2D1449 Kryptografins grunder

Resultat av kursutvärdering


  13 frågor väntar på svar och en eller annan kommentar.


 1. Upplever du kursen som lätt eller svår?

  1. 0% (0 st) Mycket lätt.
  2. 0% (0 st) Lätt.
  3. 29% (4 st) Medel.
  4. 57% (8 st) Ganska svår.
  5. 14% (2 st) Mycket svår.


 2. Fick du i början av kursen klart för dig vad kursens mål var?

  1. 100% (14 st) Ja.
  2. 0% (0 st) Tveksam.
  3. 0% (0 st) Nej.


 3. Tycker du att kursen är intressant och meningsfull?

  1. 93% (13 st) Ja, mycket.
  2. 7% (1 st) Ja.
  3. 0% (0 st) Neutral.
  4. 0% (0 st) Inte särskilt.
  5. 0% (0 st) Nej.


 4. Tycker du att dina förkunskaper var tillräckliga när kursen startade?

  1. 79% (11 st) Ja.
  2. 14% (2 st) Tveksam.
  3. 7% (1 st) Nej.


 5. Vad tycker du om utdelat kursmaterial?

  1. 14% (2 st) Mycket bra.
  2. 79% (11 st) Bra.
  3. 7% (1 st) Hyfsad.
  4. 0% (0 st) Mindre bra.
  5. 0% (0 st) Dålig.

  Ev. kommentar om utdelat material:

  Bra med "riktiga" artiklar. Bra att man lär sig läsa sådana.
  ---
  Himla vettigt att gräva fram forskningsartiklar
  om frågor som eleverna ställde. Det visar på
  engagemang!

  Linear Cryptanalysispappret var lite svårgenomträngligt.

  Kursboken var alldeles strålande bra!

  ---
  Roligt att försöka läsa "riktiga" artiklar.
  ---
  Kunde varit kul att få ta del av lite mer klassiska
  papers inom olika områden. dvs de som ansågs
  banbrytande för sin tid.


 6. Hur stor del av föreläsningarna har du varit på?

  1. 0% (0 st) Mindre än 20%.
  2. 0% (0 st) 20-40%.
  3. 21% (3 st) 40-60%.
  4. 7% (1 st) 60-80%.
  5. 71% (10 st) Mer än 80%.


 7. Vad tycker du om föreläsningarna pedagogiskt sett? (Förklaras stoffet bra? Talar och skriver läraren tydligt?

  1. 57% (8 st) Mycket bra.
  2. 43% (6 st) Bra.
  3. 0% (0 st) Acceptabelt.
  4. 0% (0 st) Mindre bra.
  5. 0% (0 st) Dåligt.
  6. 0% (0 st) Har inte deltagit.

  Ev. kommentar (gärna konstruktiv):

  Ibland lite problem med matten... Men så var det förkunskapskrav oxo :)
  Och: 8:00 på valborg??!! Då skall man ligga på en gräsmatta utanför
  Karolina Redeviva om man är en normal student...

  ---
  Mycket bra med repetitionen av föregående föreläsning.

  Det är synd att det inte förekommer mer diskussion än det gör. Detta
  tycker jag dock främst är elevernas fel. Det är samma problem på de
  flesta kurserna. Jag vet inte hur man ska kunna ändra på detta beteende,
  men det vore roligt och mer engagerande med mer aktivitet från
  elevernas sida.

  Kanske skulle man kunna dela in eleverna i två seminariegrupper. På
  dessa seminarier skulle eleverna i små grupper (ca 3 st) redovisa
  något de fått i uppgift att titta närmare på. Förhoppningsvis blir
  effekten att diskussion uppkommer både när man löser uppgiften, och
  när man sedan redovisar den. Det är väldigt mycket lättare
  att ifrågasätta något som andra elever säger än något en föreläsare
  säger, och ifrågasättande är primärt i varje diskussion. Detta skulle
  då kunna vara en del av eximinationen och man
  kunde dra ner lite på antalet uppgifter på hemtalen för att kompensera
  det extra arbetet.

  ---
  ibland förekommer stavfel/ordmissar mm på tavlan men det är inget som försämrar kvaliten på undervisningen.
  ---
  Håstad är en utmärkt föreläsare som kan sitt ämne
  och dessutom kan förmedla sin kunskap.

  ---
  Bra med ordentlig repetition av tidigare material.
  ---
  Väl planerade anteckningar på tavlan. Strukturerat.
  Vill att eleverna skall förstå.


 8. Hur mycket tid ägnade du åt hemuppgift 1?

  1. 0% (0 st) Mindre än 4 tim.
  2. 0% (0 st) 4-10 tim.
  3. 14% (2 st) 10-20 tim.
  4. 79% (11 st) Mer än 20 tim.

  Ev. synpunkter på hemuppgift 1:

  Inlämningsuppgift 1 var mycket svårare än 2:an och
  3:an. "unknown", "des" och "gskrivare" tog väldigt
  lång tid att skriva jämfört med motsvarande uppgifter
  i inlämningsuppgift 2 & 3. Det borde kanske ha
  fördelats ut jämnare.

  ---
  Mycket jobb. Tre hårda programmeringsuppgifter
  tog sin tid (DES, unknown, gskriv). Gskrivaren var
  roligast. DES kändes hemskt jobbig, men jag förstod
  iaf differentiell kryptoanalys.

