2D1449 Kryptografins grunder

Resultat av kursutvärdering


  17 frågor väntar på svar och en eller annan kommentar.


 1. Upplever du kursen som lätt eller svår?

  1. 0% (0 st) Mycket lätt.
  2. 0% (0 st) Lätt.
  3. 14% (3 st) Medel.
  4. 33% (7 st) Ganska svår.
  5. 48% (10 st) Mycket svår.


 2. Fick du i början av kursen klart för dig vad kursens mål var?

  1. 76% (16 st) Ja.
  2. 24% (5 st) Tveksam.
  3. 0% (0 st) Nej.


 3. Tycker du att kursen är intressant och meningsfull?

  1. 76% (16 st) Ja, mycket.
  2. 24% (5 st) Ja.
  3. 0% (0 st) Neutral.
  4. 0% (0 st) Inte särskilt.
  5. 0% (0 st) Nej.


 4. Förkunskapskraven för kursen dels lämplig matematik och dels lämplig dator och programmeringsvana. Tycker du att dina förkunskaper i matematik var tillräckliga när kursen startade?

  1. 86% (18 st) Ja.
  2. 10% (2 st) Tveksam.
  3. 5% (1 st) Nej.


 5. Tycker du att dina förkunskaper i datalogi/programmering var tillräckliga när kursen startade?

  1. 90% (19 st) Ja.
  2. 5% (1 st) Tveksam.
  3. 0% (0 st) Nej.


 6. Vad tycker du om kursboken av Stallings

  1. 10% (2 st) Mycket bra.
  2. 48% (10 st) Bra.
  3. 19% (4 st) Hyfsad.
  4. 5% (1 st) Mindre bra.
  5. 5% (1 st) Dålig.
  6. 14% (3 st) Har inte använt den.

  Ev. kommentar om boken:

  William Stallings: Cryptography and Network Security

  Är en väldigt bra bok, den skulle gott och väl räckt som kursmaterial...

  ---
  Kunde gått djupare på algoritmer. Som boken det länkas till från kurshemsidan.
  ---
  Jag har även Applied Cryptography och jämför därför, Stallings bok har kännts mycket tunn i jämförelse och enda gången jag använde den var till AES eftersom det inte finns med i AC.
  ---
  På det stora hela bra. Saknade dock vissa delar av kursen.
  ---
  Väldigt bra. Den innehöll både detaljerad teori och praktiska tillämpningar. Jag kommer säkerligen att få mer användning för den.
  ---
  MAterialet som den täcker är bra, men den täcker inte kurs innehållet så väldigt bra.
  ---
  Bra att den tar upp både teori och tillämpningar,
  såsom t.ex kerberos, mobil kommunikation och annat.

  ---
  Vissa kapitel var bra, andra lite för tunna. Lättläst och intressant men tunn matematiskt sett. Boken på webben var ett bra komplement.
  ---
  Har inte läst den jättemycket men det jag läst har varit bra.
  ---
  Bra att relevant matematik, typ ändliga kroppar, gås igenom i boken.
  Tydliga algoritmiska beskrivningar.


 7. Hur stor del av föreläsningarna har du varit på?

  1. 0% (0 st) Mindre än 20%.
  2. 5% (1 st) 20-40%.
  3. 0% (0 st) 40-60%.
  4. 5% (1 st) 60-80%.
  5. 90% (19 st) Mer än 80%.


 8. Vad tycker du om föreläsningarna pedagogiskt sett? (Förklaras stoffet bra? Talar och skriver läraren tydligt? Används stordia i lagom omfattning?)

  1. 29% (6 st) Mycket bra.
  2. 52% (11 st) Bra.
  3. 14% (3 st) Acceptabelt.
  4. 5% (1 st) Mindre bra.
  5. 0% (0 st) Dåligt.
  6. 0% (0 st) Har inte deltagit.

