2D1440 Avancerade algoritmer

Resultat av kursutvärdering


  Ett antal frågor väntar på svar och en eller annan kommentar.


 1. Upplever du kursen som lätt eller svår?

  1. 0% (0 st) Mycket lätt.
  2. 0% (0 st) Lätt.
  3. 0% (0 st) Medel.
  4. 70% (14 st) Ganska svår.
  5. 30% (6 st) Mycket svår.


 2. Fick du i början av kursen klart för dig vad kursens mål var?

  1. 95% (19 st) Ja.
  2. 5% (1 st) Tveksam.
  3. 0% (0 st) Nej.


 3. Tycker du att kursen är intressant och meningsfull?

  1. 85% (17 st) Ja, mycket.
  2. 15% (3 st) Ja.
  3. 0% (0 st) Neutral.
  4. 0% (0 st) Inte särskilt.
  5. 0% (0 st) Nej.


 4. Tycker du att dina förkunskaper i matematik var tillräckliga?

  1. 80% (16 st) Ja.
  2. 15% (3 st) Tveksam.
  3. 5% (1 st) Nej.


 5. Tycker du att dina förkunskaper i datlogi var tillräckliga?

  1. 80% (16 st) Ja.
  2. 15% (3 st) Tveksam.
  3. 5% (1 st) Nej.


 6. Vad tycker du om boken av Cormen, Leiserson och Rivest?

  1. 35% (7 st) Mycket bra.
  2. 50% (10 st) Bra.
  3. 10% (2 st) Hyfsad.
  4. 5% (1 st) Mindre bra.
  5. 0% (0 st) Dålig.
  6. 0% (0 st) Har inte använt den.


  Ev. kommentar om CLR:

  Enkel och tydlig. Det är bra att man kan återanvända
  boken från alko kursen.

  ---
  Bra att ha. stöd. Tyvärr inte förklarande i de flesta fallen
  ---
  Den är ju mest en "så här gör man"-bok, inte speciellt
  mycket teori, vilket är bra ibland och dåligt annars...

  ---
  Mycket trevlig som referensbok
  ---
  Täcker inte stoffet helt, men tillsammans med
  kompendiet täcktes det mesta.

  ---
  Den räcker inte till kursen. Fast ett bra komplement
  till kurskompendiet.

  ---
  En bra bok som är bättre än det häfte som man fick köpa !!!
  ---
  Den gamla "bibeln" som man allt eftersom märkte att den inte längre räcker till för allt. Trots det är det en bra referensbok.
  ---
  Lite tråkigt skriven, för mycket ord och babbel
  ibland.

  ---
  En bra bok, där det står lite om allt.


 7. Vad tycker du om boken av Kozen?

  1. 0% (0 st) Mycket bra.
  2. 15% (3 st) Bra.
  3. 0% (0 st) Hyfsad.
  4. 10% (2 st) Mindre bra.
  5. 0% (0 st) Dålig.
  6. 75% (15 st) Har inte använt den.


  Ev. kommentar om Kozen:

  Lite väl kortfattad och teoretisk bok.
  ---
  Har inte använt den så mycket. Är mest av intresse
  då man vill gå djupare, man behövde den inte för att
  klara kursen.

  ---
  Jag använde den inte så mycket. Den ligger på en betydligt högre nivå än CLR, vilket kan bli lite svårt ibland. Jag kommer troligen att dyka djupare i den när jag fått tid att smälta kursen. Jag kände dock inte att den behövdes för att klara kursen.
  ---
  Har inte hunnit titta i Kozen så mycket som jag skulle ha velat, men det har har läst var trevligt. Kanske skulle man kunna rikta in sig litet mer mot att använda Kozen aktivt på kursen (och gå ifrån det närmast totala beroendet av det inte alltid helt perfekta föreläsningskompendiet)?


 8. Vad tycker du om kompendiet?

  1. 10% (2 st) Mycket bra.
  2. 65% (13 st) Bra.
  3. 20% (4 st) Hyfsat.
  4. 5% (1 st) Mindre bra.
  5. 0% (0 st) Dåligt.
  6. 0% (0 st) Har inte använt det.

