2D1446 Komplexitetsteori

Resultat av kursutvärdering


  13 frågor väntar på svar och en eller annan kommentar.


 1. Upplever du kursen som lätt eller svår?

  1. 0% (0 st) Mycket lätt.  
  2. 11% (2 st) Lätt.  
  3. 5% (1 st) Medel.  
  4. 53% (10 st) Ganska svår.  
  5. 32% (6 st) Mycket svår.  


 2. Fick du i början av kursen klart för dig vad kursens mål var?

  1. 84% (16 st) Ja.  
  2. 11% (2 st) Tveksam.  
  3. 5% (1 st) Nej.  

  Om inte, vad hade du velat veta?

  Fritextsvar borttagna.


 3. Tycker du att kursen är intressant och meningsfull?

  1. 63% (12 st) Ja, mycket.  
  2. 37% (7 st) Ja.  
  3. 0% (0 st) Neutral.  
  4. 0% (0 st) Inte särskilt.  
  5. 0% (0 st) Nej.  


 4. Vad tycker du om kursboken?

  1. 5% (1 st) Mycket bra.  
  2. 53% (10 st) Bra.  
  3. 21% (4 st) Hyfsad.  
  4. 11% (2 st) Mindre bra.  
  5. 5% (1 st) Dålig.  
  6. 5% (1 st) Har inte använt den.  

  Ev. kommentar om boken (ange både starka och svaga sidor -- och tala om vilket som är vilket):

  Fritextsvar borttagna.


 5. Hur stor del av föreläsningarna har du varit på?

  1. 11% (2 st) Mindre än 20%.  
  2. 0% (0 st) 20-40%.  
  3. 16% (3 st) 40-60%.  
  4. 26% (5 st) 60-80%.  
  5. 47% (9 st) Mer än 80%.  


 6. Vad tycker du om föreläsningarna pedagogiskt sett? (Förklaras stoffet bra? Talar och skriver läraren tydligt? Används stordia i lagom omfattning?)

  1. 42% (8 st) Mycket bra.  
  2. 37% (7 st) Bra.  
  3. 11% (2 st) Acceptabelt.  
  4. 0% (0 st) Mindre bra.  
  5. 0% (0 st) Dåligt.  
  6. 11% (2 st) Har inte deltagit.  

  Ev. kommentar om föreläsningar:

  Fritextsvar borttagna.


 7. Vad tycker du om examination med inlämningsuppgifter?

  1. 68% (13 st) Mycket bra.  
  2. 32% (6 st) Bra.  
  3. 0% (0 st) Acceptabelt.  
  4. 0% (0 st) Mindre bra.  
  5. 0% (0 st) Dåligt.  

  Ev. kommentar om inlämningsuppgifter:

  Fritextsvar borttagna.


 8. Hur svår var första omgången med uppgifter på en tiogradig skala där 1 är mycket lätt och 10 är mycket svår?

  1. 0% (0 st) 1  
  2. 0% (0 st) 2  
  3. 5% (1 st) 3  
  4. 16% (3 st) 4  
  5. 5% (1 st) 5  
  6. 16% (3 st) 6  
  7. 26% (5 st) 7  
  8. 21% (4 st) 8  
  9. 11% (2 st) 9  
  10. 0% (0 st) 10  


 9. Hur svår var andra omgången med uppgifter?

  1. 0% (0 st) 1  
  2. 0% (0 st) 2  
  3. 5% (1 st) 3  
  4. 5% (1 st) 4  
  5. 11% (2 st) 5  
  6. 21% (4 st) 6  
  7. 26% (5 st) 7  
  8. 21% (4 st) 8  
  9. 5% (1 st) 9  
  10. 5% (1 st) 10  


 10. Hur svår var tredje omgången med uppgifter?

  1. 0% (0 st) 1  
  2. 0% (0 st) 2  
  3. 0% (0 st) 3  
  4. 11% (2 st) 4  
  5. 0% (0 st) 5  
  6. 11% (2 st) 6  
  7. 26% (5 st) 7  
  8. 21% (4 st) 8  
  9. 21% (4 st) 9  
  10. 11% (2 st) 10  


 11. Vad borde man ändra på i kursen (varför är det inte bra och hur blir det bättre)?

  Fritextsvar borttagna.


 12. Vad borde man låta vara som det är i kursen?

  Fritextsvar borttagna.


 13. Övriga kommentarer om kursen:

  Fritextsvar borttagna.


migo@nada.kth.se

Denna sammanställning har genererats med ACE.