  Ev. kommentar (gärna konstruktiv):

  Jag hade hellre sett att ett så komplext ämne hade lärts ut på svenska.
  ---
  bättre med Johan Håstad
  ---
  Jättebra föreläsningar!
  ---
  Det är inte alltid så lätt att förstå vad Johan menar. Lite för fort fram.
  ---
  Väldigt bra föreläsare, både Johan och Rafael.
  Kanske lite mycket teori men samtidigt kändes allt som togs upp relevant.

  ---
  Föreläsningarna lider en aning av att de hålls på engelska, inte för att Johan pratar dålig engelska, utan att man når inte samma kvalitet på ett andra språk som sitt första, detta gäller både Johan och mig som åhörare. Men samtiditgt vill man inte förstöra föreläsningarna totalt för dem som varit dumma nog att välja kursen trotts att den skall(?) hållas på svenska.
  ---
  Det ända jag kan invända mot är att det ibland gått lite fort... men det är väl nödvändigt för att hinna med allt. När frågor kom och en sak förklarades igen lite långsammare förstod man ofta mycket bättre.


 9. Förbereder du dig till föreläsningarna (läser igenom relevanta avsnitt i boken/kompendiet etc)?

  1. 0% (0 st) Ja, alltid.
  2. 0% (0 st) Ofta.
  3. 19% (4 st) Ibland.
  4. 52% (11 st) Sällan.
  5. 29% (6 st) Aldrig.


 10. Hur mycket tid ägnade du åt hemuppgift 1?

  1. 0% (0 st) Mindre än 9 tim.
  2. 5% (1 st) 9-14 tim.
  3. 5% (1 st) 15-20 tim.
  4. 38% (8 st) 20-40 tim.
  5. 52% (11 st) mer än 40 tim

 11. Hur mycket tid ägnade du åt hemuppgift 2?

  1. 0% (0 st) Mindre än 9 tim.
  2. 5% (1 st) 9-14 tim.
  3. 5% (1 st) 15-20 tim.
  4. 52% (11 st) 20-40 tim.
  5. 38% (8 st) mer än 40 tim

 12. Hur mycket tid ägnade du åt hemuppgift 3?

  1. 10% (2 st) Mindre än 9 tim.
  2. 0% (0 st) 9-14 tim.
  3. 14% (3 st) 15-20 tim.
  4. 38% (8 st) 20-40 tim.
  5. 38% (8 st) mer än 40 tim

  Ev. synpunkter på hemuppgifterna:

  Aningens för svåra.
  ---
  Kluriga men intressanta.
  ---
  Jag tycker alltid att det är svårt att uppskatta tiden man lägger på varje hemuppgift. Man går ju runt och funderar på dem mest hela tiden men det kan ju inte riktigt räknas som nedlagd tid.
  ---
  Hemuppgifterna har legat på en väldigt hög svårighetsnivå och har tagit väldigt mycket tid i anspråk. Eventuellt beror detta på att jag i princip har jobbat helt ensam då min labpartner redan under inlämningsuppgift 1 hoppade av kursen på grund av hög arbetsbelastning.
  ---
  Tuffa! Men väldigt givande. Det är ett väldigt bra komplement till teorin på föreläsningarna. Jag gillade alla implementationsuppgifter, AES, SHA, Pohlig Hellman, o.s.v. Teoriuppgifterna var ganska svåra. Jag fick problem med första hemuppgifterna p.g.a. dålig svårighetsbedömning.
  ---
  En del av uppfigterna var mycket inspirerande och underhållande att sätta igång med, även om de ofta tog väldigt lång tid, Framförallt G-skrivaren, unknown, Dubbletter med hashen.

  Att verkligen anstränga sig för att göra en snabb implementation av AESen är en intressant uppgift, men när det bara är den absolut snabbaste som belönas så tyckte inte jag att det var lönt att lägga massa tid på den. Hade det däremot varit poäng efter prestanda, så hade jag lagt betydligt mer tid på att optimera, åtminstånde om gränserna varit rätt satta.

  ---
  Roliga och intressanta.

  Lite tveksam till hur nyttigt det verkligen är att kunna knäcka en G-skrivare???