  Ev. kommentar om kompendiet:

  Allt som sägs på föreläsningarna finns där! Eftersom
  det är mer teoretiskt så blir det en bra kontrast till
  boken (CLR) som är ganska praktisk.

  ---
  Måste gå att göra mer lättförstått.
  T.ex. låta ett exempel visa hur man räknar uppgifterna
  Mer exempel alltså...

  ---
  Det är ganska mycket stavfel o.dyl. i kompendiet.
  ---
  Bra att det innehåller även de delar som inte hanns
  med i kursen så att man kunde läsa lite om de områden
  som var intressanta

  ---
  Mycket "tätt". Skulle kunna broderas ut litet. Men
  varför var så stora delar av texten kursiv i vissa
  kapitel? (t.ex. TSP)

  ---
  Väldigt bra med tanke på att det är en kursbunt.
  ---
  För tungläst.
  Fler exempel!

  ---
  Borde varit flera exempler.
  ---
  Lite för kortfattat på vissa ställen, t.ex.
  om algoritmen för att hitta maximal augmenterande stig.

  ---
  Lite för lite förklaringar och för mycket som tas för givet !
  ---
  Kompendiet skulle må bra av en rejäl genomgång av stavfel odyl. På vissa ställen är det väldigt fåordigt (t.ex. i anvsnittet datakompression.) Med mer exempel blir den lätt mycket bättre.
  ---
  Lite många slarvfel kanske, men annars bra.
  ---
  Ett utmärkt kompendium. Skulle dock vara bra om
  den broderades ut och gjordes mer förklarande.
  - Allt är inte 'obvious' :)

  Skulle även vara bra om layouten/fonterna gicks
  igenom för att slippa konstigheter som kursiv stil
  på en del kapitel.

  ---
  Intressant.
  Tyvärr alldeles för sketchartat alldeles för ofta. I kombination med de inte helt sällsynta tryckfelen gör det att kompendiet blir svårläst (bl.a. tar det tid att fylla i "inses-av-läsaren"-luckor om det man ska inse har blivit fel p.g.a. tryckfelsnisse). Det vore nog bra om man kunde komplettera mer tydligt med konkreta läsanvisningar i därför avsedda kursböcker, eller kanske t.o.m. modifiera anfallsvinkeln på vissa problem i kursen så att det ska finnas läsanvisningar att studera. Frånvaron av bra kurslitteratur känns.


 9. Hur stor del av föreläsningarna har du varit på?

  1. 0% (0 st) Mindre än 20%.
  2. 0% (0 st) 20-40%.
  3. 10% (2 st) 40-60%.
  4. 15% (3 st) 60-80%.
  5. 75% (15 st) Mer än 80%.


 10. Vad tycker du om föreläsningarna pedagogiskt sett? (Förklaras stoffet bra? Talar och skriver läraren tydligt? Används stordia i lagom omfattning?)

  1. 35% (7 st) Mycket bra.
  2. 55% (11 st) Bra.
  3. 5% (1 st) Acceptabelt.
  4. 0% (0 st) Mindre bra.
  5. 0% (0 st) Dåligt.
  6. 0% (0 st) Har inte deltagit.

  Ev. kommentar (gärna konstruktiv):

  Du (Johan H) gör det svåraste så enkelt det kan bli
  SKA HÅLLAS PÅ SVENSKA!!!

  ---
  Läraren skriver inte speciellt tydligt på tavlan.
  Ofta faller bokstäver eller delar av ord bort, eller
  kommer till. Detta brukar inte störa förståelsen av
  det som skrivs, utan är ofta ganska roligt att betrakta.

  ---
  Lite skoj när Johan började tänka på något exempel
  samtidigt som han skrev, och gick över till engelska
  ("matrix" istället för "matris", etc.)

