2D1440 Avancerade algoritmer

Resultat av kursutvärdering


  18 questions awaiting answers and/or comments.


 1. How difficult did you find the course?

  1. 0% (0 st) Very easy.
  2. 0% (0 st) Easy.
  3. 11% (2 st) Average.
  4. 58% (11 st) Difficult.
  5. 32% (6 st) Very difficult.


 2. Were the course objectives clear from the start?

  1. 79% (15 st) Yes.
  2. 21% (4 st) Doubtful.
  3. 0% (0 st) No.


 3. Did you find the course interesting and meaningful?

  1. 63% (12 st) Yes, very.
  2. 32% (6 st) Yes.
  3. 5% (1 st) Neutral.
  4. 0% (0 st) Not particularly.
  5. 0% (0 st) No.


 4. Was your background in mathematics sufficient to follow the course?

  1. 58% (11 st) Yes.
  2. 37% (7 st) Doubtful.
  3. 5% (1 st) No.


 5. Was your background in computer science sufficient to follow the course?

  1. 84% (16 st) Yes.
  2. 16% (3 st) Doubtful.
  3. 0% (0 st) No.


 6. How did you like the course notes (by Johan Håstad)?

  1. 5% (1 st) Very good.
  2. 37% (7 st) Good.
  3. 37% (7 st) OK.
  4. 16% (3 st) Not so good.
  5. 5% (1 st) Bad.
  6. 0% (0 st) Did not use them.

  Comments on the notes:

  Mycket bra med ett kompendium som är skrivet för
  just den här kursen. Det skulle kunna vara tydligare
  i vissa avsnitt som är lite tunga och
  skulle må bra av en utförligare beskrivning
  och/eller ett exempel.

  ---
  Ojämna. En hel del fel, mestadels stavfel/grammatik.
  Det märks att det är olika personer som skrivit olika
  delar.

  ---
  For being just course notes fairly good.
  It was good not to have to concentrate too much on
  taking notes while attending the lecture.

  ---
  To shallow. Especially when it says: we leave the proof as an exercise to the reader. Proofs are interesting. Also there's not many practical examples (ie. pseudo-code for algorithms) and most of what's dealt with in the notes can't be found in CLR, which leaves the student with many questions.
  ---
  Constantly keeps in murky waters. The proofs are
  sometimes to incomplete to follow and sometimes
  algorithms are to faint to use, chapter 14 being a
  good example. Othervise they are quite nice, but
  I _miss_ an index!

  ---
  They are good, but rather full of linguistic errors.
  ---
  Kör häftet genom en grammatisk koll. Häftet har på sina
  ställen mycket dåligt språk.

  ---
  Texten är i vissa fall för kortfattad.
  ---
  Kurskompendiet skulle behöva vara utförligare,
  framför allt när det gäller beskrivningar av algoritmer.
  Allra mest behöver den generella matchningsalgoritmen
  förtydligas.

  ---
  Förklarade inte på ett bra sätt. Ofta ofullständiga.
  ---
  Innehållet är mycket bra men stoffet är ofta ganska
  avancerat och kräver att man läser i andra böcker
  innan. Det vore bra med lite mer text som förklarar
  även mer triviala saker.

  ---
  few more words wouldnt hurt :-)
  ---
  Ibland inte helt lätta att förstå. Vissa avsnitt borde
  skrivas om, för att göras mer begripliga. Även språkliga
  felaktigheter borde åtgärdas.

  ---
  On the verge to good. Without the lectures some parts of the
  notes would not have been understandable.


 7. How did you like the book by Cormen, Leiserson and Rivest?

  1. 42% (8 st) Very good.
  2. 26% (5 st) Good.
  3. 16% (3 st) OK.
  4. 0% (0 st) Not so good.
  5. 0% (0 st) Bad.
  6. 16% (3 st) Did not use it.

  Comments on CLR:

  En klassiker, fast lite för låg nivå för den här kursen.
  ---
  American style book. Many pictures, but not too
  much details/proofs.

  ---
  My favourite book :) Had it since the first year here at KTH.
  ---
  Beautiful book of high quality.
  ---
  Lot's of nice, explanatory figures
  ---
  Boken är mycket bra, dock inte fullt så användbar i kursen
  men eftersom man har den sedan tidigare så läser man lite i den
  då och då.

