Nada

Nadas institutionssymbol

^ Upp till kursens ingångssida

In English

Studiehandbokstext 1999/2000 för

2D1434 Neuronnäts- och biomodellering

Poäng

4

Föreläsning

26

Kursnivå

D

Övning

-

Betygsskala, KTH

U, 3, 4, 5

Labb

20

Obligatorisk för

-

   

Valbar för

D, E, F, T, B, K, M

Perioder

3

Språk

Svenska

Webbinfo

www.nada.kth.se/kurser/kth/2D1434

Kursansvarig

Anders Lansner, 08 - 790 6210, ala@nada.kth.se

Kortbeskrivning

En avancerad kurs i datalogi som behandlar matematisk modellering och simulering av nervceller och nervcellsnät samt av andra fysiologiska och biokemiska strukturer och processer.

Mål

Kursens mål är att

• ge grundläggande kunskaper matematisk modellering av biologiska system och processer

för att studenterna ska

• få kännedom om tillgängliga metoder inom området samt en förståelse för den tekniska potentialen och begränsningarna hos dessa.

Kursinnehåll

Metoder för modellering och simulering av nervceller och nervcellsnät. Enzym- och farmakokinetik, farmakodynamik. Metoder för modellering av cellulära processer och cellsignalering i andra system och organismer (bukspottkörteln, blodet, jästceller). Nervsystemets funktionella organisation samt relaterade modeller och teorier för perception, minne, beteendeselektion och motorik. I första hand behandlas nervceller och nervsystemet, men ett urval av andra system kommer också att behandlas

Förkunskaper

Motsvarande de obligatoriska kurserna i matematik, numeriska metoder och datalogi samt därutöver de två kurserna 7E1200 Cell- och Molekylärbiologi och 7E1201 Neurovetenskap.

Påbyggnad

Diskuteras med kursledaren.

Examination

En skriftlig tentamen (TEN1, 3 p).
Laborationsuppgifter (LAB1, 1 p).

Kurslitteratur

Enligt förteckning på institutionen.

Övrigt

Kursen ges första gången läsåret 99/00. Kurserna 2D1432 Artificiella neuronnät och andra lärande system och 2D1434 Neuronnäts- och biomodellering ersätter då kursen 2D1430 Artificiella neuronnät och neurofysiologi.

^ Upp till kursens ingångssida


Sidansvarig: <www-kurs@nada.kth.se>
Senast ändrad 6 april 1999
Tekniskt stöd: <webmaster@nada.kth.se>