  ---
  Du är mycket bra på att plocka ut det väsentliga
  på dina föreläsningar. Tempot är också högt, vilket
  är bra. Annars är det ofta så att föreläsaren
  mal på om ointressanta saker i trögt tempo, så att
  man inte kan koncentrera sig. Personligen gillar jag
  i allmänhet inte föreläsningar, utan föredrar att
  läsa hemma i mitt tempo, men i denna kurs, tyckte
  jag att föreläsningarna var intressanta, och fast
  man inte hängde med helt hela tiden, fick man en
  översikt som var värdefull inför läsandet i
  litteraturen.

  ---
  Bara bra helt enkelt !
  ---
  Det är mycket bra med repetitioner från den senaste föreläsningen, vilket hjälper om man inte hunnit läsa på innan. Högt tempo (men inte för högt) där det mest väsentliga kommer fram.
  ---
  Föreläsningarna var bra, dock något för högt
  tempo.

  ---
  För mycket tid läggs på att förklara triviala saker. När det väl börjar bli svårt och/eller intressant har föreläsningstiden tagit slut och den intresserade studenten hänvisas till föreläsningskompendiet (som inte så sällan är svårsmält av olika skäl). Detta innebär också att man ibland inte hinner fram till kärnan. T.ex. hann vi aldrig inse varför det kvadratiska sållet är snabbt och bra, eller ens varför det kallas för ett såll, eftersom vi inte hann prata om sållningen (och den nämns *mycket* översiktligt i kompendiet). Mindre bra. Vet inte om detta var konstruktivt. Mycket på föreläsningarna är nog bra också, men hälsan tiger som bekant still.


 11. Förbereder du dig till föreläsningarna (läser igenom relevanta avsnitt i boken/kompendiet etc)?

  1. 0% (0 st) Ja, alltid.
  2. 0% (0 st) Ofta.
  3. 40% (8 st) Ibland.
  4. 30% (6 st) Sällan.
  5. 20% (4 st) Aldrig.
  6. 5% (1 st) Oklart vad man bör läsa.


 12. Hur mycket tid ägnade du åt hemuppgift 1?

  1. 0% (0 st) Mindre än 9 tim.
  2. 0% (0 st) 9-14 tim.
  3. 20% (4 st) 15-20 tim.
  4. 80% (16 st) Mer än 20 tim.

  Ev. synpunkter på hemuppgift 1:

  8 så stora uppgifter tar för lång tid att göra!
  Istället borde man kanske ha 2 uppgifter (som man ev.
  väljer ut bland de 8) som man kan göra lite
  grundligare. Eller att man jobbar i grupp.

  ---
  Finns alternativet mer än 80h?
  ---
  Det vore bättre att bedöma vilken metod man använt
  för att få fram ett primtal istället för (enbart) hur
  stort det är. På så sätt kunde man få något för att
  man var duktig, inte bara för att man har tillgång
  till datortid. Resultatet hade också väldigt mycket
  att göra med hur pass tur man hade med personnummer.

  ---
  Alla hemuppgifterna var kul, men den
  förtsa var nog roligast.

  ---
  bra !!!
  ---
  Den lättaste av tre svåra hemuppgifter. Krävde dock en massa datortid, vilket var svårt att få tillräckligt av. Det vore nog bra att ha uppgifter som kräver lite mindre beräkningskraft.
  ---
  40 - 60 tim
  ---
  1, 3, 7 Triviala.
  4 trivial programmering.
  2, 6 roliga och omfattande programmeringsuppgifter.
  Var var de avancerade teoretiska uppgifterna? Inte 5 och 8, väl?


 13. Hur mycket tid ägnade du åt hemuppgift 2?

  1. 0% (0 st) Mindre än 9 tim.
  2. 10% (2 st) 9-14 tim.
  3. 20% (4 st) 15-20 tim.
  4. 70% (14 st) Mer än 20 tim.

  Ev. synpunkter på hemuppgift 2:

  Samma kommentar som för hemuppgift 1.
  ---
  Finns alternativet mer än 40h?
  ---
  Tråkigare implementationsuppgifter än uppgift 1.
  Svårare teoriuppgifter än uppgift 1.