  ---
  Massive...
  ---
  ALways good, but thanks to this course you get a feel for
  what the book doesn't contain - which is alot.


 8. How did you like the book by Kozen?

  1. 0% (0 st) Very good.
  2. 0% (0 st) Good.
  3. 16% (3 st) OK.
  4. 5% (1 st) Not so good.
  5. 5% (1 st) Bad.
  6. 74% (14 st) Did not use it.

  Comments on Kozen:

  Not very useful.
  ---
  It is a tough book, but I liked it. There are not many topics in the course that are covered by this book.


 9. What do you think about the lectures from a pedagogical point of view? Are explaination adequate and clear?

  1. 5% (1 st) Very good.
  2. 47% (9 st) Good.
  3. 16% (3 st) Acceptable.
  4. 16% (3 st) Not so good.
  5. 5% (1 st) Bad.
  6. 11% (2 st) Did not attend lectures.

  Comments (constructive if possible):

  Några föreläsningar har varit mycket svåra att
  hänga med i (t.ex. kvantdatorer). Det största
  problemet är nog det höga tempot. Ett litet
  lägre tempo och något fler exempel skulle göra
  otroligt mycket. Bäst vore det med några fler
  föreläsningar med bibehållet kursinnehåll.

  Mycket bra med en inledande repetition och
  frågestund.

  ---
  You maybe could hava used more slides since pictures
  really help to understand highly theoretical matters.

  ---
  Use swedish, as the use of english has the consequence
  of rendering everything incomprehensible for all
  attending.

  ---
  Kvantalgoritmerna var för svåra. Ta inte det mest spännande exemplet
  (faktorisering med FFT) som exempel. Börja med nått enkelt tex.
  vanlig addition, då kanske folk förstår.

  De övriga avsnitten var bra.

  ---
  Du kunde försöka använda OH-bilder ibland.
  ---
  Nej, tyvärr hade jag större framgång med att begripa
  kursinnehållet när jag läste på egen hand, i min
  egen takt.

  ---
  It depen on the subject, for example it was really hard to fallow the Quantum Computers
  ---
  Vissa delmoment hoppades över. Även om de är enkla
  så blir tempot för högt när man själv måste klura
  ut mellanliggande steg osv.

  ---
  Dålig engelska i kombination med dålig pedagogik.
  ---
  Taskig tavelteknik. Döljer mycket ofta det senast
  skrivna.

  ---
  Not always so clear and adequate the number theoretical
  part, good and very good all the rest. Sometimes people
  probably didnt dare to ask.. and this could probably be
  encouraged more.

  ---
  Ibland antas att eleverna hänger med på matematiska
  resonemang, som visserligen är triviala, men obegripliga
  om man inte hänvisar till en adekvat sats. Några förtydliganden
  av resonemanget vid tavlan vore således på sin plats.

  ---
  Your lectures are very useful and playful. The first
  is good for the understanding of the subject the second
  for keeping you awake during the lerning process.


 10. Do you prepare before the lectures by reading through the relevant material in the notes?

  1. 11% (2 st) Yes always.
  2. 0% (0 st) Often.
  3. 32% (6 st) Sometimes.
  4. 21% (4 st) Rarely.
  5. 21% (4 st) Never.
  6. 11% (2 st) Not clear what to read.


 11. How much time did you spend on homework 1?

  1. 0% (0 st) Less than 5 h.
  2. 5% (1 st) 5-10 h.
  3. 32% (6 st) 10-20 h.
  4. 63% (12 st) More than 20 h.

  Comments on homework 1:

  Mycket roliga och stimulerande uppgifter. Utom
  fourier-talet.

  ---
  The realation theoretical/programming task was good.
  ---
  Hmm. I used 160h! I started a couple of days before the homework was supposed to be handed in. It was much too late. What took most time was actually finding a descent infinite precision library. I wasted a couple of days with low-standard libraries that would take days to complete the multiplication problem. When I found GNU MP it only took a minute or something... The rest of the computations were really time consuming even with GNU MP...
  ---
  kul...
  ---
  This comment is for all homeworks, I think they were
  really hard, I´m not complaining for that but I think
  it should be goos for the next students to have some
  kind of help, maybe by having an assistant in the
  computers rooms some days or something like that.

