2D1435 Neuronnäts- och Biomodellering

 

Dag

Kl

Sal

F/L

Ämne

Läsanvisning

Lärare

15/3

13-15

 

F1

Kursintroduktion

Biologiska processer i celler och multicellulära system, en översikt

 

JW 1,2

EF, JHK

18/3

13-15

L31

F2

Enzymkinetik, Biokemiska nätverk

Stencil

JHK

22/3

13-15

L31

F3

forts Enzymkinetik, Biokemiska nätverk

Stencil

JHK

23/3

15-17

G

L1

Biokemiska nätverk

 

 

25/3

13-15

L31

F4

Nernst-Planck och Goldmann-Hodgkin-Katz eqn, Ickelinjäriteter hos cellmembran

Ekvivalenta elektriska kretsar

JW 2, 5.3

 

JW 3

JHK

26/3

13-15

G

L1

Biokemiska nätverk

 

 

29/3

13-15

L31

F5

Spännings-  och ligandstyrda jonkanaler Hodgkin-Huxley eqn, Stokastiska jonkanaler

Redovisning av lab1.

JW 5.3, 6.3

JW 8-10

JHK

30/3

15-17

G

L2

Jonrörelse, cellmembran och jonkanaler

 

 

1/4

13-15

L31

F6

Passiva/aktiva elektriska egenskaper, Kabelekvationerna, Kompartment­modeller

JW 4

Stencil-Genesis

JW 6.4

JHK

2/4

13-15

G

L2

Jonrörelse, cellmembran och jonkanaler

 

 

26/4

13-15

L31

F7

Synaptisk transmission, Pre- och postsynaptiska mekanismer (utom plasticitet). Redovisning av lab2.

JW 11-13

JHK

27/4

15-17

G

L3

Neuronmodeller I/NeuronmodellerII/Morfogenes1

 

 

29/4

13-15

L31

F8

Synaptisk plasticitet, LTP och LTD

Projektplanering

JW 11.5, 12.5, 15

Artiklar

JHK

30/4

13-15

G

L3

Neuronmodeller I/NeuronmodellerII/Morfogenes1

 

 

3/5

13-15

L31

F9

Biologisk morfogenes och plasticitet

Axonogenes och synaptogenes. Diffusion av Ca.

Redovisning av lab3.

Stencil, artiklar

JHK

4/5

15-17

G

L4

Neuronala nätverk

 

 

6/5

13-15

L31

F10

Neuronala nätverk och system, metodik och exempel. Projektval (sista datum)

Stencil

JW 15

EF

 

7/5

13-15

G

L4

Neuronala nätverk

 

 

10/5

13-15

L31

F11

Genetiska nätverk och switchar.

Redovisning av lab4.

Stencil, artiklar

EF

11/5

15-17

G

L

Rester

 

 

13/5

13-15

L31

F12

Projektredovisning

 

EF

14/5

13-15

G

L

Rester

 

 

17/5

13-15

L31

F13

Projektredovisning

Avslutning

 

EF

On 26/5

14-19

D34-35

T

Tentamen

 

EF,JHK

     G     =    Datorsal ”Grå”

        

     EF   =    Erik Fransén

  JHK   = Jeanette Hellgren Kotaleski

1 Två av tre labbar skall göras. Ifall Morfogenes väljes görs den lämpligen efter F9.