  ---
  Roligt men tidskrävande med okänt krypto.
  ---
  Svår
  ---
  Lite jobbig i överkant jämfört med resten av kursen.
  Kanske skulle man kunna ha vissa uppgifter tex DES:en
  hängandes hela kursen i stället för att dead-linea
  så tidigt.

  ---
  Roligaste (och svåraste) uppgifterna var
  g-skrivaren och det okända kryptot. Des-uppgiften
  verkade mest pillig (jag gjorde den inte).
  Teori-uppgifterna var lite väl enkla.


 9. Hur mycket tid ägnade du åt hemuppgift 2?

  1. 0% (0 st) Mindre än 4 tim.
  2. 7% (1 st) 4-10 tim.
  3. 57% (8 st) 10-20 tim.
  4. 29% (4 st) Mer än 20 tim.

  Ev. synpunkter på hemuppgift 2:

  Ganska balanserad hemuppgift. Lite lätt kanske.
  Inte lika rolig som ettan.

  ---
  Kändes lättare än första uppgiften.
  ---
  Betydligt lättare än hemuppgift 1.
  ---
  Lite lättare, lagom svår
  ---
  Helt klart lättaste hemuppgiften. De två första var
  triviala om man hade gått avancerade algoritmer.
  Det som kunde ta tid var skumma bit-twiddling buggar
  i SHA-uppgiften...


 10. Hur mycket tid ägnade du åt hemuppgift 3?

  1. 0% (0 st) Mindre än 4 tim.
  2. 7% (1 st) 4-10 tim.
  3. 29% (4 st) 10-20 tim.
  4. 43% (6 st) Mer än 20 tim.

  Ev. synpunkter på hemuppgift 3:

  Jag tycker det var för liten del av promlemen som
  skulle implememnteras. Det är roligare att skriva
  program än att skriva uppsatser.

  ---
  Håller just nu på med det, men uppskattar tiden som
  kommer att spenderas till >20h.

  ---
  Återigen lite svårare, men unknown2 var kul.
  Jag tycker personligen att alla slumptalsgeneratortal
  "undersök perioden" var ganska meningslösa.
  Kul med lite ZK-bevis. Mer komplexitetsteori!!!

  ---
  Första uppgiften var intressantast och tog mest tid.
  De övriga var ganska enkla.


 11. Hur stor del av din totala studietid under period 4 har du ägnat åt den här kursen?

  1. 7% (1 st) Mindre än 15%.
  2. 0% (0 st) 15-30%.
  3. 36% (5 st) 30-50%.
  4. 43% (6 st) 50-70%.
  5. 14% (2 st) Mer än 70%.


 12. Kursen är på 4p. Vad tycker du om det jämfört med andra kursers poängantal?

  1. 50% (7 st) Lagom med 4p.
  2. 36% (5 st) Borde vara 5p.
  3. 7% (1 st) Borde vara 6p.
  4. 0% (0 st) 4p är för mycket.


 13. Ytterligare kommentarer om kursen:

  En av de klart bästa kurserna på nada!!!!
  Den borde gå varje år så man kan ta förkunskapskurserna
  först. Nu var jag tvungen att läsa den i år eftersom
  jag (eh rimligtvis eller så borde) ha tagis examen när den
  bår nästa gång.
  Mkt. intressant kurs

  ---
  Jag tyckar att man lär sig mer när man har denna typ av examination, med hemtal.
  Det finns dock uppenbara nackdelar och därför tycker jag att det inte
  vore fel med även en muntlig examination (som det på hemsidan står eventuellt ska
  ske). En annan möjlighet vore att ha ovan nämnda seminarier och att väga in dessa,
  förutom hemtalen, när betygsättningen görs.

  ---
  Kursen är mycket viktigt speciellt nu när datorer bli
  annu kraftigare. Kursen borde går varje år.

  ---
  För att fråga 11 skall vara av värde:
  Jag läste 3 andra kurser parallet varav 2 var labbkurser.

  ---
  Känns som lite mindre jobb än avancerade algoritmer,
  men den var jobbigare än komplexitetsteorin.
  Jag vill se mera länkar till komplexitetsteorin i
  kursen! Sista föreläsningen var spännande.

  Överhuvudtaget var administrationen mycket bra och
  man fick snabbt svar på frågor. Bra gjort, Johan!

  ---
  Litet väl stor det av tiden ägnades åt detaljerna i
  DES. Den tiden borde kunna användas på ett mer
  effektivt sätt.

  ---
  Utmärkt examinering! Klarar du hemuppgifterna så KAN
  du kursinnehållet. Utan tvekan en av de intressantaste
  och bäst genomförda kurser jag gått.

  (Men hemuppgifterna hade gärna fått vara på svenska.)

  ---
  Mycket lärorik kurs. Ej nödvändigt att ha gått
  komplexitetsteorin för att gå kryptokursen.
  Borde anordnas en f.k genast!

  ---
  Jag saknade svåra teori-uppgifter. De svåraste
  uppgifterna var genomgående "forcera kryptot"
  uppgifterna (som iofs är väldigt roliga att lösa).
  Någon svårare teoriuppgift skulle ha varit bra.


johanh@nada.kth.se

Denna sammanställning har genererats med ACE.