  ---
  Roliga men jobbiga implementationsuppgifter. Jag är
  tveksam till om jag tycker att de rent matematiska
  teoriuppgifterna (DFS t ex) egentligen hör hemma
  i en datalogikurs.

  ---
  interesting


 12. How much time did you spend on homework 2?

  1. 0% (0 st) Less than 5 h.
  2. 11% (2 st) 5-10 h.
  3. 37% (7 st) 10-20 h.
  4. 53% (10 st) More than 20 h.

  Comments on homework 2:

  Bra, fast lite för mycket uppgifter av typen
  "utvärdera praktiskt".

  ---
  It was unfair that those who really implemented the
  hashing with lists (it said "STORE them in a hash
  table") did not get extra credit.

  ---
  Somewhat easier than HW1, but still hard.
  ---
  What is there to say... Studs99 and MDI ruined everything.
  ---
  Lite elak rättning. Att man borde ha standardavikelser när man har empiriska tester
  är visserligen ganska självklart i efterhand men om man inte har fått höra det så är det
  väldigt enkelt att missa.
  Kan vara en ide att stoppa in ett avsnitt i häftet som behandlar empirisk utprovning av algoritmer
  som innehåller vad man behöver veta i form av hur man testar häftiga algoritmer på ett vettigt sätt.
  Det är inte självklart förrens man fått det påpekat för sig.

  ---
  Pohlig-Hellman tog väldigt mycket tid att implementera
  på grund av alla delmoment. Vad som egentligen
  förväntades på de tre sista uppgifterna borde ha
  angivits tydligare, det är knappast något sammanträffande
  att så många missade poäng på dem.

  ---
  interesting and more real life application than probably all the others


 13. How much time did you spend on homework 3?

  1. 0% (0 st) Less than 5 h.
  2. 11% (2 st) 5-10 h.
  3. 32% (6 st) 10-20 h.
  4. 58% (11 st) More than 20 h.

  Comments on homework 3:

  The hardest. Probably because I didn't understand much at all. Some of the questions were ambiguous or I couldn't understand them.
  ---
  Kul.
  TSP är en kul uppgift. vore dock trevligare om man hade Held-karp lower bound i häftet så man
  kan räkna ut hur dåligt man har löst uppgiften.

  En kul ide kanske vore att ha en bra löst TSP som man skall förbättre istället.

  ---
  För få implementationsuppgifter. Hantering av blossoms
  i algoritmen för generell matchning är lite väl
  svår (om man inte upptäckte att det givna problemet
  inte behövde den hanteringen).

  ---
  very intriguing and interesting wish we could have spent much more time on it


 14. Do you feel that homeworks is a good form of examaniation?

  1. 58% (11 st) Very good.
  2. 26% (5 st) Good.
  3. 5% (1 st) Neutral.
  4. 11% (2 st) Not so good.
  5. 0% (0 st) Bad.


 15. How many coursed did you do in parallel with this one during period 2?

  1. 11% (2 st) 0-1.
  2. 42% (8 st) 2.
  3. 32% (6 st) 3.
  4. 16% (3 st) 4 or more.


 16. What fraction of your total academic time during period 2 was devoted to advanced algorithms?

  1. 0% (0 st) Less than 15%.
  2. 21% (4 st) 15-30%.
  3. 32% (6 st) 30-50%.
  4. 21% (4 st) 50-70%.
  5. 26% (5 st) More than 70%.


 17. The course gives 4p. How do you feel about this compared to other courses?

  1. 47% (9 st) Correct with 4p.
  2. 32% (6 st) Should be 5p.
  3. 21% (4 st) Should be at least 6p.
  4. 0% (0 st) 4p is too much.


 18. Additional comments on the course:

  Som helhet en mycket bra kurs.

  På hemtalen ingick flera implementationsuppgifter som
  många krävde stora körningar på ibland flera timmar.
  Det hade varit bra om en terminalsal hade varit bokad
  för kursdeltagare några timmar i veckan. Det hade
  varit bra att ha tider då man vet att man har
  tillgång till en dator och man kan starta en lång
  programkörning utan att riskera att bli utloggad.

  ---
  Although I spent most of my time for this course, it
  really was fun. The homework tasks contained problems
  you usually only have heard about (e.g. large primes)
  but normally not do yourself.

