2D1440 Avancerade algoritmer

Resultat av kursutvärdering


  13 frågor väntar på svar och en eller annan kommentar.


 1. Upplever du kursen som lätt eller svår?

  1. 0% (0 st) Mycket lätt.
  2. 9% (2 st) Lätt.
  3. 23% (5 st) Medel.
  4. 45% (10 st) Ganska svår.
  5. 23% (5 st) Mycket svår.


 2. Fick du i början av kursen klart för dig vad kursens mål var?

  1. 91% (20 st) Ja.
  2. 5% (1 st) Tveksam.
  3. 0% (0 st) Nej.


 3. Tycker du att kursen är intressant och meningsfull?

  1. 68% (15 st) Ja, mycket.
  2. 32% (7 st) Ja.
  3. 0% (0 st) Neutral.
  4. 0% (0 st) Inte särskilt.
  5. 0% (0 st) Nej.


 4. Tycker du att dina förkunskaper var tillräckliga när kursen startade?

  1. 82% (18 st) Ja.
  2. 14% (3 st) Tveksam.
  3. 5% (1 st) Nej.


 5. Vad tycker du om utdelat kursmaterial?

  1. 18% (4 st) Mycket bra.
  2. 36% (8 st) Bra.
  3. 27% (6 st) Hyfsad.
  4. 18% (4 st) Mindre bra.
  5. 0% (0 st) Dålig.

  Ev. kommentar om utdelat material:

  Kursmaterialet är lite sparsamt skrivet, det skulle
  int skada om man fyllde ut med mer utförliga förklaringar
  och lite fler exempel.

  ---
  Mer exempel och tydligare exempel.
  ---
  Jag tyckte att det var mycket språkliga fel
  i det engelska materialet, speciellt hemtalen,
  detta försvårade förståelsen, och gav upphov till
  irritation.

  ---
  Kursmaterialet är för kortfattat. Språket är ofta
  opedagogiskt. Det är svårt att förstå materialet
  om man har missat föreläsningen ifråga.

  ---
  Jag tycker priset är mkt sympatiskt.
  ---
  Kompediet är ingen kursbok. Den duger dock som
  sammanfattning (ofta). Vissa ställen känns det dock som om
  de som skrivit det inte förstått vad det hela handlade
  om.

  ---
  Svårt att sätta fingret på men kursbunten känns inte som
  om den är skriven på "vänligaste" sätt. Man får kämpa rätt
  hårt ibland för att plocka ut informationen.

  ---
  Mycket många viktiga avsnitt är väldigt luddiga i kurskompendiet.
  Det saknas mycket detlajer som underlättar förståelsen.
  Det blir onödigt svårt.

  ---
  Ibland märktes det att det var elever som skrivit materialet.
  ---
  En ordentlig genomgång behövs. Förklaringar är
  ofta inprecisa och ofullständiga.

  ---
  Det märktes att elever skrivit kompendiet
  och inte en lärare.

  ---
  Utdelat kursmaterial är i huvudsak bra.
  De täcker dock inte allt som sägs på föreläsningarna
  och därmed inte heller allt som krävs för att klara
  alla uppgifter på hemtalen.
  Jag anser att detta bör framgå tydligare vid
  kursens början.

  ---
  Lite tunt, kunde vara mer omfattande, mer förklarande exempel.


 6. Hur stor del av föreläsningarna har du varit på?

  1. 0% (0 st) Mindre än 20%.
  2. 0% (0 st) 20-40%.
  3. 5% (1 st) 40-60%.
  4. 36% (8 st) 60-80%.
  5. 59% (13 st) Mer än 80%.


 7. Vad tycker du om föreläsningarna pedagogiskt sett? (Förklaras stoffet bra? Talar och skriver läraren tydligt?

  1. 27% (6 st) Mycket bra.
  2. 64% (14 st) Bra.
  3. 9% (2 st) Acceptabelt.
  4. 0% (0 st) Mindre bra.
  5. 0% (0 st) Dåligt.
  6. 0% (0 st) Har inte deltagit.

