2D1440 Avancerade algoritmer

Resultat av kursutvärdering


  13 frågor väntar på svar och en eller annan kommentar.


 1. Upplever du kursen som lätt eller svår?

  1. 0% (0 st) Mycket lätt.
  2. 7% (1 st) Lätt.
  3. 14% (2 st) Medel.
  4. 50% (7 st) Ganska svår.
  5. 21% (3 st) Mycket svår.


 2. Fick du i början av kursen klart för dig vad kursens mål var?

  1. 79% (11 st) Ja.
  2. 7% (1 st) Tveksam.
  3. 0% (0 st) Nej.


 3. Tycker du att kursen är intressant och meningsfull?

  1. 43% (6 st) Ja, mycket.
  2. 50% (7 st) Ja.
  3. 0% (0 st) Neutral.
  4. 0% (0 st) Inte särskilt.
  5. 0% (0 st) Nej.


 4. Tycker du att dina förkunskaper var tillräckliga när kursen startade?

  1. 64% (9 st) Ja.
  2. 29% (4 st) Tveksam.
  3. 0% (0 st) Nej.


 5. Vad tycker du om utdelat kursmaterial?

  1. 36% (5 st) Mycket bra.
  2. 21% (3 st) Bra.
  3. 36% (5 st) Hyfsad.
  4. 0% (0 st) Mindre bra.
  5. 0% (0 st) Dålig.

  Ev. kommentar om utdelat material:

  Mycket bra med föreläsningsanteckningar helt
  enkelt. Dock ibland lite svårt skrivna .. kanske.

  ---
  En nackdel med föreläsningsanteckningarna som
  delades ut är att de inte är fullständiga, man
  får på några ställen läsa mellan raderna och
  upptäcka saker själv.

  ---
  Kort och koncist som det ska vara.
  ---
  Mycket bra att man själv fick vara med och skriva
  materialet. Borde finnas med i fler kurser!

  ---
  Väldigt varierat. En del var bra och en del var mindre
  bra

  ---
  proffsigt
  ---
  Föreläsningsanteckningarna höll inte alltid bra
  kvalitet, men det är väl ganska naturligt. Synd
  att "kursboken" kom så sent.

  ---
  Vissa delar borde kanske korrekturläsas till nästa
  gång.


 6. Hur stor del av föreläsningarna har du varit på?

  1. 0% (0 st) Mindre än 20%.
  2. 7% (1 st) 20-40%.
  3. 14% (2 st) 40-60%.
  4. 29% (4 st) 60-80%.
  5. 43% (6 st) Mer än 80%.


 7. Vad tycker du om föreläsningarna pedagogiskt sett? (Förklaras stoffet bra? Talar och skriver läraren tydligt?

  1. 43% (6 st) Mycket bra.
  2. 36% (5 st) Bra.
  3. 14% (2 st) Acceptabelt.
  4. 0% (0 st) Mindre bra.
  5. 0% (0 st) Dåligt.
  6. 0% (0 st) Har inte deltagit.

  Ev. kommentar (gärna konstruktiv):

  Johan må vara lite osammanhängande ibland men han
  för fram allt viktigt på att mycket bra sätt.

  ---
  Lagom blandning mellan (halv)stringenta bevis
  och intuitiva beskrivningar.

  ---
  Johan är bra, men borde vara tydligare och lite bättre förberedd på själva presentationen.
  Ibland vet man inte riktigt vilket problem som diskuteras och varför.

  ---
  Lite ostrukturerat. Ibland svårt att följa den
  röda tråden i föreläsningen.

  ---
  Ibland något ryckigt tempo, svåra saker gås igenom
  snabbt, medan enkla tas långsamt


 8. Hur mycket tid ägnade du åt hemuppgift 1?

  1. 0% (0 st) Mindre än 4 tim.
  2. 14% (2 st) 4-10 tim.
  3. 36% (5 st) 10-20 tim.
  4. 43% (6 st) Mer än 20 tim.

  Ev. synpunkter på hemuppgift 1:

  Det är roligt med kurser där man får tänka lite
  själv, detta var en sådan.

  ---
  Svår men intressant.
  ---
  Kändes rätt lagom svår
  ---
  kul
  ---
  Lite för många implementationsuppgifter - de
  tar mycket tid.


 9. Hur mycket tid ägnade du åt hemuppgift 2?

  1. 0% (0 st) Mindre än 4 tim.
  2. 21% (3 st) 4-10 tim.
  3. 43% (6 st) 10-20 tim.
  4. 21% (3 st) Mer än 20 tim.

  Ev. synpunkter på hemuppgift 2:

  Lite löst formulerade uppgifter. Kanske lite mer
  förklaringar om vad som är uppgiften. Svaren blev
  (mina blev åtminstone) lite väl 'heuristiska' ..
  Lite mer formalism kanske?

  ---
  Flödesproblem är ganska ospännande, men man kan
  tyvärr inte vara utan en viss kunskap om dem.

  ---
  lättare än ettan.
  ---
  Väldigt lätt
  ---
  skoj
  ---
  Ganska lätt.


 10. Hur mycket tid ägnade du åt hemuppgift 3?

  1. 0% (0 st) Mindre än 4 tim.
  2. 21% (3 st) 4-10 tim.
  3. 43% (6 st) 10-20 tim.
  4. 7% (1 st) Mer än 20 tim.

  Ev. synpunkter på hemuppgift 3:

  Jag är inte klar än, tidsskattningen är mer en
  prognos. Det känns som om det här är den
  svåraste av hemuppgifterna.

  ---
  Jag är ej klar...
  ---
  Har ej påbörjat än
  ---
  Lagom svår igen
  ---
  Lagom nivå.


 11. Hur stor del av din totala studietid under period 3 har du ägnat åt den här kursen?

  1. 0% (0 st) Mindre än 15%.
  2. 14% (2 st) 15-30%.
  3. 36% (5 st) 30-50%.
  4. 29% (4 st) 50-70%.
  5. 0% (0 st) Mer än 70%.


 12. Kursen är på 4p. Vad tycker du om det jämfört med andra kursers poängantal?

  1. 50% (7 st) Lagom med 4p.
  2. 21% (3 st) Borde vara 5p.
  3. 21% (3 st) Borde vara 6p.
  4. 0% (0 st) 4p är för mycket.


 13. Ytterligare kommentarer om kursen:

  En mycket bra kurs som jag rekomenderat till
  nästan _alla_ mina kamrater. Kanske lite
  'verklighetsfrämmande' men det hade jag inga problem
  med.

  ---
  Detta var en mycket kul kurs, den hade gärna
  fått vara längre. Men det får man väl ordna med en
  bok istället.

  ---
  Trevlig kurs, trots att den var svår.
  Det var mycket bra att vi fick ha ett visst
  inflytande i vad kursen skulle behandla. Det ökar
  intresset hos mig som elev. Tänk vad bra det skulle
  vara om fler kurser hölls på det här sättet!
  Kombinationen av inflytande, nära kontakt med
  föreläsaren och hemuppgifter är ett lysande koncept!

  Till andra kursansvariga som läser detta:
  Våga vägra tenta!

  ---
  kul med implemeteringsuppgifter. det gör att man verkligen
  måste sätta sig in i problemen och får en djupare förståelse och känsla för problemen.

  Det vore inspirerande att få mer feedback på hur bra man har löst uppgifterna.

  ---
  Intressant och givande.


johanh@nada.kth.se

Denna sammanställning har genererats med ACE.