2D1441 Seminariekurs i teoretisk datalogi

Resultat av kursutvärdering


  Några frågor väntar på svar och en eller annan kommentar.


 1. Upplever du kursen som lätt eller svår?

  1. 0% (0 st) Mycket lätt.
  2. 0% (0 st) Lätt.
  3. 14% (1 st) Medel.
  4. 57% (4 st) Ganska svår.
  5. 29% (2 st) Mycket svår.


 2. Fick du i början av kursen klart för dig vad kursens mål var?

  1. 100% (7 st) Ja.
  2. 0% (0 st) Tveksam.
  3. 0% (0 st) Nej.


 3. Tycker du att kursen är intressant och meningsfull?

  1. 100% (7 st) Ja, mycket.
  2. 0% (0 st) Ja.
  3. 0% (0 st) Neutral.
  4. 0% (0 st) Inte särskilt.
  5. 0% (0 st) Nej.


 4. Tycker du att dina förkunskaper var tillräckliga när kursen startade?

  1. 71% (5 st) Ja.
  2. 14% (1 st) Tveksam.
  3. 14% (1 st) Nej.


 5. Hur stor del av föreläsningarna har du varit på?

  1. 14% (1 st) Mindre än 20%.
  2. 0% (0 st) 20-40%.
  3. 14% (1 st) 40-60%.
  4. 0% (0 st) 60-80%.
  5. 71% (5 st) Mer än 80%.


 6. Vad tycker du om föreläsningarna pedagogiskt sett? (Förklaras stoffet bra? Talar och skriver läraren tydligt? Används stordia i lagom omfattning?)

  1. 29% (2 st) Mycket bra.
  2. 57% (4 st) Bra.
  3. 0% (0 st) Acceptabelt.
  4. 0% (0 st) Mindre bra.
  5. 0% (0 st) Dåligt.
  6. 14% (1 st) Har inte deltagit.

  Ev. kommentar (gärna konstruktiv):

  Bra idé med föreläsningsanteckningar, och att de kan skrivas av studenterna mot poäng. (Mer sånt på andra kurser..)
  ---
  Ett stort plus för de pedagogiska intuitiva resonemangen som hjälper en att få litet känsla för vad det är vi håller på med innan vi kastar oss in i detaljerna.

  Ett litet minus för att det blev litet väl flytande ibland när det kom till detaljer i bevisföringen. Det är ju där djävulen gömmer sig, som bekant,och även om man inte kan göra allt i detalj (pga. tidsskäl) kunde vi kanske ha fått mer stringenta definitioner i alla fall så att vi kunde ha fyllt i detaljerna själva.


 7. Hur mycket tid ägnade du åt hemuppgift 1?

  1. 0% (0 st) Mindre än 9 tim.
  2. 14% (1 st) 9-14 tim.
  3. 0% (0 st) 15-20 tim.
  4. 86% (6 st) 20-40 tim.
  5. 0% (0 st) Mer än 40 tim.

  Ev. synpunkter på hemuppgift 1:

  Svårt...Tycker inte förkunskaperna räckte till. Fick kämpa en hel del och leta material på egen hand.


 8. Hur mycket tid ägnade du åt hemuppgift 2?

  1. 0% (0 st) Mindre än 9 tim.
  2. 0% (0 st) 9-14 tim.
  3. 29% (2 st) 15-20 tim.
  4. 14% (1 st) 20-40 tim.
  5. 57% (4 st) Mer än 40 tim.

  Ev. synpunkter på hemuppgift 2:

  Svårt...Tycker inte förkunskaperna räckte till. Fick kämpa en hel del och leta material på egen hand.


 9. Hur många andra kurser har du läst parallellt med den här kursen (i period 1)?

  1. 43% (3 st) En.
  2. 57% (4 st) Två.
  3. 0% (0 st) Tre.
  4. 0% (0 st) Fyra eller fler.


 10. Hur stor del av din totala studietid under period 1 har du ägnat åt den här kursen?

  1. 0% (0 st) Mindre än 15%.
  2. 0% (0 st) 15-30%.
  3. 57% (4 st) 30-50%.
  4. 29% (2 st) 50-70%.
  5. 14% (1 st) Mer än 70%.


 11. Kursen är på 4p. Vad tycker du om det jämfört med andra kursers poängantal?

  1. 71% (5 st) Lagom med 4p.
  2. 14% (1 st) Borde vara 5p.
  3. 0% (0 st) Borde vara 6p.
  4. 0% (0 st) 4p är för mycket.


 12. Ytterligare kommentarer om kursen:

  Bra att komplexitet inte var förkunskapskrav, det går att tillgodogöra sig kursen ändå.
  Annars inga speciella synpunkter, kursen var bra.
  (I fråga 10 antog jag att det var period 4 som avsågs.)

  ---
  Bra och intressant kurs.

  Kommentar ang. utvärderingen: fråga 9-10 påstår (?) att kursen gick i period 1.

  ---
  En av de bästa kurserna jag läst på KTH. Mycket givande med rejäl feedback och en lärare som vet vem man är, något som de flesta kurserna på KTH tyvärr oftast saknar. Hemuppgifterna var också bra och hjälpte till med förståelsen av kursinnehållet.


johanh

Denna sammanställning har genererats med ACE.