  Ev. kommentar (gärna konstruktiv):

  Gärna lite bättre förberedda anteckningar på tavlan,
  det blir ofta lite konstigt och förvirrat när något
  blir fel i ett exempel som gås igenom. Kanske kladda
  ner exemplen på OH dagen innan och gå igenom...?

  ---
  Mer exempel
  ---
  Personligen tycker jag inte att probelemen definierades
  tillräckligt bra och entydigt

  ---
  Jag tycker att det skulle vara en fördel att ha
  färdiga föreläsningsanteckningar. Då skulle man i
  större grad kunna koncentrera sig på vad som sägs.
  Som det är nu så händer det att när man inte är med
  på något blir man tvungen att skriva allt som sägs,
  och i och med att man är upptagen med det kan det
  vara svårt att förstå det som sägs. Man borde förstås
  fråga om saker man inte förstår, men i realiteten
  görs inte detta.

  ---
  Inga som helst klagomål på föreläsaren.
  ---
  Ibland får man för sig att du inte tänkt efter ordentligt
  vad du skall säga på föreläsningen.
  Utan bara stolpat "på känn".

  ---
  Läraren sär skriver ord allt för ofta. :-)
  ---
  Bra att repitera föregående föreläsning i början av lektionen.
  ---
  Mycket bra och kunnig föreläsare. Ingen risk att somna.


 8. Hur mycket tid ägnade du åt hemuppgift 1?

  1. 0% (0 st) Mindre än 4 tim.
  2. 5% (1 st) 4-10 tim.
  3. 41% (9 st) 10-20 tim.
  4. 55% (12 st) Mer än 20 tim.

  Ev. synpunkter på hemuppgift 1:

  Mycket programmerande, dock ganska enkel
  ---
  Implementation tar tid
  ---
  Kul. Lite mycket implementation kanske.
  ---
  Det som tog tid var implementationsuppgifterna,
  men det var de vaerda.

  ---
  bra
  ---
  Det mesta av tiden gick åt till implementering.
  Teoritalen var lätta till halvsvåra.

  ---
  Överlag var hemuppgiferna intressanta!
  ---
  Har inte gjort den klart, började bygga massor med underliggande programvara (BIGNUM-paket)


 9. Hur mycket tid ägnade du åt hemuppgift 2?

  1. 5% (1 st) Mindre än 4 tim.
  2. 9% (2 st) 4-10 tim.
  3. 50% (11 st) 10-20 tim.
  4. 32% (7 st) Mer än 20 tim.

  Ev. synpunkter på hemuppgift 2:

  OK
  ---
  sket i implementation
  ---
  Hade gärna kunnat innehålla något tal om
  kvantalgoritmer.

  ---
  Jag tycker att grafteorierna var det tråkigaste
  i kursen (fortfarande kul dock)

  ---
  bäst
  ---
  Det mesta av tiden gick åt till implementering.
  Teoritalen var lätta till halvsvåra.

  ---
  Har inte börjat.


 10. Hur mycket tid ägnade du åt hemuppgift 3?

  1. 5% (1 st) Mindre än 4 tim.
  2. 14% (3 st) 4-10 tim.
  3. 41% (9 st) 10-20 tim.
  4. 36% (8 st) Mer än 20 tim.

  Ev. synpunkter på hemuppgift 3:

  Svåra programmeringsuppgifter. Bra.
  ---
  sket i implementation
  ---
  Kändes svårare än tidigare hemtal.
  ---
  Dålig timing att ha den mest omfattade programmerings-
  uppgiften på det sista hemtalet, när man har andra
  tentor under samma period.

  ---
  Har inte gjort hela. Kommer antagligen inte att
  göra det heller. Tentor i vägen. Dock var den
  rätt meningsfull förutom planäritetstalet. Ingen
  kommer att orka implementera det om jag får gissa.

