Nada

^Upp till kursens ingångssida.

Information om semteo05, Seminariekurs i teoretisk datalogi våren 2005

Aktuellt

Nytt hemtal:

Hemtal3.ps

Hemtal3.pdf

Hemtal2.ps

Hemtal2.pdf

12 april:  Ett tillägg har gjorts i uppgift 5 av hemtal 1.  Turneringen går till så att vinnaren i en match möter den som inte
spelade i matchen. Den som förts vunnit 2 matcher vinner turneringen.

Hemtal1.ps
Hemtal1.pdf


Lärare

Kursledare är Johan Karlander, johank@nada.kth.se.

Kursinnehåll

Årets omgång av kursen handlar om spelteori. Spelteori har många olika förgreningar och vi skall studera vissa av dessa. Preliminärt är planen var vad som kommer att tas upp följande:

Kurslitteratur

Guillermo Owen: Game Theory Academic Press 3rd edition


Kursanalys

Följande kursanalys har gjorts

Kursanalys 05

Schema och detaljschema

S1 måndag 4 april 10-12, E33

Talare: Johan
Introduktion. Nollsummespel

S2 tisdag 5 april 10-12, D41

Talare: Johan
Extensiv form. Normalform. Utilitetsteori.

S3 fredag 8 april 13-15, D33

Talare: Johan
Kombinatoriska spel.

S4 måndag 11 april 10-12, E33

Talare: Johan
Kombinatoriska spel forts.

S5 tisdag 12 april , D41

Talare: Johan
Generella spel och Nash-jämnvikter.

S6 fredag 15 april 13-15, D33

Talare: Johan
Koalitionsspel

Schemalagd tid den 18 april flyttas till senare tillfälle (vecka 18 eller 19)

S7 tisdag 19 april 10-12, D41

          Talare: Johan

          Ämne bestäms senare.

S8 fredag 22 april 13-15, D33  
            Talare: John Matsson, Niclas Larse'n
            Spel under osäkerhet

S9 måndag 25 april 10-12, E33
           Talare:
            Jonatan Rydh, Thomas Westerbeck
            Hex och diverse andra kombinatoriska spel.

S10 tisdag 26 april 10-12, D41
        Talare:
        Mattis Castegren
        Duellspel.
        Björn Andrist
        Generaliserad Sprague-Grundyteori.

S11 måndag 2 maj 10-12,  E36
        Talare: Arno Lepisk
        Förhandlingsspel

        ( Ev finns en ledig timme?)

S12 tisdag  3 maj 10-12, D41  
           Talare: Oskar Göthberg
            Olika typer av styrkeindex.

           Johan: I mån av tid kommer jag att tala om spell på
                      kontinuerliga mängder.

S13 måndag 9 maj 10-12, E33
        Talare: Finn Eriksson  Röstningsprocedurer
          Markus Kirsten:  Evolutionära spel.

S14 tisdag 10 maj 10 maj 10-12, D41
        Prof. Kimmo Eriksson berättar om Spelcentrum vid Mälardalens Högskola.

        Douglas Wikström: Conways talteori.

Föreläsningsanteckningar

Seminarium 1 
ps   pdf

Seminarium 2
ps   pdf

Seminarium 3
sem3

Seminarium 4
sem4

Seminarium 5
sem5

Seminarium 6
sem6

Seminarium 7

sem7


Seminarier

Kursen är en seminariekurs om 16 seminarier där Johan håller 6-8 av seminarierna. Övriga seminarier förväntas hållas av kursdeltagarna, två eller tre talare per gång, beroende på hur många som vill tala. Det är frivilligt att hålla ett seminarium, men det ger poäng och är dessutom obligatoriskt för högre betyg (se nedan). Anmälan om intresse att hålla ett seminarium ska lämnas till Johan under kursens andra vecka.

Johan ger varje talare upp till 20 poäng. Bedömningen grundar sig på följande kriterier:
Här är en lista med förslag på seminarier

Seminarier

Kursregistrering

Alla som vill gå kursen måste registrera sig på den. Detta görs med kommandot

res checkin semteo05

på någon av Nadas Unixdatorer. Registrera dig så snart som möjligt efter att kursen börjat!

Du bör också ge kommandot

course join semteo05

Detta kommando gör att du får se eventuella nya meddelanden från kursledaren varje gång du loggar in.
När du är klar med kursen ger du kommandot

course leave semteo05

Endast dom teknologer som studievägledningen lagt in i Ladok som studerande på en kurs kan godkännas på kursen. Vill du läsa en kurs som inte är obligatorisk för dig måste du alltså först välja kursen i KTHs valsystem eller vid ditt programs studievägledning.

Obligatoriska moment och slutbetyg

Kursen har bara ett moment i Ladok, nämligen ÖVN1, 4 poäng. Examinationen görs genom fyra skriftliga hemtal. Varje hemtal består av flera uppgifter och kan ge upp till 25 poäng. Den som håller ett seminarium under kursen får upp till 20 poäng till.

 

Betygsgränserna är

 

 3: 40-59, 4: 60-79, 5: 80-99

 

För att få betyg 5 krävs dessutom att man håller ett seminarium.

 

Hemtalen får göras i tvåmannagrupper, men individuella lösningar måste lämnas in. Skriv i så fall överst på lösningen vem du har samarbetat med.

 

Den som inte nått godkänt efter att det sista hemtalet lämnats in måste göra en uppsättning helt nya hemtal för att få godkänt.

Hederskodex

Grundregeln är att det jobb du gör i kursen (labbar, inlämningsuppgifter, tentor m.m.) ska du göra själv, förutom att labbarna kan göras i tvåmannagrupper. Vid redovisning av labbar ska båda i gruppen kunna redogöra i detalj även för vad labbkompisen skrivit.

Ibland, speciellt när man skriver program, kan det vara nödvändigt att fråga någon annan (en kamrat eller en handledare) om hjälp med att hitta fel. Detta är tillåtet förutsatt att du uppfyller följande villkor.

Varje annan form av samarbete och utnyttjande av andras lösningar betraktas som ett brott mot hederskodexen och kan bestraffas, t ex genom att du förlorar alla bonuspoäng eller får göra en ny uppgift.

Detta är en översatt och omarbetad version av den hederskodex som används i kursen Introduction to computer science vid Stanford University. Den tillämpas i många av Nadas kurser. Mer om fusk vid examination kan du läsa om här.

 


 

^Upp till kursens ingångssida.


Sidansvarig: Johan Karlander <johank@nada.kth.se>
Senast ändrad 29 oktober 2004
Tekniskt stöd:
<webmaster@nada.kth.se>