Nada

^Upp till kursens hemsida.

Aktuell information om 2D1435, Neuronnäts- och biomodellering

Lärare

Kursledare och föreläsare är Anders Lansner, ala@nada.kth.se. Mottagningstid enligt överenskommelse.

Övriga lärare och assistenter är Pål Westermark (PW), Jeanette Hellgren Kotaleski (JHK), Erik Fransén (EF), Erik Aurell (EA) och Anders Sandberg (AS).

 

Preliminär kursplan

Kursanalys

Kursanalys finns här.

Kurslitteratur

Kurslitteraturen ska läsas på egen hand parallellt med kursen. Föreläsningar och laborationer täcker endast en del av kursmaterialet.
Under kursen utdelade stenciler tillkommer.

Kursbok

"Daniel Johnston and Samuel Miao-Sin Wu: Fundamentals of Cellular Neurophysiology", The MIT Press, ISBN 0-262-10053-3. Finns att köpa hos större fackbokhandlare samt på Internet (se läsanvisningar).

Övrigt kursmaterial

Kursregistrering

Om du vill gå kursen ska du anmäla det i förväg till kansliet/studievägledningen för ditt utbildningsprogram. Ingen förhandsanmälan ska göras till Nada. Det finns ingen platsbegränsning. Observera dock förkunskapskraven.

Så snart kursen börjat måste du registrera dig på den. Detta görs med kommandot

res checkin biomod02

på någon av Nadas unixdatorer. Registrera dig så snart som möjligt efter att kursen börjat!

Laborationer

Labbkursen består av fyra laborationer som görs individuellt eller i grupper om två personer. På laboration 3 görs 2 av a,b,c, a endast av dem som inte gjort samma lab på kursen 7E1201 Neurovetenskap. Fullgörs inte samtliga labbarna inom ett år från kursens slut har kursledaren rätt att kräva att alla labbar görs om.

Projekt

Ett projekt genomföres under senare delen av kursen i grupper om 1 eller 2 studenter. Typiskt ingår en liten litteraturstudie kring en konkret frågeställning samt tillhörande modellering av något slag. Projektet skall godkännas av kursledare och handledare bestämmas senast den 2/5. Redovisningen sker muntligen den 14/5 eller 16/5, ca 20 min per projekt i närvaro av handledare och övriga studenter på kursen.

Lista att välja projekt från.

Schema för projektpresentation.

Hederskodex

Grundregeln är att det jobb du gör i kursen (labbar, inlämningsuppgifter, tentor m.m.) ska du göra själv, förutom att labbarna kan göras i tvåmannagrupper. Vid redovisning av labbar ska båda i gruppen kunna redogöra i detalj även för vad labbkompisen skrivit.

Ibland, speciellt när man skriver program, kan det vara nödvändigt att fråga någon annan (en kamrat eller en handledare) om hjälp med att hitta fel. Detta är tillåtet förutsatt att du uppfyller följande villkor.

Varje annan form av samarbete och utnyttjande av andras lösningar betraktas som ett brott mot hederskodexen och kan bestraffas, t ex genom att du förlorar alla bonuspoäng eller får göra en ny uppgift.

Detta är en översatt och omarbetad version av den hederskodex som används i kursen Introduction to computer science vid Stanford University. Den tillämpas i många av Nadas kurser.

Tentamen

Tid och plats för ordinarie tentamen är fredagen den 24 maj kl. 8.00-13.00 i sal D31-D32.

Tentaresultatet anslås högst tre veckor efter tentan på institutionens anslagstavla på plan 3. Klagomål på rättning av tentan lämnas in skriftligen till kursledaren inom tre veckor från det att tentaresultatet anslagits.

Anmälan till tentan

Du behöver inte anmäla dig till tentan. (Tentaanmälan var tidigare obligatorisk för D- och E-teknologer men Nada använder sig inte av detta anmälningssystem längre.)

Nadas terminalsalar

Kårkortet ger tillträde till Nadas terminalsalar dygnet runt, men terminalsalarna är dagtid ofta bokade för andra kurser. Ge kommandot här så får du reda på när det är bokat.

Det finns arbetsmiljöregler för terminalsalarna. Dessa talar om hur man ska bete sig i salarna.

Allmän handledare finns tillgänglig i terminalsalarna på plan 4 vissa tider varje vardag.

Kurskatalog

Kursen har en katalog på Unixdatorerna: /info/biomod02. På denna katalog finns textfiler, programskelett, program och liknande som har med kursen att göra.

Köra hemma

Om du har en dator och ett modem hemma kan du koppla upp dig med modem mot Nadas datorer hemifrån.

Synpunkter på kursen

Eftersom denna kurs kommer att ges under flera års tid är vi tacksamma för synpunkter på kursen. En datorstödd kursutvärdering kommer att göras. Synpunkter kan också lämnas direkt till kursledaren.

^Upp till kursens hemsida.


Sidansvarig: Anders Lansner <ala@nada.kth.se>
Senast ändrad 4 januari 2002
Tekniskt stöd:
<webmaster@nada.kth.se>