Nada

Kursanalys för 04-05, Kryptografins grunder, våren 2005

Kursdata

Tid: period 3 läsåret 2004/05 dvs jan-mars 2005.
Poängantal: 4
Examination: 3 inlämningsuppgifter.
Föreläsningar: 30 timmar.

Kursledare och föreläsare: Johan Håstad, samt en gästföreläsning av Mats Näslund från Ericsson.
Assistenter: Per Austrin och Mårten Trolin som hjälpte till vid redovisningen av hemtal.

Antal elever som gjort res checkin på kursen: 26, varav 20 KTH grundstuderande (D, F och någon enstaka E), 5 grundstuderande från SU och 1 doktorand. 18 lämnade in någon inlämningsuppgift.

Kurslitteratur:
"Stallings: Cryptography and Network Security, Prentice Hall",

Avklarade moment 2005-04-16:

På KTH: 8 godkända varav 3 betyg 5, 4 betyg 4, 1 betyg 3.

På SU: 3 godkända varav 1 betyg VG och 2 betyg G.
Forskarstuderande: en godkänd.
Examinationsgrad av dom elever som lämnat in någon uppgift i kursen: 61%

Mål

Kursens mål är att för att eleverna ska

Förändringar inför denna kursomgång

Innehållet i kursen diskuteras på första föreläsningen men inga väsentliga förändringar genomfördes.

Sammanfattning

Kursen flöt tämligen bra och av kursutvärderingen att döma var de flesta kursdeltagarna som fullföljde nöjda med flertalet aspekter av kursen (kursinnehåll, föreläsningar, hemuppgifter). Det framgår att kursen har varit ganska svår och krävt en hel del arbete. Ovanligt stor andel tyckte att kursen var för stor för 4 poäng. Jag har i år varit besviken att det kom så få elever till kursen. Få kom till första föreläsningen (som i och för sig var klockan 8 måndag morgon) men andelen avhopp var väl så stor som föregående år.

Faktiskt innehåll i kursen

Det faktiska innehåller överenstämde väl med det planerade. Examinationen som utgjordes av hemuppgifter (uppgift1 uppgift2 uppgift3) finns att tillgå. För KTH gällde att 30 på varje deluppgift för 3, dessutom 140 totalt för betyg 4 och 190 totalt för betyg 5, för SU samma för G och 160 totalt för VG.

Elevernas synpunkter och kursledarens kommentarer

Enkät (7 svar) gjordes med ACE med följande resultat. Nedan några kommentarer av kursledaren med utgångspunkt av utvärderingen och egna slutsatser.

Undervisningen

Föreläsningarna har varit, givet deltagarna i kursen, välbesökta och i stort sett uppskattade (29% mycket bra och 43% bra).

Hemtalen

Hemtalen har tagit mycket tid men upplevts som intressanta. Praktiktalen löses i större utsträckning än teoritalen och det är svårt att undvika att det blir så. Hemtal som examinationsform fick stort stöd på kursenkäten och jag tycker det är ett bra sätt att examinera kursen.

Kursens nivå

Eleverna anser att kursen är svår och att den kräver en del arbete. Det är i och för sig inte tänkt att kursen ska vara lätt men i år har ovanligt många tyckt att man borde öka på från 4 poäng. Dock är ju svaren ganska få men det är en fråga som fortsätter att dyka upp.

Kursboken

Kursboken användes för andra året. Den innehåller klart mer material än vad som behövs till kursen och förhoppningsvis kommer en del att ha nytta av den. Dock är kanske nivån på bevisen i boken en aning dålig vilket elever i år påpekat. Efter moget övervägande lutar jag att gå tillbaka till att använda Stinsons bok.

Anpassning till andra kurser

Verkar ha fungerat rimligt.

Planerade förändringar

Troligt bokbyte. Fundera på att göra kursen lättare. På kort sikt kommer det inte öka tillströmningen av elever då denna styrs mer av rykte än av innehåll. Skall diskutera möjligheterna med D-linje-ansvarige Stefan Arnborg.

Sidansvarig: <johanh@nada.kth.se>
Senast ändrad 25 april 2005
Tekniskt stöd: <webmaster@nada.kth.se>