  ---
  Sortering var kanske inte så kul, men det var nog
  ganska nyttigt

  ---
  Uppgift 6 ("working in a company...") var mycket
  svårare än väntat. Uppgift 4 (hashning) knäckte vad
  jag förstår flera "proffesionella" statistiker, det
  hängde helt på att upptäcka ett "knep".

  ---
  bra fast svår !
  ---
  Den klart svåraste hemuppgiften. Lite mindre teorifrågor hade varit trevligt. Uppgift sex kändes helt onöd och borde inte varit med på detta hemtal.
  ---
  Frågan om utvärdering av existerande programpaket
  var för vagt definierad. (läs "flummig" ;)

  ---
  60 - 80 tim
  ---
  1 Mördartråkig. Trivial. Har inte på kursen att göra. Bort!
  2 Otydligt formulerad, sedan trivial.
  3 Något tidskrävande men tämligen rättfram programmeringen. Platsar denna uppgift verkligen på en kurs i avancerade algoritmer? Tveksamt.
  4 Helt OK, men litet oklart hur mycket handviftning man fick ta till.
  5 Svår.
  6 ????? Nyttig, antar jag. Men hör denna uppgift hemma i en kurs i avancerade algoritmer?
  7 Mönstermatchning på föreläsningskompendiet. Inte så kul.
  8. Tämligen rättfram.

  Hemuppgift 2 var faktiskt (som kanske framgår av ovanstående) en besvikelse.


 14. Bedöm hur lång tid du lägger ner på hemuppgift 3 (inklusive rapport/föredrag):

  1. 0% (0 st) Mindre än 10 tim.
  2. 10% (2 st) 10-17 tim.
  3. 20% (4 st) 18-25 tim.
  4. 55% (11 st) Mer än 25 tim.

  Ev. synpunkter på hemuppgift 3:

  Jag har inte börjat på hemuppgift 3 än.
  ---
  skit jobbig !!!!!
  ---
  Detta hemtal innehöll dåligt formulerade uppgifter som ledde till poängavdrag, vilket känns tråkigt när man arbetat hårt. När minst fem personer som tolkade en uppgift på samma sätt.
  ---
  Ej gjort.
  ---
  ~100 tim
  ---
  Helt OK!
  Men 10^6 punkter i uppgift vore ännu häftigare, kombinerat med en ordentlig genomgång av hur man får ner exekveringstiderna till ungefär N log N (vilket man då blir så illa tvungen till. Nu går det att klara sig med tålamod och en O(N^2)-algoritm.


 15. Var någon/några av hemuppgifterna mer givande än de övriga?.)

  1. 40% (8 st) Hemuppgift 1
  2. 10% (2 st) Hemuppgift 2
  3. 10% (2 st) Hemuppgift 3


 16. Hur många andra kurser har du läst parallellt med den här kursen (i period 2)?

  1. 40% (8 st) En.
  2. 30% (6 st) Två.
  3. 30% (6 st) Tre.
  4. 0% (0 st) Fyra eller fler.


 17. Hur stor del av din totala studietid under period 2 har du ägnat åt den här kursen?

  1. 0% (0 st) Mindre än 15%.
  2. 0% (0 st) 15-30%.
  3. 10% (2 st) 30-50%.
  4. 40% (8 st) 50-70%.
  5. 50% (10 st) Mer än 70%.


 18. Kursen är på 4p. Vad tycker du om det jämfört med andra kursers poängantal?

  1. 5% (1 st) Lagom med 4p.
  2. 55% (11 st) Borde vara 5p.
  3. 35% (7 st) Borde vara 6p.
  4. 0% (0 st) 4p är för mycket.


 19. Ytterligare kommentarer om kursen:

  Kursen är mycket intressant och jag skulle vilja ha
  mer tid att göra uppgifterna på. Som det är nu så blir
  de antingen väldigt slarvigt gjorda eller så hinner
  man bara med några problem per hemuppgift. Så låt
  kursen få 6p eller ändra systemet för hemuppgifter.

  ---
  This schedule for the homeworks is really tight and
  a lot a people seem to have given up because of the
  work involved. The course would gain to be on a
  longer period of time (2 period ?)

