, men eftersom det totalt ges ca fyra tävlingar under kursen så skulle det i viss mån tränga ut lagarbetet som är viktigt. Kodbiblioteksbyggandet kan vara svårt att examinera på vettigt sätt. I den mån ovanstående ideer genomförs kommer antal problem och/eller tävlingar som hittills ingått i examinationen att minska för att den totala arbetsinsatsen ska vara i stort sett oförändrad.

En genomgång av vilka ämnen som ska tas upp på föreläsningar och i vilken ordning dessa bör tas upp behövs.Uppsättningen med urvalet av Valladolidproblem behöver gallras och förnyas.

Labbdelen av kursen ska struktureras och planeras bättre.

Jag undersöker ett alternativ till kursboken, men den boken är så ny att jag ännu inte har fått tag på ett exemplar.

Bilaga: Enkätsvar

I några fall har svaren anonymiserats.

Bilaga: Kursbeskrivning (pdf)

^ Upp till kurssidan.


Sidansvarig: <migo@nada.kth.se>
Senast ändrad 23 maj 2003
Tekniskt stöd: <webmaster@nada.kth.se>