Nada

^Upp till kursens hemsida.

Aktuell information om 2D1436, Modellering av cellbiologiska processer

Lärare

Kursledare är Erik Fransén, erikf@nada.kth.se. Mottagningstid enligt överenskommelse.

Lärare är Jeanette Hellgren Kotaleski (JHK), Erik Fransén (EF)

 


Nyheter

Omtentan är nu rättad. Resultatet finns på anslagstavlan på vån 3 i E-huset. Tentor kan hämtas ut på studentexpeditionen. Jeanette sänker maxgränsen på tentan från 20 till 18 eftersom uppgift 1b om Masterekvationen låg utanför meddelat kursinnehåll. Svar på uppgifterna kommer om ca 2v.

Redovisning av restlabbar kan göras under vecka 3-4 2006. Hör av dig till Jeanette Hellgren Kotaleski (jeanette @ nada.kth.se).

Omtentan blir 16/1 2006 kl 13-18 i rum 4523, plan 5 i D-huset, Lindstedsv 5.

Kursanalysen är klar och hittas här.

Tentan är rättad. Listorna finns på anslagstavlorna i E-huset plan 3 under rubriken "Autonoma system" (eller under 2D1435/2D1436 om vi fått en egen skylt). Lydelsen och svar finns under extentor nedan. Kursenkät När kursen är slut vill vi gärna ha dina synpunkter.
Frågestund inför tentan tors 20/10 kl 12-13 i Ljusgården i D-huset.

OBS, extra labredovisningstillfälle. Ni kan redovisa när biomod kursen (2D1435) har sina labpass i oktober (27/10 kl 15-17 och 28/10 kl 8-10).

Extentorna är från tidigare år och det innebär att uppgifter om synapser, synaptisk plasticitet och nätverk av nervceller inte är aktuella för er. Ni kommer att kunna välja mellan en uppgift relaterad till föreläsning 8 (kabelekvationen, ekvivalenta kretsar) eller 8c (reverse engineering av genetiska nätverk). Material till tentan är kursbok/kursbunt, labkompendium, föreläsningsanteckningar, extentor.

Observera att det fortlöpande kommer läsanvisningar till kursbunten efter motsvarande föreläsning har hållits.

Föreläsning 8 21/9 15-17 är i rum 4523, D-huset plan 5, gå in genom glasdörr märkt PSCI, tag sedan vänster.

Kursstart är 31/8 15.15 i E31.

Observera att det är ett fel i schema äldre än 050817, det är 2 föreläsningar i v35, tidigare scheman har bara listat en föreläsning.
31/8 kl 15-17 i E31 (Kursstart)
1/9 kl 10-12 i V21


Preliminär kursplan


Kursen består av de 2 obligatoriska momenten LAB1 1p (3 labbar: L1, L2, L3), TEN2 3p (tentamen).

Kursanalys

Kursen är ny. Kursanalys för förra omgången av den närbesläktade kursen 2D1435 finns här.

Synpunkter på kursen

Eftersom denna kurs kommer att ges under flera års tid är vi tacksamma för synpunkter på kursen. En datorstödd kursutvärdering kommer att göras mot kursens slut. Synpunkter kan också lämnas direkt till kursledaren.

Kursregistrering

Om du vill gå kursen ska du anmäla det i förväg till kansliet/studievägledningen för ditt utbildningsprogram. Ingen förhandsanmälan ska göras till Nada. Det finns ingen platsbegränsning. Observera dock förkunskapskraven.

Så snart kursen börjat måste du registrera dig på den. Detta görs med kommandot

res checkin cellmod05

på någon av Nadas unixdatorer. Registrera dig så snart som möjligt efter att kursen börjat!

Kurskatalog

Kursen har en katalog på Unixdatorerna: /info/cellmod05. På denna katalog finns textfiler, programskelett, program och liknande som har med kursen att göra.

Kurslitteratur

Kurslitteraturen ska läsas på egen hand parallellt med kursen. Föreläsningar och laborationer täcker endast en del av kursmaterialet. Under kursen utdelade stenciler tillkommer.

Kursbok

Det kommer att finnas en kursbunt till försäljning som innehåller läsmaterial för varje föreläsning. Förrutom denna kursbunt kan vi rekommendera följande böcker:

C.P. Fall, E.S Marland, J.M. Wagner, J.J. Tyson (ed): Computational cell biology, Springer-Verlag, ISBN 0-387-95369-8. Finns att köpa hos större fackbokhandlare samt på Internet.

Övrigt kursmaterial

Laborationer (LAB1)

Labbkursen består av tre laborationer som görs i grupper om två personer eller individuellt. Varje labb har två tillfällen bokade men kan ta mer tid i anspråk. Labbarna redovisas på labtid. Fullgörs inte samtliga labbarna inom ett år från kursens slut har kursledaren rätt att kräva att alla labbar görs om.

För att nå vissa program skall du lägga till kursens modul cellmod05 med tex: course join cellmod05 (logga sedan ut och logga in igen). Filer till labbarna finns under /info/cellmod05/lab#

Nadas terminalsalar

Kårkortet ger tillträde till Nadas terminalsalar dygnet runt, men terminalsalarna är dagtid ofta bokade för andra kurser. Ge kommandot här så får du reda på när det är bokat.

Det finns arbetsmiljöregler för terminalsalarna. Dessa talar om hur man ska bete sig i salarna.

Allmän handledare finns tillgänglig i terminalsalarna på plan 4 vissa tider varje vardag.

Hederskodex

Grundregeln är att det jobb du gör i kursen (labbar, inlämningsuppgifter, tentor m.m.) ska du göra själv, förutom att labbarna kan göras i tvåmannagrupper. Vid redovisning av labbar ska båda i gruppen kunna redogöra i detalj även för vad labbkompisen skrivit.

Ibland, speciellt när man skriver program, kan det vara nödvändigt att fråga någon annan (en kamrat eller en handledare) om hjälp med att hitta fel. Detta är tillåtet förutsatt att du uppfyller följande villkor.

Varje annan form av samarbete och utnyttjande av andras lösningar betraktas som ett brott mot hederskodexen och kan bestraffas, t ex genom att du förlorar alla bonuspoäng eller får göra en ny uppgift.

Detta är en översatt och omarbetad version av den hederskodex som används i kursen Introduction to computer science vid Stanford University. Den tillämpas i många av Nadas kurser.

Labba hemma

Om du har en dator och internet hemma kan du koppla upp dig mot Nadas datorer hemifrån.

Tentamen (TEN2)

Tid och plats för ordinarie tentamen är tisdagen den 25 okober kl. 08.00-13.00 i sal D32, D33, D35.

Tentaresultatet anslås högst tre veckor efter tentan på institutionens anslagstavla på plan 3. Klagomål på rättning av tentan lämnas in skriftligen till kursledaren inom tre veckor från det att tentaresultatet anslagits.

Anmälan till tentan

Du behöver inte anmäla dig till tentan. (Tentaanmälan var tidigare obligatorisk för D- och E-teknologer men Nada använder sig inte av detta anmälningssystem längre.)

^Upp till kursens hemsida.


Sidansvarig: Erik Fransén <erikf@nada.kth.se>
Senast ändrad 19 augusti 2005
Tekniskt stöd:
<webmaster@nada.kth.se>