KTH
Avancerade algoritmer, hösten 2004
Nada

Avalg front page

    News
    Teacher
    Schedule
    > Code of honors

Det är tillåtet att diskutera men inte att kopiera
Code of honors

Hederskodex och regler för examination vid Nadas kurser.

Code of honour and regulations covering all course examinations set by NADA.

Grundregeln är att det jobb du gör i kursen på hemuppgifter och uppsater ska du göra själv, förutom att hemuppgifterna kan göras i tvåmannagrupper. Vid redovisning av uppgifter ska båda i gruppen kunna redogöra i detalj även för vad kompisen skrivit.
     För denna kurs gäller speciellt att det alltid är tillåtet att diskutera lösningar med andra, men inte att skriva av eller kopiera.
Stefan Nilsson
2004-10-22