KTH
Avancerade algoritmer, hösten 2001
Nada

Avalg front page

    News
    Teacher
    Schedule
    > Code of honors

Det är tillåtet att diskutera men inte att kopiera
Code of honors

Grundregeln är att det jobb du gör i kursen på hemuppgifter och uppsater ska du göra själv, förutom att hemuppgifterna kan göras i tvåmannagrupper. Vid redovisning av uppgifter ska båda i gruppen kunna redogöra i detalj även för vad kompisen skrivit.
     Ibland, speciellt när man skriver program, kan det vara nödvändigt att fråga någon annan (en kamrat eller en handledare) om hjälp med att hitta fel. Detta är tillåtet förutsatt att du uppfyller följande villkor.
  • Du ska med kommentarer i programkoden ange vad du fått hjälp med av handledare/kamrat eller hämtat från färdiga exempelprogram.
  • Du måste förstå och kunna redogöra för hela den färdiga lösningen, även de delar du fått hjälp med.
Varje annan form av samarbete eller utnyttjande av andras lösningar betraktas som ett brott mot hederskodexen och kan resultera i att du måste göra en ny uppgift och/eller att anmälan om försök till fusk inlämnas till rektor och därefter till disciplinnämnden.
     För denna kurs gäller speciellt att det alltid är tillåtet att diskutera lösningar med andra, men inte att skriva av eller kopiera andras lösningar.
Stefan Nilsson
2001-10-01