Kursanalys: Komplexitetsteori, 2D1446, 4 poäng

 

 1. Kursdata

 

 1. Mål

Målet med kursen är att ge:

 

 1. Förändringar inför denna kursomgång
  Kursen gjordes lättare och visst material togs bort.
 2.  

 3. Sammanfattning

Kursen gick i mycket bra. I stort sett alla elever jobbade hårt, visade stort intresse och var nöjda med kursen. I enkäten tyckte:

Kursen är dock fortfarande lite för svår. Avsnittet om interaktiva bevis är för svårt för nästan alla elever, åtminstone beviset för IP=PSPACE. Bristen på kommunikation under denna del gör att jag fungerar mycket sämre som lärare och vänder mig lite för mycket mot tavlorna. Hemsidan har (p.g.a. grava problem med så kallad musarm) skötts något sämre än vad jag velat.

 

 1. Undervisningen
 2. Undervisningen har fungerat mycket bra, många elever har förstått mycket och gjort stora framsteg. Jag har mestadels haft bra gensvar, med undantag för beviset för IP=PSPACE. Några fel i boken har fortplantat sig till undervisningen vilket i ett fall ledde till problem.

   

 3. Examination
 4. Examinationen har skett m.h.a. hemtal. Eleverna har varit mycket nöjda med detta. Jag tycker att det är lite problematiskt med hemtal för så många elever.

   

 5. Kurslitteratur
 6. Den boks som använts är ``Computational Complexity´´ av Papademitriou. Eleverna tycker ganska bra om den (58% bra...). Jag tycker att den har lite för många fel, att den kunde vara bättre strukturerad och att den kunde vara bättre avrundad innehållsmässigt.

   

 7. Arbetsbelastning
 8. Arbetsbelastningen har varit hög för de som varit mest ordentliga. Jag ska i fortsättningen vara bättre med att ange hur mycket som räcker för vilket betyg. (37% tyckte att kursen var ganska svår, 53% att den var mycket svår.)

   

 9. Förkunskaper.
 10. Enligt eleverna hade dom tillräckliga förkunskaper. Jag tycker att de har svårt för att redogöra för sina idéer både rent språkligt och bevismässigt.

   

 11. Verkligt kursinnehåll
 12. I verkligheten innehöll kursen punkt 1-12 på det preliminära programmet.

   

 13. Planerade förändringar

Kursen bör göras något lättare (beviset för IP=PSPACE bör strykas eller dras intuitivt). Eventuellt kan en ny kursbok användas. I övrigt behövs inga förändringar, inte minst med tanke på elevernas positiva omdömen. Om det är färre elever nästa år (kursen ska i fortsättningen ges varje år) så ska jag försöka ge mer återkoppling på hemtalen.