Nada

Popup period 1-2 02/03
Programmeringsproblem

I kursen ingår, förutom tävlingarna, att lösa problem i Valladolids problembibliotek. Nedan följer allt som allt 13 omgångar med problem inom olika områden. Tiden för att lösa ett av problemen varierar mellan 15 minuter och ett par timmar beroende på svårighetsgrad. Det är meningen att du ska arbeta med de sex första omgångarna under kursens första period och de sju sista omgångarna under kursens andra period. Det innebär ca en omgång per vecka. Du förväntas inte lösa alla problemen. Kurskraven framgår av kurs-PM. Lycka till!

Det kommer att tillkomma deadlines och ett eller två problem.

Varningar

För några av problemen har jag upptäckt brister i lydelsen. Det är markerat i listan nedan med varningstrianglar (). Triangeln är en länk till en förklaring.

I allmänhet gäller att man måste vara noga när man läser lydelsen. De in- och utdataexempel som finns är ofta helt otillräckliga för att upptäcka fel. Ibland ger de dessutom intrycket att indata är mer strukturerat än vad det i själva verket är. Hur indata är formaterat framgår oftast tydligt av lydelsen, men i exemplen kan det finnas blanka eller radslut som inte måste finnas i indata. Exempelvis kan det förekomma att en 4x4 matris med heltal i lydelsen skrivs som fyra rader med fyra tal i varje rad medan det i indata kan vara tillåtet att alla talen står på samma rad, eller att varje tal står på en egen rad, eller att sju tal står på en rad och nio tal på raden under osv...

Vektorer och iteration: en uppvärmning (02-09-09)

Spel och patienser (02-09-16)

Strängar och stränghantering (02-09-23)

Sortering: biblioteksrutiner etc. (02-09-30)

Aritmetik och algebra (02-10-14) (Samma deadline som nästa omgång)

Talteori (02-10-14)

Backtracking: permutationer och delmängder (02-11-04)

Grafsökningar (02-11-11)

Grafer: kortaste stigar, topologisk sortering (02-11-18)

Dynamisk programmering (02-11-25)

Geometri: lattice (02-12-02)

Geometri: konvexa höljen, areor, skärningar (02-12-09)

Syntaxanalys med rekursiv medåkning (02-12-16)

^ Upp till Nadas kurser.


Sidansvarig: <migo@nada.kth.se>
Senast ändrad 19 november 2002
Tekniskt stöd: <webmaster@nada.kth.se>