2D1440 Avancerade algoritmer

Resultat av kursutvärdering


  Ett antal frågor väntar på svar och en eller annan kommentar.


 1. Upplever du kursen som lätt eller svår?

  1. 0% (0 st) Mycket lätt.
  2. 20% (3 st) Lätt.
  3. 60% (9 st) Medel.
  4. 20% (3 st) Ganska svår.
  5. 0% (0 st) Mycket svår.


 2. Fick du i början av kursen klart för dig vad kursens mål var?

  1. 40% (6 st) Ja.
  2. 53% (8 st) Tveksam.
  3. 0% (0 st) Nej.


 3. Tycker du att kursen är intressant och meningsfull?

  1. 47% (7 st) Ja, mycket.
  2. 33% (5 st) Ja.
  3. 13% (2 st) Neutral.
  4. 0% (0 st) Inte särskilt.
  5. 0% (0 st) Nej.


 4. Tycker du att dina förkunskaper i matematik var tillräckliga?

  1. 87% (13 st) Ja.
  2. 7% (1 st) Tveksam.
  3. 0% (0 st) Nej.


 5. Tycker du att dina förkunskaper i datlogi var tillräckliga?

  1. 73% (11 st) Ja.
  2. 13% (2 st) Tveksam.
  3. 0% (0 st) Nej.


 6. Vad tycker du om kompendiet?

  1. 20% (3 st) Mycket bra.
  2. 53% (8 st) Bra.
  3. 13% (2 st) Hyfsat.
  4. 0% (0 st) Mindre bra.
  5. 0% (0 st) Dåligt.
  6. 7% (1 st) Har inte använt det.


 7. Hur stor del av föreläsningarna har du varit på?

  1. 0% (0 st) Mindre än 20%.
  2. 0% (0 st) 20-40%.
  3. 13% (2 st) 40-60%.
  4. 13% (2 st) 60-80%.
  5. 67% (10 st) Mer än 80%.


 8. Vad tycker du om föreläsningarna pedagogiskt sett? (Förklaras stoffet bra? Talar och skriver läraren tydligt? Används stordia i lagom omfattning?)

  1. 7% (1 st) Mycket bra.
  2. 47% (7 st) Bra.
  3. 40% (6 st) Acceptabelt.
  4. 0% (0 st) Mindre bra.
  5. 0% (0 st) Dåligt.
  6. 0% (0 st) Har inte deltagit.


 9. Förbereder du dig till föreläsningarna (läser igenom relevanta avsnitt i boken/kompendiet etc)?

  1. 0% (0 st) Ja, alltid.
  2. 0% (0 st) Ofta.
  3. 13% (2 st) Ibland.
  4. 27% (4 st) Sällan.
  5. 27% (4 st) Aldrig.
  6. 27% (4 st) Oklart vad man bör läsa.


 10. Hur mycket tid ägnade du åt hemuppgift 1?

  1. 7% (1 st) Mindre än 9 tim.
  2. 0% (0 st) 9-14 tim.
  3. 40% (6 st) 15-20 tim.
  4. 47% (7 st) Mer än 20 tim.


 11. Hur mycket tid ägnade du åt hemuppgift 2?

  1. 0% (0 st) Mindre än 9 tim.
  2. 7% (1 st) 9-14 tim.
  3. 27% (4 st) 15-20 tim.
  4. 60% (9 st) Mer än 20 tim.


 12. Var någon/några av hemuppgifterna mer givande än de övriga?.)

  1. 7% (1 st) Hemuppgift 1
  2. 53% (8 st) Hemuppgift 2
  3. 7% (1 st) Hemuppgift 3


 13. Hur många andra kurser har du läst parallellt med den här kursen (i period 2)?

  1. 7% (1 st) En.
  2. 73% (11 st) Två.
  3. 7% (1 st) Tre.
  4. 7% (1 st) Fyra eller fler.


 14. Hur stor del av din totala studietid under period 2 har du ägnat åt den här kursen?

  1. 0% (0 st) Mindre än 15%.
  2. 27% (4 st) 15-30%.
  3. 27% (4 st) 30-50%.
  4. 40% (6 st) 50-70%.
  5. 0% (0 st) Mer än 70%.


 15. Kursen är på 4p. Vad tycker du om det jämfört med andra kursers poängantal?

  1. 87% (13 st) Lagom med 4p.
  2. 0% (0 st) Borde vara 5p.
  3. 0% (0 st) Borde vara 6p.
  4. 7% (1 st) 4p är för mycket.


  snilsson@nada.kth.se

  Denna sammanställning har genererats med ACE.