2D1434 Neuronnäts- och Biomodellering

 

Dag

Kl

Sal

F/L

Ämne

Läsanvisning

Lärare

Ti 13/3

15:15-17

D33

F1

Introduktion

Cellen, jonrörelse, cellmembran, jonkanaler

 

JW 1,2

AL

To 15/3

10:15-12

D32

F2

Nernst-Planck och Goldmann-Hodgkin-Katz eqn, Ickelinjäriteter hos cellmembran

Ekvivalenta elektriska kretsar

JW 2, 5.3

 

JW 3

AL

Ti 20/3

15:15-17

D33

F3

Spännings-  och ligandstyrda jonkanaler Hodgkin-Huxley eqn, Stokastiska jonkanaler

JW 5.3, 6.3

JW 8-10

JHK

On 21/3

15.00-19

M

L1

Jonrörelse, cellmembran och jonkanaler

 

AL,PW

To 22/3

10:15-12

E2

F4

Passiva elektriska egenskaper, Kabelekvationerna, Kompartment­modeller, axon och dendriter

JW 4

Stencil-Genesis

JW 6.4

AL

Ti 27/3

15:15-17

D33

F5

 

Synaptisk transmission, Pre- och postsynaptiska mekanismer (utom plasticitet)

JW 11-13

AL

Fr 30/3

13:15-15

D35

F6

Enzymkinetik, Biokemiska nätverk

Cellen som komplext system

Stencil

PW

Fr 30/3

15.00-19

M

L2

Neuron- och synapsmodeller

 

PW, AL

Ti 3/4

15:15-17

D33

F7

forts

Stencil

PW

Fr 6/4

13:15-15

D35

F8

Biologisk morfogenes och plasticitet

Axonogenes och synaptogenes

Stencil, artiklar

AS

Fr 4/5

10:15-12

D33

F9

Genetiska nätverk och switchar

Projektplanering

Stencil, artiklar

EA

Fr 4/5

13:00-17

M

L3

Biokemiska nätverk

 

PW, AL

Ti 8/5

13:15-15

D32

F10

Synaptisk plasticitet, LTP och LTD

JW 11.5, 12.5, 15

Artiklar

JHK

To 10/5

14:15-16

D33

F11

Reducerade cellmodeller, Neuronala nätverk och system, Biologiska minnesmodeller

Stencil

JW 15

AL

Fr 11/5

13:00-17

M

L4

Neuronala nätverk

 

EF, AL

Ti 15/5

15:15-17

D33

F12

Projektredovisning

 

AL

To 17/5

14:15-16

E33

F13

Projektredovisning

Avslutning

 

AL

Fr 25/5

08:00-13

D34

T

Tentamen

 

 

                                M = Datorsal ”Matsalen”

    AL   = Anders Lansner

    EA   =    Erik Aurell

     EF   =    Erik Fransén

  JHK   = Jeanette Hellgren Kotaleski

   PW   =    Pål Westermark