Nada

2D1449, Kryptografins grunder, 4 poäng


Kryptografi kommer att i framtiden spela en central roll för många aspekter av informationsanvändande. Inte bara för att skydda hemlig information från obehöriga utan metoder från kryptografi kommer dessutom vara viktiga för att utföra mer komplicerade uppgifter, som digitala signaturer och identifikation.

Formell kursbeskrivning, det vill säga texten i studiehandboken.

Aktuell kursomgång: period 3 2005/2006

Tidigare kursomgångar

2004/2005, kursledare Johan Håstad.

2003/2004, kursledare Johan Håstad.

2002/2003, kursledare Mikael Goldmann.

2001/2002, kursledare Mikael Goldmann.

1999/2000, kursledare Johan Håstad.

1997/1998, kursledare Johan Håstad.

1995/1996, kursledare Johan Håstad.

^ Upp till Nadakurslistan.


Sidansvarig: <johanh@nada.kth.se>
Senast ändrad 24 augusti 2005
Tekniskt stöd: <webmaster@nada.kth.se>