2D1435 Neuronnäts- och biomodellering

Resultat av kursutvärdering


  19 frågor väntar på svar och en eller annan kommentar.


 1. Upplever du kursen som lätt eller svår?

  1. 0% (0 st) Mycket lätt.
  2. 0% (0 st) Lätt.
  3. 60% (6 st) Medel.
  4. 20% (2 st) Ganska svår.
  5. 20% (2 st) Mycket svår.

  Ev. kommentar, t ex om specifika kursavsnitt:


 2. Fick du i början av kursen klart för dig vad kursens mål var?

  1. 60% (6 st) Ja.
  2. 30% (3 st) Tveksam.
  3. 10% (1 st) Nej.


 3. Tycker du att kursen är intressant och meningsfull?

  1. 20% (2 st) Ja, mycket.
  2. 80% (8 st) Ja.
  3. 0% (0 st) Neutral.
  4. 0% (0 st) Inte särskilt.
  5. 0% (0 st) Nej.

  Ev. kommentar, t ex om specifika kursavsnitt som kunde utgå/saknas:


 4. Tycker du att dina förkunskaper var tillräckliga när kursen startade?

  1. 50% (5 st) Ja.
  2. 40% (4 st) Tveksam.
  3. 10% (1 st) Nej.

  Ev. kommentar, t ex om specifika kursavsnitt:


 5. Vad tycker du om kursboken Johnston and Wu: Foundations of Cellular Neurophysiology?

  1. 0% (0 st) Mycket bra.
  2. 70% (7 st) Bra.
  3. 30% (3 st) Hyfsad.
  4. 0% (0 st) Mindre bra.
  5. 0% (0 st) Dålig.
  6. 0% (0 st) Har inte använt den.

  Ev. kommentar om boken:


 6. Vad tycker du om mängden övrigt kursmaterial?

  1. 70% (7 st) För mycket.
  2. 30% (3 st) Lagom.
  3. 0% (0 st) Otillfäcklig.

  Ev. ytterligare kommentarer om övrigt kursmaterial:


 7. Hur stor del av föreläsningarna har du varit på?

  1. 10% (1 st) Mindre än 50%.
  2. 20% (2 st) 50-70%.
  3. 20% (2 st) 70-90%.
  4. 50% (5 st) Mer än 90%.


 8. Vad tycker du om Jeanettes föreläsningar pedagogiskt sett? (Förklaras stoffet bra? Talar och skriver lärarna tydligt, etc? )

  1. 0% (0 st) Mycket bra.
  2. 30% (3 st) Bra.
  3. 50% (5 st) Acceptabelt.
  4. 20% (2 st) Mindre bra.
  5. 0% (0 st) Dåligt.
  6. 0% (0 st) Har inte deltagit.

  Ev. kommentar (gärna konstruktiv):


 9. Vad tycker du om Eriks föreläsningar pedagogiskt sett? (Förklaras stoffet bra? Talar och skriver lärarna tydligt, etc? )

  1. 20% (2 st) Mycket bra.
  2. 40% (4 st) Bra.
  3. 30% (3 st) Acceptabelt.
  4. 0% (0 st) Mindre bra.
  5. 0% (0 st) Dåligt.
  6. 10% (1 st) Har inte deltagit.

  Ev. kommentar (gärna konstruktiv):


 10. Vad tycker du om nivån på Jeanettes föreläsningar - dvs tas hänsyn till teknologernas förkunskaper?

  1. 0% (0 st) Alldeles för hög.
  2. 10% (1 st) För hög.
  3. 30% (3 st) Hög.
  4. 60% (6 st) Acceptabelt.
  5. 0% (0 st) Låg.
  6. 0% (0 st) För låg.

  Ev. kommentar ang. föreläsningarnas nivå:


 11. Vad tycker du om nivån på Eriks föreläsningar - dvs tas hänsyn till teknologernas förkunskaper?

  1. 0% (0 st) Alldeles för hög.
  2. 0% (0 st) För hög.
  3. 0% (0 st) Hög.
  4. 100% (10 st) Acceptabelt.
  5. 0% (0 st) Låg.
  6. 0% (0 st) För låg.

  Ev. kommentar ang. föreläsningarnas nivå:


 12. Vad tycker du om att ha labgenomgång och labfrågegenomgång på föreläsningarna?

  1. 10% (1 st) Mycket bra.
  2. 20% (2 st) Bra.
  3. 30% (3 st) Hyfsad.
  4. 20% (2 st) Mindre bra.
  5. 20% (2 st) Dålig.

  Ev. kommentar ang. labgenomgången:


 13. Fick du den hjälp du behövde för laborationsmomentet, dvs räckte genomgången på föreläsningarna eller saknade du labbassar under själva labbandet?

  1. 0% (0 st) Genomgången räckte mycket bra. Labassar behövdes inte alls.
  2. 20% (2 st) Genomgången räckte hyggligt. Det gick utan labassar.
  3. 30% (3 st) Acceptabelt, gick lika bra som andra kurser som har labassar.
  4. 30% (3 st) Genomgång är bristfälligt och behöver kompletteras med labassar.
  5. 20% (2 st) Genomgång fungerar inte alls, labbassar är nödvändiga

  Ev. kommentar ang. laborativa moment:


 14. Vad tycker du om projektet och projektpresentationerna?

  1. 20% (2 st) Mycket givande.
  2. 50% (5 st) Givande.
  3. 20% (2 st) Acceptabelt.
  4. 10% (1 st) Dåligt.
  5. 0% (0 st) Har inte deltagit.

  Ev. kommentar ang. projektet:


 15. Hur tycker du att tentan speglade kursinnehållet?

  1. 0% (0 st) Mycket bra.
  2. 60% (6 st) Bra.
  3. 20% (2 st) Hyfsat.
  4. 10% (1 st) Mindre bra.
  5. 10% (1 st) Dåligt.
  6. 0% (0 st) Tentade inte.


 16. Hur många andra kurser har du läst parallellt med den här kursen (i period 4)?

  1. 40% (4 st) En.
  2. 60% (6 st) Två.
  3. 0% (0 st) Tre.
  4. 0% (0 st) Fyra eller fler.


 17. Hur stor del av din totala studietid under period 4 har du ägnat åt den här kursen?

  1. 0% (0 st) Mindre än 20%.
  2. 40% (4 st) 20-40%.
  3. 40% (4 st) 40-60%.
  4. 10% (1 st) 60-80%.
  5. 10% (1 st) Mer än 80%.


 18. Kursen är på 6p. Vad tycker du om det jämfört med andra kursers poängantal?

  1. 60% (6 st) Lagom med 6p.
  2. 10% (1 st) Borde vara mer.
  3. 30% (3 st) 6p är för mycket.


 19. Ytterligare kommentarer om kursen:

erikf@nada.kth.se

Denna sammanställning har genererats med ACE.