Nada

^ Upp till kursens hemsida.

Aktuell information om 2D1434, Neuronnäts- och biomodellering

Senaste nytt

2004-01-01 Omtentamen endast efter överenskommelse. Kontakta kursledare Erik Fransén, erikf@nada.kth.se.

2002-01-03 Omtentamen den 7 januari 8-13 inställd. Kontakta kursledaren med ev frågor.

2001-09-24 Länk till kursanalys

Nyheter som tidigare har visats under denna rubrik finns samlade här.

Lärare

Kursledare och föreläsare är Anders Lansner, ala@nada.kth.se. Mottagningstid enligt överenskommelse.

Övriga lärare och assistenter är Pål Westermark (PW), Jeanette Hellgren Kotaleski (JHK), Erik Aurell (EA), Anders Sandberg (AS), och Erik Fransén (EF).

Preliminär kursplan


Kurslitteratur

Kurslitteraturen ska läsas på egen hand parallellt med kursen. Föreläsningar och laborationer täcker endast en del av kursmaterialet.
Under kursen utdelade stenciler tillkommer.

Kursbok

"Daniel Johnston and Samuel Miao-Sin Wu: Fundamentals of Cellular Neurophysiology", The MIT Press, ISBN 0-262-10053-3. Finns att köpa hos större fackbokhandlare samt på Internet (se läsanvisningar).

Övrigt kursmaterial

Kursregistrering

Om du vill gå kursen ska du anmäla det i förväg till kansliet/studievägledningen för ditt utbildningsprogram. Ingen förhandsanmälan ska göras till Nada. Det finns ingen platsbegränsning. Observera dock förkunskapskraven.

Så snart kursen börjat måste du registrera dig på den. Detta görs med kommandot

res checkin biomod01

på någon av Nadas unixdatorer. Registrera dig så snart som möjligt efter att kursen börjat!

Laborationer

Labbkursen består av fyra laborationer som görs individuellt eller i grupper om två personer. Fullgörs inte samtliga labbarna inom ett år från kursens slut har kursledaren rätt att kräva att alla labbar görs om.

Projekt

Ett projekt genomföres under senare delen av kursen i grupper om 1 eller 2 studenter. En litteraturstudie kring en konkret frågeställning, eventuellt inkluderande modellering av något slag. Projektet skall godkännas av kursledaren och handledare bestämmas senast den 4/5. Redovisningen sker muntligen den 15/5 eller 17/5, ca 20 min per projekt.

Hederskodex

Grundregeln är att det jobb du gör i kursen (labbar, inlämningsuppgifter, tentor m.m.) ska du göra själv, förutom att labbarna kan göras i tvåmannagrupper. Vid redovisning av labbar ska båda i gruppen kunna redogöra i detalj även för vad labbkompisen skrivit.

Ibland, speciellt när man skriver program, kan det vara nödvändigt att fråga någon annan (en kamrat eller en handledare) om hjälp med att hitta fel. Detta är tillåtet förutsatt att du uppfyller följande villkor.

Varje annan form av samarbete och utnyttjande av andras lösningar betraktas som ett brott mot hederskodexen och kan bestraffas, t ex genom att du förlorar alla bonuspoäng eller får göra en ny uppgift.

Detta är en översatt och omarbetad version av den hederskodex som används i kursen Introduction to computer science vid Stanford University. Den tillämpas i många av Nadas kurser.

Tentamen

Tid och plats för ordinarie tentamen är fredagen den 25 maj kl. 8.00-13.00 i sal D34.

Tentaresultatet anslås högst tre veckor efter tentan på institutionens anslagstavla på plan 3. Klagomål på rättning av tentan lämnas in skriftligen till kursledaren inom tre veckor från det att tentaresultatet anslagits.

Anmälan till tentan

Du behöver inte anmäla dig till tentan. (Tentaanmälan var tidigare obligatorisk för D- och E-teknologer men Nada använder sig inte av detta anmälningssystem längre.)

Nadas terminalsalar

Kårkortet ger tillträde till Nadas terminalsalar dygnet runt, men terminalsalarna är dagtid ofta bokade för andra kurser. Ge kommandot här så får du reda på när det är bokat.

Det finns arbetsmiljöregler för terminalsalarna. Dessa talar om hur man ska bete sig i salarna.

Allmän handledare finns tillgänglig i terminalsalarna på plan 4 vissa tider varje vardag.

Kurskatalog

Kursen har en katalog på Unixdatorerna: /info/biomod01. På denna katalog finns textfiler, programskelett, program och liknande som har med kursen att göra.

Köra hemma

Om du har en dator och ett modem hemma kan du koppla upp dig med modem mot Nadas datorer hemifrån.

Synpunkter på kursen

Eftersom denna kurs kommer att ges under flera års tid är vi tacksamma för synpunkter på kursen. En datorstödd kursutvärdering kommer att göras. Synpunkter kan också lämnas direkt till kursledaren.

^ Upp till kursens hemsida.


Sidansvarig: Anders Lansner <ala@nada.kth.se>
Senast ändrad 13 januari 2004
Tekniskt stöd: <webmaster@nada.kth.se>