bild
Skolan för
datavetenskap
och kommunikation
KTH / Nada / Utbildning / Teknologer / 2D1458

2D1458 Problemlösning och programmering under press

Detta är en del av Nadas gamla webbplats. Aktuell information om kursen hittar du på CSCs webbplats.

Denna kurs ger dig dels möjlighet att befästa dina kunskaper från tidigare kurser i algoritmer och datastrukturer, och dels en möjlighet att fördjupa dessa kunskaper. På så vis är den en naturlig fortsättning på till exempel ADK-kursen.

Kursen bygger på att deltagarna ställs inför ett ganska stort antal datalogiska problem. För att lösa problemen behöver man analysera dem, välja och implementera lämpliga algoritmer, samt testa implementationen. På föreläsningarna går vi igenom ny teori och gammal teori repeteras.

Kursen ger dig

  • ökade kunskaper om algoritmer
  • träning i algoritmanalys (för att kunna bedöma om en viss algoritm kan vara rimlig att använda på ett givet problem)
  • ökade färdigheter i programmering (flera kursdeltagare har har sagt att den rutin kursen ger har ökat deras självfötroende som programmerare)
  • en ypperlig möjlighet att träna tävlingsprogrammering, även om det inte är kursens huvudsyfte

Kursen är platsbegränsad så anmäl dig så fort du kan. Under kursens gång inträffar SM i programmering där vi hoppas att kursdeltagarna kommer att vara med.

Sidansvarig: Fredrik Niemelä <niemela@kth.se>
Uppdaterad 2006-05-19