2D1435 Neuronnäts- och biomodellering samt 2D1436 Modellering av cellbiologiska processer

Resultat av kursutvärdering


  Utvärdering för både 2D1435 och 2D1436. Om du gått 4p 2D1436 Modellering av cellbiologiska processer, välj alternativet (2D1436) på frågor som bara rör den andra större kursen 6p 2D1435 Neuronnäts och biomodellering.


 1. Upplever du kursen som lätt eller svår?

  1. 0% (0 st) Mycket lätt.
  2. 0% (0 st) Lätt.
  3. 29% (2 st) Medel.
  4. 57% (4 st) Ganska svår.
  5. 14% (1 st) Mycket svår.

  Ev. kommentar, t ex om specifika kursavsnitt:


 2. Fick du i början av kursen klart för dig vad kursens mål var?

  1. 57% (4 st) Ja.
  2. 43% (3 st) Tveksam.
  3. 0% (0 st) Nej.


 3. Tycker du att kursen är intressant och meningsfull?

  1. 43% (3 st) Ja, mycket.
  2. 43% (3 st) Ja.
  3. 0% (0 st) Neutral.
  4. 14% (1 st) Inte särskilt.
  5. 0% (0 st) Nej.

  Ev. kommentar, t ex om specifika kursavsnitt som kunde utgå/saknas:


 4. Hur tycker du kursens upplägg var, med full fart i period 1 med föreläsningar och labbar, och sedan lugnare i period 2?

  1. 14% (1 st) Mycket bra.
  2. 43% (3 st) Bra.
  3. 29% (2 st) Acceptabelt, som det brukar vara.
  4. 0% (0 st) Ganska dåligt.
  5. 0% (0 st) Mycket dåligt.

  Ev. kommentar om upplägget:


 5. Tycker du att dina förkunskaper var tillräckliga när kursen startade?

  1. 57% (4 st) Ja.
  2. 14% (1 st) Tveksam.
  3. 29% (2 st) Nej.

  Ev. kommentar, t ex om specifika kursavsnitt:


 6. Vad tycker du om kursbunten med dess kopior ur olika böcker?

  1. 0% (0 st) Mycket bra.
  2. 29% (2 st) Bra.
  3. 29% (2 st) Hyfsad.
  4. 43% (3 st) Mindre bra.
  5. 0% (0 st) Dålig.
  6. 0% (0 st) Har inte använt den.

 7. Vad tycker du om kursboken Johnston and Wu: Foundations of Cellular Neurophysiology?

  1. 0% (0 st) Mycket bra.
  2. 0% (0 st) Bra.
  3. 0% (0 st) Hyfsad.
  4. 0% (0 st) Mindre bra.
  5. 0% (0 st) Dålig.
  6. 100% (7 st) Har inte använt den.

 8. Vad tycker du om kursboken Fall et al:Computational Cell Biology?

  1. 0% (0 st) Mycket bra.
  2. 0% (0 st) Bra.
  3. 14% (1 st) Hyfsad.
  4. 0% (0 st) Mindre bra.
  5. 0% (0 st) Dålig.
  6. 86% (6 st) Har inte använt den.

  Ev. kommentar om boken (skriv bunten, JW eller Fall):


 9. Vad tycker du om läsanvisningarna för kursbunt/böcker, är de tydliga och informativa?

  1. 0% (0 st) Mycket bra.
  2. 14% (1 st) Bra.
  3. 29% (2 st) Hyfsad.
  4. 29% (2 st) Mindre bra.
  5. 0% (0 st) Dålig.
  6. 14% (1 st) Har inte använt de.

 10. Vad tycker du om mängden övrigt kursmaterial?

  1. 0% (0 st) För mycket.
  2. 71% (5 st) Lagom.
  3. 14% (1 st) Otillfäcklig.

  Ev. ytterligare kommentarer om övrigt kursmaterial:


 11. Hur stor del av föreläsningarna har du varit på?

  1. 0% (0 st) Mindre än 50%.
  2. 14% (1 st) 50-70%.
  3. 29% (2 st) 70-90%.
  4. 57% (4 st) Mer än 90%.


