2D1435 Neuronnäts- och Biomodellering

 

Dag

Kl

Sal

F/L

Ämne

Läsanvisning

Lärare

Ti 12/3

10:15-12

D35

F1

Kursintroduktion

Biologiska processer i celler och multicellulära system, en översikt

 

Slides (.pdf .ps)

AL

To 14/3

10:15-12

E34

F2

Enzymkinetik, Biokemiska nätverk

Stencil (.pdf .ps)

PW

Ti 19/3

10:15-12

D35

F3

forts Enzymkinetik, Biokemiska nätverk

Stencil (.pdf .ps)

PW

On 20/3

10.00-14

M

L1

Biokemiska nätverk

Anvisningar (.pdf .ps)

PW, AL m fl

To 21/3

10:15-12

4523

F4

Biologisk morfogenes och plasticitet

Axonogenes och synaptogenes

Stencil (.pdf .ps), Slides (.pdf .ps), artiklar

AS

Ti 16/4

10:15-12

D35

F5

Nernst-Planck och Goldmann-Hodgkin-Katz eqn, Ickelinjäriteter hos cellmembran

Ekvivalenta elektriska kretsar

JW 1-2, 5.3, Slides (.pdf)

 

JW 3

EF

To 18/4

10:15-12

E34

F6

Spännings-  och ligandstyrda jonkanaler Hodgkin-Huxley eqn, Stokastiska jonkanaler

JW 5.3, 6.3

JW 8-10, Slides (.pdf .ps)

JHK

To 18/4

13.00-17

M

L2

Jonrörelse, cellmembran och jonkanaler

Anvisningar (.pdf .ps)

AL, PW m fl

Ti 23/4

10:15-12

D35

F7

Genetiska nätverk och switchar

Slides (.pdf .ps)

EA

To 25/4

10:15-12

E34

F8

Passiva/Aktiva elektriska egenskaper, Kabelekvationerna, Kompartment­modeller

JW 4

Stencil-Genesis

JW 6.4, Slides (.pdf .ps)

EF

Fr 26/4

13:15-15

4523

F9

Synaptisk transmission, Pre- och postsynaptiska mekanismer (utom plasticitet)

Projektplanering

JW 11-13, Slides (.pdf)

JHK

 

AL

Ti 30/4

10:15-12

E35

F10

Synaptisk plasticitet, LTP och LTD

JW 11.5, 12.5, 15

Slides (.pdf)

Artiklar

JHK

To 2/5

13:00-17

M

L3

Neuronmodeller I/Neuronmodeller II/Morfogenes

Anvisningar (3I.pdf)  (3II.pdf)  (3III.pdf)

EF, AS , AL

Fr 3/5

13:15-15

4523

F11

Neuronala nätverk och system, metodik och exempel

Slides (.pdf)

JW 15.5

AL

Må 6/5

13:00-17

M

L4

Neuronala nätverk

Anvisningar (.pdf)

JHK, AL m fl

Ti 14/5

15:15-17

D35

F12

FLYTTAD

 

 

To 16/5

10:15-12

D35

F13

FLYTTAD

 

 

Ti 21/5

13:15-17

M

LX

Extra lab

 

Alla

Fr 24/5

08:00-13

D31-32

T

Tentamen

 

 

On 29/5

13:15-16

4523

F12,13

Projektredovisning

Avslutning

Schema

AL m fl

 

      M  =   Datorsal ”Matsalen”

 

     AL  =   Anders Lansner

     AS  =   Anders Sandberg

     EA  =   Erik Aurell

     EF  =   Erik Fransén

   JHK  =   Jeanette Hellgren Kotaleski

    PW  =   Pål Westermark