  ---
  Borde kommenteras att den tar mycket tid,
  framför allt om man inte kan C tillräckligt bra.
  Bra kurs glad att jag valde den. Höll på att ge upp
  ett par gånger men nu känns det ganska bra...
  har varit värre!!! mvh Joakim

  ---
  Kul.
  ---
  Mycket givande kurs. Lärde mig att analysera algoritmer
  på ett sätt som jag inte tidigare gjort. Borde finnas
  en fortsättningskurs så att man hinner med att täcka
  fler områden.

  ---
  Varför inte öka antalet poäng och ta med mer av det
  som stod i kompendiet, och som vi inte hann med?
  Det vore skoj att få se lösningar på de hemtalsuppgifter
  man inte klarade/valde att göra, men jag inser att det
  förmodligen är opraktiskt.

  ---
  Den absolut bästa kurs jag tagit.

  Den höga svårighets graden på hemtalen får än att arbeta och gör dessutom att det hela blir mycket intresant.

  Jag skulle tro att om kursen utvidgades och ökade till 8p skulle den få mycket gehör hos alla som är intreserade av att utveckla sig.

  ---
  Man kunde öka poängantalet till 5 och
  ta med mer teori.

  Johan satte upp en mailinglista för kursen
  det var ett bra sätt att hålla all informerade.
  Om någon ställde en fråga, så fick alla veta
  svaret. Det var bra.

  ---
  Alla hemuppgifterna borde generellt ha några lite
  enklare uppgifter i tillägg till de svåra.
  Man lär sig mer då och det är mer motiverande.

  ---
  Bra och lärorik !!!
  En av de bästa hittils !

  ---
  Kul och intressant kurs. Tyvärr saknade jag framför allt tid att fördjupa mig i kursens alla intressanta avsnitt. Det är den första kurs som kan ranka som riktigt svår. Man fick en riktig spark i magen (det kanske behövdes å andra sidan:-)
  Jag tycker att det det blev lite för mycket repetition från gamla kurser (sortering, grafteori, hashning). Det var många avsnitt som hade varit mycket mer intressanta (planäritet, diskreta logaritmer, etc.)
  På första föreläsningen när vi skulle komma överens vad kursen skulle innehålla hade det varit trevligt med en snabbgenomgång av de respektive "valbara" områdena.

  ---
  Roligt att elevcerna självka kan vara med och till
  viss del välja vilka saker som skall ingå.

  ---
  Rent toepraktiskt läste jag två andra kurser
  samtidigt med den här, detta gick tyvärr inte så bra
  då denna är så pass krävande. Det borde övervägas att
  öka poängantalet (ev. lägga kursen över två perioder).

  Teoritalen var för svåra och gav för lite poäng
  för att det egentligen skulle löna sig att jobba
  med dem. Teoritalen var annars de roligare uppgifterna.
  Mer praktiska uppgifter som var roliga var primtals-
  uppgiften samt tsp. Jag hade gärna gjort något mer
  av dem om tiden hade räckt till.

  Jag tycker att det är ett bra system med hemtal där
  man kan få välja mellan flera uppgifter.

  Rent allmänt är det en utmärkt kurs som fler borde
  läsa. Föreläsaren är mycket bra med schysst
  föreläsningsteknik, dock lite snabb ibland då han
  tycker att saker är uppenbara.

  Tack!

  ---
  Lägg till mer poäng (ovanligt förslag?) och använd dem till att gå igenom problem och algoritmer mer på djupet. Som det är nu kan man segla igenom kursen och få en flyktig översikt över en massa coola områden utan att fatta särskilt mycket, och sedan klara inlämningsuppgifterna på rent pannben (programmera upp omfattande men tråkiga algoritmer) och en stor dos tålamod (vänta tills asymptotiskt dåliga program hinner bli färdiga på probleminstans av lagom liten storlek).

  Kursen behövs, och kursen *är* redan ganska bra, men den kan bli så mycket bättre!


johanh@nada.kth.se

Denna sammanställning har genererats med ACE.