Betyg 6 i Kryptografins grunder, VT 2002

  1. Läs igenom infornmationen på denna sida.

  2. Kontakta Mikael Goldmann omgående om du är intresserad. 

  3. Examination för betyg 6 ska vara avslutad senast 2002-09-13.

För att få betyg 6 krävs till att börja med att du uppnått betyg 5. Det ska ha skett utan kompletteringar (sen inlämning enligt reglerna för hemtalen räknas inte som komplettering i det här sammanhanget).

Därutöver har jag tänkt mig följande. Var och en läser in sig på något område som intresserar den personen (exempelvis någon artikel om kunsklapslösa bevis, NTRU-systemet för assymmetrisk kryptografi. eller liknande). Sedan presentaras artikeln eller motsvarande på ett seminarium (beroende på antal personer kan det bli mer än ett tillfälle) med en 20 minuters muntlig presentation.

Presentationen ska naturligtvis inte bara visa att du har förstått artikeln utan även vara begriplig och intressant för åhörarna.

Om du skulle föredra att göra något helt annat så är jag öppen för konkreta förslag.