2D1449 Kryptografins grunder

Resultat av kursutvärdering


  19 frågor väntar på svar och en eller annan kommentar.


 1. Upplever du kursen som lätt eller svår?

  1. 0% (0 st) Mycket lätt.
  2. 7% (2 st) Lätt.
  3. 25% (7 st) Medel.
  4. 57% (16 st) Ganska svår.
  5. 11% (3 st) Mycket svår.


 2. Fick du i början av kursen klart för dig vad kursens mål var?

  1. 93% (26 st) Ja.
  2. 7% (2 st) Tveksam.
  3. 0% (0 st) Nej.


 3. Tycker du att kursen är intressant och meningsfull?

  1. 89% (25 st) Ja, mycket.
  2. 11% (3 st) Ja.
  3. 0% (0 st) Neutral.
  4. 0% (0 st) Inte särskilt.
  5. 0% (0 st) Nej.


  Ev. kommentar om kursinnehåll:

  mycket välbalanserat
  ---
  Bra men allt förklarandes inte så bra eller behövde förtydligas !
  ---
  Jag tycker det skulle ha varit mera tillämpningar,
  nu blev det en känsla av att en del av hemtalen mera
  passade hemma i någon anna kurs om algortimer eller
  komplexitet.

  ---
  Bra spännvid (gamla/nya algoritmer) och teoretisk
  nivå. Mer om kryptografiska protokoll hade varit
  intressant (men inte på bekostnad av något annat),
  men jag har förstått att det går en sån kurs på IT
  (?) så det kanske överlappar då.

  ---
  Väldigt lärorik och rolig kurs. Blandningen mellan
  teori och praktik var bra, även om jag själv är mer
  praktisk än teoretisk. Den har verkligen väckt
  intresse för kryptografi. Från början gick jag
  kursen för att jag tyckte kryptografi var en viktig
  del av datateknik-utbildningen. Nu har
  det blivit ett intresse...

  ---
  Jag tyckte att det var lite för lite teori men kursen var bra i alla fall.


 4. Tycker du att dina förkunskaper var tillräckliga när kursen startade?

  1. 68% (19 st) Ja.
  2. 32% (9 st) Tveksam.
  3. 0% (0 st) Nej.


 5. Komplexitetsteorikursen har varit ett förkunskapskrav till denna kurs. Tanken är att den ska ge en fördjupad förståelse för resonemang och vad som är effektivt beräkningsbart. Som bekant togs det förkunskapskravet bort då komplexitetsteori kursen inte gavs på grund av lärarbrist. Tror du det är bra att ha den kursen som förkunskapskrav nästa kursomgång?

  1. 11% (3 st) Ja.
  2. 14% (4 st) Tveksam.
  3. 14% (4 st) Nej.
  4. 61% (17 st) Svårt att avgöra utan att ha läst komplexitetsteorin.


  Ev. kommentar om förkunskapskraven:

  de flesta förstår nog ändå vad som är efferktivt beräkningsbart. annars kan man ju alltid konsultera kursboken..
  ---
  Advanced Algorithms should still be required.
  ---
  Jag har inte gott Komplexitetsteorin men så som kursen var uplagd nu verkade det inte behövas eftersom man endå förstod det mästa, fast visst var det en del saker man inte förstod fast det tror jag inte berodde på komplexitetkursens utgång utan att andra kunskaper saknades !
  ---
  ALKO räckte gott och väl. Fast jag har ju inte
  gått komplexiteten då...

  ---
  Förvisso svårt att veta, men jag som inte läst komplexitetsteorin tyckte inte det var så svårt att greppa vad som går att beräkna och inte
  ---
  Jag tycker det är mer intressant att få reda på hur
  olika kryptosystem används, deras styrkor och brister,
  än exakt varför de olika systemen tar just ordo(nånting)
  att beräkna..

  ---
  Den komplexitetsteori som ingick i kursen gick
  att förstå om man har läst ALKO, men man kanske
  skulle ha fått någon större aha-upplevelse om man
  läst komplexitetsteori kursen, vem vet?

