Nada

Kryptografins grunder 1998

Föreläsnings schema. Notera således att kursen var tämligen lik kursen 1996 men hade 3 färre föreläsningar vilket gav en del mindre förändringar.

Hemuppgifter

Inlämningsuppgift 1.

Inlämningsuppgift 2.

Inlämningsuppgift 3.

En del mindre problem har rättats i lydelsen av uppgift 2, det senaste gällde vilket tal man skulle signera i uppgift 7. Lydelsen som ligger ovan är den rättade. Inlämningsdatum är dessutom fredag 8 maj.

Lärare

Kursledare och föreläsare är Johan Håstad. Mottagning enligt överenskommelse.

Kursbok

"D.R.Stinson: Cryptography; Theory and Practice", CRC-Press, ISBN 0-8493-8521-0. En lista med feltryck finns här. Läsanvisning ges av föreläsningsschemat.

Examination

Inämningsuppgifter (eventuellt i förening med muntlig examination).

Utvärdering

Utvärderingen är gjord och gav följande resultat. Jag har dessutom gjort en kursanalys.
Sidansvarig: <johanh@nada.kth.se>
Senast ändrad 16 augusti 1999
Tekniskt stöd: <webmaster@nada.kth.se>