  The teacher-student interaction seems to be
  really good.

  ---
  Maybe it's just me, but on this course I've spent 3-4 times more than any other course (including 6p-courses!!!). Although the name may reveal the level of the course I really didn't expect it to be this hard. I think the number of problems on each homework should be reduced and/or easier. I've spent the last month of my life on this course solely... Maybe it's because I didn't cooperate with anybody else.
  ---
  Hemtal verkar kanske vara en bra examinationsform,
  men har sina baksidor. Det största problemet med
  den typ av hemtal som förekommit i AvAlg är att
  de tar lång tid att göra i och med att det dels är
  ganska svåra uppgifter teoretiskt och praktiskt, dels
  att det i vissa fall är långa beräkningstider och dels
  att kurslitteraturen bitvis är för kryptisk för att
  vara användbar till att göra implementationer av
  algoritmer med (i vissa fall är mindre än 50% av
  en algoritms relevanta delar beskriven, vilket i och
  för sig inte är något problem, men det tar tid).
  Hemtal av den här typen har dessutom lyckats fånga
  in vanliga (teoretiska) hemtals nackdelar och samtidigt
  kombinera dem med stora laborationers nackdelar
  (d.v.s. både hårda deadlines och stor tidsåtgång).

  Föreläsningarna bör ges på svenska i och med att
  det är föreläsarens modersmål! Förlusten av information
  genom att hålla föreläsningarna på engelska är helt
  enkelt för stor. Det bör räcka med att kurslitteraturen
  är på engelska. Vad gäller utbytesstudenter får man
  förutsätta att de kan läsa.

  ---
  This is the course we should have been taking all the time,
  and the kind of course I hoped to attend when I enrolled
  at KTH.

  ---
  Kurspoäng är svårt att bedömma vissa kurser ger mer andra mindre.

  Kursen borde hållas varje år.
  Vore även kul med en kurs i stil med ADK fk
  där man själv skall tänka ut algoritmerna och inte som
  i denna kurs få ett antal algoritmer som man sedan skall implementera.

  Kan tänka mig att många som inte är så duktiga på att programmera elakt effektiva
  program har svårt för kursen. Jag tycker iallafall att implementationsuppgifterna var
  mycket lättare än teoriuppgifterna och kan tänka mig att vissa hoppar av kursen
  för att de inte kan programmera tillräckligt väl (man var typ tvungen att använda
  elakt optimerad c för att lösa många av uppgifterna. Noteras bör här att vissa som gick
  kursen förra året föröskte köra sina scheme-lösningar på talen och schemen dör då, dvs
  schemen orkar inte med).

  Det är givetvis svårt att hitta tillräckligt svåra (implementations)ppgifter men skall
  det krävas att alla som går kursen kan c/Fortran/assembler mycket bra.

  ---
  En mycket intressant och rolig kurs.
  Dock kräver den en absurd arbetsinsats om man jämför
  med andra fyra- eller t o m sexpoängskurser. Med så
  många uppgifter blir det omöjligt att lägga ner den
  tid som krävs utan att de andra kurserna man läser
  blir lidande.

  ---
  Likvärdig med datorseende gk i många avseenden och borde
  därför ge likamånga poäng.

  Hemtalen borde vara mer probleminriktade istället för
  att ha tyngdpunkten på STORA problem. Det måste vara
  intressantare att se om vi kan hitta ett primtal på ett
  smart sätt än att se om vi kan använda gmp.

  Hemtalen var genomgående tunga, svåra och tidskrävande.
  Det hade varit roligare om vi hade fått färre tal som
  hade gått att göra på mindre tid och om man hade haft
  större möjlighet att fatiskt försöka på alla uppgifter.

  ---
  really nice overall environment :)
  ---
  Det behövs mer än bara inlämningsuppgifter för att examinera kursen.
  När det bara är inlämningsuppgfter som inte kontrolleras muntligt
  faller det alltid igenom några personer som har mer eller mindre skrivit
  av svaren från kompisar. Inlämningsuppgifterna visar dessutom många gånger
  hur mycket tid man har lagt ner på kursen istället för hur mycket man lärt sig


johanh@nada.kth.se

Denna sammanställning har genererats med ACE.