  ---
  Att ha läst avancerade algoritmer innan
  var definitivt till hjälp.

  ---
  Jag tyckte kursinnehållet var givande utan att ha
  läst komplexitetsteorin. Snarare så hade ett sådant
  förkunskapskrav stoppat mitt kursdeltagande...
  Jag tyckte kursinnehållet var bra och givande
  utan de aspekterna.

  ---
  Kanske att man borde ha läst mer programmering innan
  än vad jag gjort (bara indan, läser inte datainriktning).
  Eller komplexitetsteorin.
  Skulle vara bra att ha större känsla för vad som går
  fort/långsamt att beräkna. Hur man optimerar
  beräkningar osv.
  Men det gick ok ändå tror jag :-)

  ---
  Det krävdes ganska stora kunskaper i programmering vilket kanske ska framgå.


 6. Vad tycker du om kursboken av Stinson?

  1. 18% (5 st) Mycket bra.
  2. 57% (16 st) Bra.
  3. 11% (3 st) Hyfsad.
  4. 4% (1 st) Mindre bra.
  5. 0% (0 st) Dålig.
  6. 11% (3 st) Har inte använt den.

  Ev. kommentar om boken:

  jag har sett lite i en kamrats bok. jag tror att det är en mycket bra bok men att man inte behöver den för att fullgöra kursen.
  ---
  lite torr
  ---
  Jobbig och dåligt förklarande !
  Ibland för långa exempel för att beskriva nkla saker !

  ---
  Vissa saker beskrivs väl kortfattat när man söker denteoretiska förståelsen, dock
  täcker den mycket vilket gör att den känns bra att
  ha i bokhyllan

  ---
  Inte speciellt bra, men ingen av de andra böcker
  jag använt under kursen har varit bättre.
  (Schneier, Rhee, Knuth, HAC, online-texter)

  ---
  Lite för mycket "inses lätt"- och "det är inte svårt
  att bevisa att"-kommentarer. Det stör rytmen om man
  hela tiden måste släppa boken för att förstå precis
  hur de olika resultaten framkom. (Det orkar man inte,
  så resultatet blir att man försöker komma ihåg en
  formel istället för att kunna härleda den själv.)

  ---
  Kursboken underlättade arbetet med inlämningsuppgifterna.


 7. Hur stor del av föreläsningarna har du varit på?

  1. 4% (1 st) Mindre än 20%.
  2. 4% (1 st) 20-40%.
  3. 11% (3 st) 40-60%.
  4. 18% (5 st) 60-80%.
  5. 64% (18 st) Mer än 80%.


 8. Vad tycker du om föreläsningarna pedagogiskt sett? (Förklaras stoffet bra? Talar och skriver läraren tydligt? Används stordia i lagom omfattning?)

  1. 57% (16 st) Mycket bra.
  2. 32% (9 st) Bra.
  3. 7% (2 st) Acceptabelt.
  4. 4% (1 st) Mindre bra.
  5. 0% (0 st) Dåligt.
  6. 0% (0 st) Har inte deltagit.

  Ev. kommentar (gärna konstruktiv):

  Håstad är en brilliant föreläsare som ger inspiration
  ---
  Nja .. ok ... hade gott att göra bera eller bättre exempel som förklarat saker bättre. Känns som om vissa saker tas för givet bara för att han kan dom själv ...
  ---
  Det jag saknade var flytet, dessutom var
  det ibland svårt att se vad som stog på tavlan, också
  en viss brist på tavelstruktur.
  En annan sak jag saknade var att det var dålig stimulans
  till diskussioner, dessutom är jag osäker på hur mycket du
  uppskattar att elever kommer till ditt rum och frågar saker.
  Om du vill att elever ska komma och fråga saker kanske
  du bör betona det mera.

  ---
  Inte mer stordia, skriva på tavlan är bra och ser
  till att det går i lagom takt.