 12. Vad tycker du om Jeanettes föreläsningar pedagogiskt sett? (Förklaras stoffet bra? Talar och skriver lärarna tydligt, etc? )

  1. 0% (0 st) Mycket bra.
  2. 57% (4 st) Bra.
  3. 14% (1 st) Acceptabelt.
  4. 14% (1 st) Mindre bra.
  5. 14% (1 st) Dåligt.
  6. 0% (0 st) Har inte deltagit.

  Ev. kommentar (gärna konstruktiv):


 13. Vad tycker du om nivån på Jeanettes föreläsningar - dvs tas hänsyn till teknologernas förkunskaper och gav det något kunskapsmässigt?

  1. 29% (2 st) För hög nivå, för mycket/svårt material.
  2. 71% (5 st) Bra nivå, det var lagom och intressant.
  3. 0% (0 st) För låg nivå, för lite/lätt material.

  Ev. kommentar ang. föreläsningarnas nivå:


 14. Vad tycker du om Eriks föreläsningar pedagogiskt sett? (Förklaras stoffet bra? Talar och skriver lärarna tydligt, etc? )

  1. 29% (2 st) Mycket bra.
  2. 57% (4 st) Bra.
  3. 14% (1 st) Acceptabelt.
  4. 0% (0 st) Mindre bra.
  5. 0% (0 st) Dåligt.
  6. 0% (0 st) Har inte deltagit.

  Ev. kommentar (gärna konstruktiv):


 15. Vad tycker du om nivån på Eriks föreläsningar - dvs tas hänsyn till teknologernas förkunskaper och gav det något kunskapsmässigt?

  1. 0% (0 st) För hög nivå, för mycket/svårt material.
  2. 100% (7 st) Bra nivå, det var lagom och intressant.
  3. 0% (0 st) För låg nivå, för lite/lätt material.

  Ev. kommentar ang. föreläsningarnas nivå:


 16. Fick du den hjälp du behövde inför laborationsmomentet, dvs räckte genomgången på föreläsningarna?

  1. 14% (1 st) Genomgången räckte mycket bra.
  2. 14% (1 st) Genomgången räckte hyggligt.
  3. 43% (3 st) Acceptabelt.
  4. 29% (2 st) Genomgång är bristfälligt och behöver kompletteras.
  5. 0% (0 st) Genomgång fungerar inte alls.

  Ev. övriga kommentar ang. laborativa moment:


 17. Hur tycker du att tentan speglade kursinnehållet?

  1. 14% (1 st) Mycket bra.
  2. 14% (1 st) Bra.
  3. 43% (3 st) Hyfsat.
  4. 14% (1 st) Mindre bra.
  5. 14% (1 st) Dåligt.
  6. 0% (0 st) Tentade inte.


 18. Vad tycker du om projektet och projektpresentationerna (2D1435)?

  1. 14% (1 st) Mycket givande.
  2. 14% (1 st) Givande.
  3. 0% (0 st) Acceptabelt.
  4. 0% (0 st) Dåligt.
  5. 43% (3 st) Har inte deltagit (2D1436).

  Ev. kommentar ang. projektet:


 19. Hur många andra kurser har du läst parallellt med den här kursen (i period 4)?

  1. 29% (2 st) En.
  2. 57% (4 st) Två.
  3. 14% (1 st) Tre.
  4. 0% (0 st) Fyra eller fler.


 20. Hur stor del av din totala studietid under period 1 har du ägnat åt den här kursen?

  1. 0% (0 st) Mindre än 20%.
  2. 29% (2 st) 20-40%.
  3. 57% (4 st) 40-60%.
  4. 14% (1 st) 60-80%.
  5. 0% (0 st) Mer än 80%.


 21. Ytterligare kommentarer om kursen:


erikf@nada.kth.se

Denna sammanställning har genererats med ACE.