  ---
  Några av uppgifterna (tex Homework 1 "knäck DES med strålning") hade tjänat på en tydligare formulering. Om man inte helt förstår vad som efterfrågas är det lätt att man hoppar över uppgiften.
  ---
  Mycket bra hemuppgifter, krävde att man satte sig in i ämnet bra


 13. Var någon/några av hemuppgifterna mer givande än de övriga? (Du kan kryssa för flera alternativ.)

  1. 29% (6 st) Hemuppgift 1
  2. 38% (8 st) Hemuppgift 2
  3. 14% (3 st) Hemuppgift 3


 14. Hur många andra kurser har du läst parallellt med den här kursen (i period 1)?

  1. 10% (2 st) En.
  2. 57% (12 st) Två.
  3. 19% (4 st) Tre.
  4. 10% (2 st) Fyra eller fler.


 15. Hur stor del av din totala studietid under period 3 har du ägnat åt den här kursen?

  1. 0% (0 st) Mindre än 15%.
  2. 0% (0 st) 15-30%.
  3. 19% (4 st) 30-50%.
  4. 48% (10 st) 50-70%.
  5. 33% (7 st) Mer än 70%.


 16. Kursen är på 4p. Vad tycker du om det jämfört med andra kursers poängantal?

  1. 48% (10 st) Lagom med 4p.
  2. 19% (4 st) Borde vara 5p.
  3. 29% (6 st) Borde vara 6p.
  4. 0% (0 st) 4p är för mycket.


 17. Ytterligare kommentarer om kursen:

  Vi har 15 föreläsningar = 30h, ca 50 personer tar kursen (skulle jag uppskatta). Alla har 3*20 minuters tid att redovisa, alltså totalt 50h.

  Kort sagt, 5/8 av resurserna läggs på att förhöra studenter medan 3/8 på att lära ut. Det känns lite skevt...

  ---
  Utmärkt! Den mest utmanande och lärorika kurs jag läst hittills på KTH tror jag.
  ---
  Frågor 4 och 5 är lika.
  ---
  Jättebra kurs!
  Riktigt intressant.

  ---
  Jag tror att detta är den svåraste kurs jag läst på nada. Det ska inte ses som att kursen är dålig. Det bör finnas kurser som är svåra. För mig personligen ligger nog gränsen för hur långt jag kommer kunna komma inte långt bortom den här kursen.
  En av anledningarna till att välja den här kursen är att det känns som lite av det värsta nada har att erbjuda bland sina ordinare kurser. När man ändå går här ska man passa på att ta det som erbjuds, en kurs i t.ex XML kan man läsa senare men en så här kurs finns bara här.
  Sammanfattningsvis: helt ok kurs, bra att den finns, och den är svår.

  ---
  Jag tycker att det är en mycket bra och intressant kurs, dock verkar det som om nivån höjts något snäpp sen föregående år (å andra sidan så är det kanske bara mina äldre kamrater (som gick kursen för ett eller två år sedan) som drygar sig...)
  ---
  Väldigt svår men också givande.
  ---
  En av de mest givande kurser jag gått hittils.
  ---
  Gärna fler uppgifter med implementation och användning av nåt koncept så att det går att välja mer mellan teori/användning.

  Gärna nån form av kort genomgång av hemuppgifterna, t.ex. vanliga fel, bra lösningmetod så att man kan lära sig även om man inte gjort alla uppgifter

  ---
  Känns ofta ganska tradigt att forstätta med den kontinuerliga eximinationen i en kurs långt efter att föreläsningarna har upphört.
  ---
  Tala till mig som om jag vore en treåring så kommer jag förstå...
  ---
  En givande och utmanande kurs, bra föreläsare.
  Jag tycker också Rafael höll väldigt bra föreläsningar med ett bra tempo.

  ---
  Mycket nöjd
  ---
  Mycket bra rolig kurs, en av de klart bästa jag läst hittills på KTH.


johanh@nada.kth.se

Denna sammanställning har genererats med ACE.