  ---
  Mycket kunnig föreläsare och förklarar tydligt och bra och har bra kontakt med eleverna.
  ---
  Mycket bra föreläsare, dock ibland stavningsfel
  på tavlan. Inte så mycket stordia.

  ---
  Bra förklaringar och genomgångar, men föreläsaren
  verkade ta vissa förkunskapskrav för givna (som
  avancerade algoritmer, etc). Dessutom kan taveltekniken
  förbättras, mycket hopp fram och tillbaka till
  områden som redan var fullskrivna. Det vore bättre
  om avgränsningar (t ex streck över tavlan) användes
  för att visa när ett exempel var slut, och när nästa
  "kapitel" började.

  ---
  Tråkigt att jag inte kunde gå på mera föreläsningar,
  de var mycket bra.

  ---
  Förklarar väldigt bra tycker jag :-)
  Krockade ibland med annat, annars hade jag
  gått på fler.


 9. Förbereder du dig till föreläsningarna (läser igenom relevanta avsnitt i boken)?

  1. 0% (0 st) Ja, alltid.
  2. 0% (0 st) Ofta.
  3. 25% (7 st) Ibland.
  4. 46% (13 st) Sällan.
  5. 29% (8 st) Aldrig.
  6. 0% (0 st) Oklart vad man ska läsa.


 10. Hur mycket tid ägnade du åt hemuppgift 1?

  1. 4% (1 st) Mindre än 4 tim.
  2. 0% (0 st) 4-10 tim.
  3. 14% (4 st) 10-20 tim.
  4. 36% (10 st) 20-40 tim.
  5. 46% (13 st) Mer än 40 tim.

  Ev. synpunkter på hemuppgift 1:

  Alltid mäst jobb första gången !
  ---
  Alldeles för kort tid jämfört med de andra. Hade
  varit mycket roligare att ha kunnat arbeta mer på
  den.

  ---
  Lite tråkigt med "knäcka krypto" uppgifterna
  ---
  Allmänt att det kanske skulle vara lite olika tips hur man löser vissa uppgifter. Eller att det är flera deluppgifter som ska lösas.
  ---
  Att själv knäcka koder är mycket roligare än vissa av
  dem senare uppgifterna. Jag har dock förståelse för
  att det är svårare att be studenterna att knäcka
  DES än att be dem att knäcka Viginere.

  ---
  Den roligaste uppgiften. Mycket att klura ut själv.
  ---
  Den roligaste hemuppgiften av de tre, speciellt unknown.
  ---
  Rolig. Första versionen av unknown var lite extra klurig....
  ---
  Dumt att avslöja så mycket om lösningen i ett mail...
  Snopet när man redan knäckt den (unknown).
  Klantigt att lägga in felaktig text, tog MYCKET
  tid i onödan att försöka knäcka den :-(

  ---
  Ganska många stora implementationsuppgifter, det tog för mycket tid. Men de var roliga.


 11. Hur mycket tid ägnade du åt hemuppgift 2?

  1. 0% (0 st) Mindre än 4 tim.
  2. 0% (0 st) 4-10 tim.
  3. 29% (8 st) 10-20 tim.
  4. 50% (14 st) 20-40 tim.
  5. 21% (6 st) Mer än 40 tim.

  Ev. synpunkter på hemuppgift 2:

  jag hann inte hålla på så mycket då jag skulle plugga till en tenta samtidigt..
  ---
  Ja ... den var bra och så ... och missanpassad
  ---
  Knäcka RSA var roligast. Första uppgiften (RSA)
  kändes lite väl snäll. Jag fick aldrig grepp på
  goppa-koder (eller felrättande koder i allmänhet)
  så den McEliece-uppgiften gjorde jag inte...

  ---
  Riktigt rolig
  ---
  Ganska roligt. Teorital är alltid trevliga.
  ---
  Tog lång tid pga att jag inte är nån stjärna
  på programmering...

