2D1435 Neuronnäts- och Biomodellering

 

Dag

Kl

Sal

F/L

Ämne

Lärare

31/8

15-17

E31

F1

Kursintroduktion

Biologiska processer i celler och multicellulära system, en översikt

EF+JHK

1/9

10-12

V21

F2

Enzymkinetik, Biokemiska nätverk

JHK

5/9

13-15

V21

F3

forts Enzymkinetik, Biokemiska nätverk

JHK

6/9

10-12

G

L1

Biokemiska nätverk

 

7/9

15-17

E31

F4

Nernst-Planck och Goldmann-Hodgkin-Katz eqn, Ickelinjäriteter hos cellmembran

Ekvivalenta elektriska kretsar

JHK

8/9

08-10

G

L1

Biokemiska nätverk

 

12/9

13-15

V21

F5

Spännings-  och ligandstyrda jonkanaler Hodgkin-Huxley eqn, Stokastiska jonkanaler

JHK

13/9

10-12

G

L2

Jonrörelse, cellmembran och jonkanaler

 

14/9

15-17

E31

F6

Biologisk morfogenes och plasticitet

Axonogenes och synaptogenes. Diffusion av Ca.

JHK

15/9

08-10

G

L2

Jonrörelse, cellmembran och jonkanaler

 

19/9

13-15

V21

F7

Genetiska nätverk och switchar.

EF

20/9

10-12

G

L31

Morfogenes + Genetiska nätverk

 

21/9

15-17

E31

F8

Passiva/aktiva elektriska egenskaper, Kabelekvationerna, Kompartment­modeller

EF

22/9

08-10

G

L31

Morfogenes + Genetiska nätverk

 

27/9

10-12

G

L41

Neuronmodeller I + NeuronmodellerII

 

29/9

08-10

G

L41

Neuronmodeller I + NeuronmodellerII

 

3/10

13-15

V32

F9

Synaptisk transmission, Pre- och postsynaptiska mekanismer (utom plasticitet).

EF

5/10

15-17

E31

F10

Neuronala nätverk och system, metodik och exempel. Projektplanering

EF

 

25/10

08-13

D32,33,35

T

Tentamen

EF+JHK

26/10

15-17

E53

F11

Synaptisk plasticitet, LTP och LTD

Projektval (sista datum)

EF

27/10

15-17

H

L5

Neuronala nätverk

 

28/10

08-10

H

L5

Neuronala nätverk

 

9/11

13-15

Q14

F12

Projektredovisning

JHK

11/11

10-12

Q14

F13

Projektredovisning, avslutning

JHK

     G     =    Datorsal ”Spel, Sport, Musik”

     H     =    Datorsal ”Spel, Sport”

        

     EF   =    Erik Fransén

  JHK   =    Jeanette Hellgren Kotaleski

 

1 L3 eller L4 skall göras, den lab som inte görs är reservtid

 

LAB1         1p         Lab1, 2, 4 (lab 4 kan bytas mot lab3).

PROJ2       2p         Lab5 + Projekt

TEN2         3p         Tentamen