2D1449 Kryptografins grunder

Resultat av kursutvärdering


  20 frågor väntar på svar och en eller annan kommentar.


 1. Upplever du kursen som lätt eller svår?

  1. 0% (0 st) Mycket lätt.
  2. 0% (0 st) Lätt.
  3. 14% (1 st) Medel.
  4. 43% (3 st) Ganska svår.
  5. 43% (3 st) Mycket svår.


 2. Fick du i början av kursen klart för dig vad kursens mål var?

  1. 86% (6 st) Ja.
  2. 14% (1 st) Tveksam.
  3. 0% (0 st) Nej.


 3. Tycker du att kursen är intressant och meningsfull?

  1. 86% (6 st) Ja, mycket.
  2. 14% (1 st) Ja.
  3. 0% (0 st) Neutral.
  4. 0% (0 st) Inte särskilt.
  5. 0% (0 st) Nej.


 4. Förkunskapser krävs i matematik och datalogi. Tycker du att dina förkunskaper i matematik var tillräckliga när kursen startade?

  1. 86% (6 st) Ja.
  2. 14% (1 st) Tveksam.
  3. 0% (0 st) Nej.


 5. Förkunskapser krävs i matematik och datalogi. Tycker du att dina förkunskaper i datalogi var tillräckliga när kursen startade?

  1. 100% (7 st) Ja.
  2. 0% (0 st) Tveksam.
  3. 0% (0 st) Nej.


 6. Vad tycker du om kursboken av Stallings

  1. 0% (0 st) Mycket bra.
  2. 29% (2 st) Bra.
  3. 43% (3 st) Hyfsad.
  4. 0% (0 st) Mindre bra.
  5. 0% (0 st) Dålig.
  6. 29% (2 st) Har inte använt den.

  Ev. kommentar om boken eller annan använd bok:

  Boken som finns länkad från hemsidan är mycket, mycket bra. Den kompletterar kurslitteraturen (som är ganska teoretisk) med att visa hur det går till i praktiken.
  ---
  Jag använde mest Handbook of Applied Cryptography för fakta, eftersom den är betydligt mer omfattande. Däremot är nog Stallings lite mer av en lärobok.
  ---
  Köpte Stinsons istället, vilken jag var mycket nöjd med.
  ---
  Skulle kunna innehålla lite mer matematik, och lite mer bevis.... men gratisboken på nätet är absolut inte att föredra....

  Mycket omfattande kryptologiskt...ganska bra...


 7. Hur stor del av föreläsningarna har du varit på?

  1. 29% (2 st) Mindre än 20%.
  2. 0% (0 st) 20-40%.
  3. 14% (1 st) 40-60%.
  4. 0% (0 st) 60-80%.
  5. 57% (4 st) Mer än 80%.


 8. Vad tycker du om föreläsningarna pedagogiskt sett? (Förklaras stoffet bra? Talar och skriver läraren tydligt? Används stordia i lagom omfattning?)

  1. 29% (2 st) Mycket bra.
  2. 43% (3 st) Bra.
  3. 29% (2 st) Acceptabelt.
  4. 0% (0 st) Mindre bra.
  5. 0% (0 st) Dåligt.
  6. 0% (0 st) Har inte deltagit.

  Ev. kommentar (gärna konstruktiv):

  Skulle ibland vara bra med en snabb repetition av matematiken bakom. Inte så lätt att minnas allt alla gånger...


 9. Vad tyckte du om Mats Näslunds gästföreläsning?

  1. 14% (1 st) Utmärkt.
  2. 57% (4 st) Bra.
  3. 14% (1 st) OK.
  4. 0% (0 st) Dålig.
  5. 14% (1 st) Var inte där.


 10. Är det värdefullt med en gästföreläsning?

  1. 57% (4 st) Ja.
  2. 14% (1 st) Nej.
  3. 29% (2 st) Neutral.


 11. Hur mycket tid ägnade du åt hemuppgift 1?

  1. 0% (0 st) Mindre än 9 tim.
  2. 0% (0 st) 9-14 tim.
  3. 43% (3 st) 15-20 tim.
  4. 57% (4 st) Mer än 20 tim.


  Ev. synpunkter på hemuppgift 1:

  Det var väldigt kul att lösa kryptotexter där man ser hur de växer fram allt eftersom. Vissa uppgifter var kanske lite svåra.
  ---
  Kul och givande att lösa krypton. Däremot inte så givande med allt för mycket programering, det är inte programmeringen utan tänkadet man lär sig på. Programmeringen den borde få göras i grupp.