  ---
  Jag tyckte mest om uppgift 2. Blandingen av uppgifterna var den bästa.


 12. Hur mycket tid ägnade du åt hemuppgift 3?

  1. 7% (2 st) Mindre än 4 tim.
  2. 4% (1 st) 4-10 tim.
  3. 29% (8 st) 10-20 tim.
  4. 46% (13 st) 20-40 tim.
  5. 14% (4 st) Mer än 40 tim.

  Ev. synpunkter på hemuppgift 3:

  Diskret logaritm-uppgiften bra. SHA var inte
  särskilt givande, även om den var rolig att göra.

  ---
  Tal 6 var roligt. Övriga inte så skojiga.Tråkigt
  och inte lärorikt att rakt av implementera algoritmer
  man läst i boken. Den minst givande hemuppgiften.

  ---
  Lite tråkigare än de andra.
  ---
  Kort tid pga nöjd med 4:a i betyg, behövde inte
  göra så mycket för det. (Hoppas att det blev det
  nu bara...)


 13. Var någon av inlämningsuppgifterna mer givande än de övriga?

  1. 39% (11 st) Inlämningsuppgift 1
  2. 18% (5 st) Inlämningsuppgift 2
  3. 7% (2 st) Inlämningsuppgift 3


 14. Nytt för i år var att inlämningsuppgifterna diskuterades med kursledare eller assistent. Hur upplevde du detta jämfört med bara skriftlig examination av hemuppgifter?

  1. 82% (23 st) Bättre.
  2. 18% (5 st) Neutralt.
  3. 0% (0 st) Sämre.


 15. Diskussionerna om inlämningsuppgifterna är även tänkta att ge möjlighet att få mer nyanserad feedback på uppgifterna. I vilken utsträckning uppnåddes detta?

  1. 7% (2 st) Inte alls.
  2. 46% (13 st) Till viss del.
  3. 36% (10 st) Till stor del.
  4. 11% (3 st) Nästan fullständigt.


  Kommentarer till muntlig examination:

  Mycket mer givande än en tentamen
  ---
  Mycket bra, ger möjlighet till diskution om detaljer.
  ---
  15 minuter är för lite för att uppnå detta, kanske 20 eller 25 minuter om det nu räcker. Inland hinns ju inte änns en uppgift med på den tiden ...
  ---
  Bra att man kan diskutera sina lösningar! Det enda
  som känns vanskligt är att med två personer som skall
  göra bedömningar i varsina rum ger ett riskmoment i
  att man bedömer olika i hur mycket ett uppgiftssvar är värt.

  ---
  Förstår att det är nödvändigt för att få bort
  dom som plagierar andras lösningar, men för oss
  andra så gav det snudd på ingenting. Det är nog
  bra med munta ändå...

  ---
  Lite otydligt vad som krävdes av den muntliga respektive den skriftliga redovisningen
  ---
  Om man hade frågor kunde man få svar på dem, vore även bra om man kunde få reda på hur andra uppgifter skulle lösas, som man ej löst, efter redovisning
  ---
  Om det ska vara givande att diskutera uppgiften,
  måste den som man redovisar för ha satt sig in
  någorlunda i lösningarna i förväg, så att inte
  hela tiden går åt till att förklara vad man gjort, o
  ch man inte hinner diskutera. På första talet var
  ni inte så pålästa. Jag har full förståelse för att
  ni kanske inte hinner göra det, och den muntliga
  redovisningen kan ju ändå uppfylla t ex att man inte
  kuggas på slarvfel. Det är bra. Men punkt 15 ovan
  uppfylls inte då. På tal 2 hade jag inte lika mycket
  jag ville diskutera, och redovisade inte för samma
  person, så jag har svårt att säga om det var bättre.

  ---
  bra att man får chansen att förklara sina lösningar
  om de varit för luddiga och att man kan fråga om
  de uppgifter som man haft problem med.

  ---
  Ett bra sätt. Om man har funderingar på nån uppgift
  är det bra att man kan få svar vid redovisningen.