  ---
  Kul ide med TSP-tavlingen. Tyvarr ar hemtalet for
  nara tentorna for att atminstone jag ska hinna gora
  mitt basta pa detta hemtal.

  ---
  bra
  ---
  Det mesta av tiden gick åt till implementering.
  Några av teoritalen var svårare än på hemuppgift
  2 och 3.

  ---
  Har inte börjat


 11. Hur stor del av din totala studietid under period 2 har du ägnat åt den här kursen?

  1. 5% (1 st) Mindre än 15%.
  2. 14% (3 st) 15-30%.
  3. 23% (5 st) 30-50%.
  4. 36% (8 st) 50-70%.
  5. 18% (4 st) Mer än 70%.


 12. Kursen är på 4p. Vad tycker du om det jämfört med andra kursers poängantal?

  1. 68% (15 st) Lagom med 4p.
  2. 23% (5 st) Borde vara 5p.
  3. 5% (1 st) Borde vara 6p.
  4. 5% (1 st) 4p är för mycket.


 13. Ytterligare kommentarer om kursen:

  Bra kurs.
  ---
  Jag lade ner mer tid på att göra hemtalen än att
  förstå vad det egentligen handlade om.
  Jag hade gärna försökt förstått mer, men tiden
  gick åt till hemtalen istället

  ---
  En idé är att redovisa hemtalen inte bara skriftligt
  utan även muntligt. Det skulle till exempel kunna gå
  genom att någon (kursansvarig, någon doktorand) går
  igenom lösningarna med studenten, och kontrollerar
  att denne verkligen förstått vad han gjort.

  ---
  Jag tycker att kursen var oerhört stimulerande, och
  programmeringsuppgifterna på hemtalen var trevliga
  att hålla på med under nätterna.

  ---
  Tog upp en ohemul massa tid vilket jag antagligen
  kommer att få betala dyrt för på tentorna under
  veckan. De var dock samtidigt så oförskämt intressant
  att det inte gjorde så mycket. Borde kanske finnas
  en fortsättningskurs -- jag skall definitivt läsa
  komplexitetsteori och krypto i vår.

  Man kan diskutera vad 4p skall vara för något.
  Detta är nog en av de kurser där jag jobbat mest
  för mina 4p. En obligatorisk miljökurs jag läste
  i våras krävde skrivandet av en uppsats som enda examination,
  det tog ungefär 8 timmar totalt. Avalgen har tagit
  all min vakna tid sedan period 2 började...

  Jag förslår att kursen även i fortsättningen går
  över en period (lagom) men ges 5p, så att folk
  lite mer fattar vad de ger sig in på.

  Johan är en utmärkt lärare. Ska överväga honom som
  kandidat då det blir dags att rösta fram årets lärare.

  ---
  Klart skojigt!!
  Jag har ägnat alldeles för mycket tid åt det här!

  ---
  Den bästa och mest intressanta kurs jag gått sedan jag började på KTH
  ---
  Poängen för uppgifterna hade ingen konsekvent
  korrelation med arbetsinsatsen, speciellt inte när
  implementationsuppgifter jämförs med teoriuppgifter.
  Ett förslag är att till implementationsuppgifterna ge
  färdiga ADT:er eller genomtänkta förslag på datastrukturimplementation, eftersom just datapulande tar det mesta av tiden istället för
  algoritmimplementationen.

  ---
  Det här är kurs som verkligen öppnar ögonen på en... Mycket nyttigt!

  Tack för en bra kurs!

  ---
  Intressant och intellektuellt stimulerande, men kräver att man har gott om tid för att sätta sig in i all teori. Man bör inte läsa så värst många fler kurser samtidigt om man vill förstå på djupet.


johanh@nada.kth.se

Denna sammanställning har genererats med ACE.