  Lite för få teoretiska uppgifter.


 12. Hur mycket tid ägnade du åt hemuppgift 2?

  1. 0% (0 st) Mindre än 9 tim.
  2. 14% (1 st) 9-14 tim.
  3. 14% (1 st) 15-20 tim.
  4. 71% (5 st) Mer än 20 tim.

  Ev. synpunkter på hemuppgift 2:

  Den svåraste hemuppgiften. Det var lite ojämn fördelning på uppgifterna, vissa var väldigt lätta och andra var väldigt svåra, men det är väl kanske bra så kan man lösa de lätta.


 13. Hur mycket tid ägnade du åt hemuppgift 3?

  1. 0% (0 st) Mindre än 9 tim.
  2. 14% (1 st) 9-14 tim.
  3. 43% (3 st) 15-20 tim.
  4. 43% (3 st) Mer än 20 tim.

  Ev. synpunkter på hemuppgift 3:

  Den lättaste hemuppgiften. Mer jämn svårighetsgrad.
  ---
  Gorde inte så mycket på uppgift 3.


 14. Var någon/några av hemuppgifterna mer givande än de övriga? (Du kan kryssa för flera alternativ.)

  1. 29% (2 st) Hemuppgift 1
  2. 14% (1 st) Hemuppgift 2
  3. 14% (1 st) Hemuppgift 3


 15. Borde examinationen förändras?

  1. 100% (7 st) Bra med tre hemuppgifter.
  2. 0% (0 st) Räcker med två hemuppgifter.
  3. 0% (0 st) Tenta på teorin och en hemuppgift på praktiken
  4. 0% (0 st) Enbart tenta.


  Ytterligare förslag eller kommentarer:

  Över lag har alla hemuppgifterna varit skojiga, ganska svåra och mycket tidskrävande.
  ---
  I början är det svårt att veta hur man ska lägga upp studierna. Därför är det bra att ha läst AvAlgen som har liknande examinationstyp.
  ---
  Kan även vara bra att byta ut sista hemuppgiften mot en teoritenta.
  ---
  Bra med en jobbig första uppgift och en arbetsbörda som minskar. Man har mycket annat lagom till tentaperioden.


 16. Hur många andra kurser har du läst parallellt med den här kursen (i period 1)?

  1. 43% (3 st) En.
  2. 57% (4 st) Två.
  3. 0% (0 st) Tre.
  4. 0% (0 st) Fyra eller fler.


 17. Hur stor del av din totala studietid under period 1 har du ägnat åt den här kursen?

  1. 0% (0 st) Mindre än 15%.
  2. 14% (1 st) 15-30%.
  3. 14% (1 st) 30-50%.
  4. 14% (1 st) 50-70%.
  5. 57% (4 st) Mer än 70%.


 18. Kursen är på 4p. Vad tycker du om det jämfört med andra kursers poängantal?

  1. 43% (3 st) Lagom med 4p.
  2. 29% (2 st) Borde vara 5p.
  3. 29% (2 st) Borde vara 6p.
  4. 0% (0 st) 4p är för mycket.


 19. Förslag till förbättringar av kursen:

  Behåll innehållet och examinationsformen för de är toppbra, men höj antal poäng man får för kursen till minst 6p.
  ---
  Det finns oftast ett osäkerhetsmoment involverat i att lösa uppgifterna, därför vore det önskvärt att sista hemtalet inte har deadline allt för nära tentamensperioden.


 20. Ytterligare kommentarer om kursen:

  Det är en mycket bra kurs som har ett rykte om sig att vara fantastiskt skojig men som eliminerar alla möjligheter till fritid eller andra studier i period 3. Just för att kursen har sitt rykte om att vara mycket svår och tidskrävande så kanske folk går in med de förväntningarna och kommer ut helskinnade på andra sidan, men egentligen är det löjligt att den bara är 4p. Det är också oerhört svårt att få ett bra betyg. Studenter som normalt får fyror är glada för sina treor i krypto och studenter som får en fyra i krypto är mäkta stolta.
  Materialet som tas upp är bra, intressant och relevant. Jag upplevde att det var en bra fördelning av vikt på de olika delarna. Examinationsformen är utmärkt, fler kurser borde examineras så.

  ---
  Väldigt bra kurs.
  ---
  Bra kurs, men hemtalen tar VÄLDIGT mycket tid.
  ---
  Mycket givande och intressant gästföreläsning. Låt honom komma tillbaka.


johanh@nada.kth.se

Denna sammanställning har genererats med ACE.