  ---
  Bra! Men tråkigt att inställningen var
  "försvara dig, annars tror vi att du snott koden
  av någon". Men det kanske är nödvändigt att ha så?

  ---
  På den första var examinatorn inte riktigt förberedd. Men på den andra examination var det betydligt bättre.
  ---
  Under redovisningen av den andra inlämningsuppgiften kändes det som om man var amklagad för fusk tills man förklarat precis hur man tänkt.


 16. Hur har administrationen runt kursen fungerat?

  1. 4% (1 st) Dåligt.
  2. 4% (1 st) Acceptabelt.
  3. 32% (9 st) Bra.
  4. 61% (17 st) Utmärkt.


 17. Hur stor del av din totala studietid under period 4 har du ägnat åt den här kursen?

  1. 0% (0 st) Mindre än 15%.
  2. 14% (4 st) 15-30%.
  3. 18% (5 st) 30-50%.
  4. 36% (10 st) 50-70%.
  5. 29% (8 st) Mer än 70%.


 18. Kursen är på 4p. Vad tycker du om det jämfört med andra kursers poängantal?

  1. 50% (14 st) Lagom med 4p.
  2. 36% (10 st) Borde vara 5p.
  3. 14% (4 st) Borde vara 6p.
  4. 0% (0 st) 4p är för mycket.


 19. Ytterligare kommentarer om kursen:

  Two weeks is too little time to really work on
  an assignment.

  ---
  Mycket intressant och givande. Mertidskrävande än alla andra kurser jag läst.
  ---
  Mycket bra, rolig och intressant kurs!
  Jag hade gärna sett lite mindre hemtal av typen
  "implementera det här systemet med fyrtiosjutton
  if-saster och forslingor..." och fler hemtal av
  teoretisk art som är kluriga.

  ---
  Bra som helhet dock finns det ju saker som borde ändras, så som att läraren kollar i public katalogen där alla saker finns innan ...
  ---
  Roligaste kursen hittils!
  ---
  Förvisso lagom med 4 poäng men ändå mycket mer än andra kurser (det är andra kurser som har för mycket poäng). Det hade dock varit roligt med en längre kurs med mer innehåll...
  ---
  En av de bästa kurser jag läst.
  Det enda jag saknar är en gemensam genomgång av
  hemupggifterna. Det vore intressant att få reda
  på hur de uppgifter man inte gjorde skulle lösas.

  ---
  Kursen var en av de roligaste och mest intressanta
  kurserna (hittills), men samtidigt den klart tyngsta.
  Jag har nog inte lagt ner så mycket tid på någon
  annan kurs.

  ---
  Det är alltid lika roligt att beskåda någon som är så duktig och intelligent som Johan, jag tycker det är mycket tråkigt att han inte kommer vara kursledare för kursen avancerade algoritmer när jag går den nästa termin. :-(
  ---
  En av de roligare kurserna jag läst.
  ---
  En trevlig kurs som ger lite överblick över ämnet.
  ---
  Detta har varit en oerhört givande kurs
  som rekomenderas varmt till andra.

  ---
  Bra och rolig kurs. Det är intressant att sitta och
  pyssla med "riktiga" maskiner som gskrivaren.

  ---
  Från början tyckte jag att det hade varit bättre att
  både få diskutera och implementera uppgifterna i
  lab-par (som vanligt). Men efter att ha prövat
  kursens arbetssätt tycker jag att detta är mycket
  bättre (diskutera men implementera själv).
  Denna metod tycker jag är utmärkt!

  ---
  Kul kul :-)
  Lite för mycket dator och för lite teori-
  och kluruppgifter (som 6:an på hemtal 3 t.ex.)
  för min smak, men det är väl så det ska vara på en
  sån här kurs antar jag.
  Det är för att jag inte är så road av just
  programmering :-)


johanh@nada.kth.se

Denna sammanställning har genererats med ACE.