Artificiella neuronnät, fortsättningskurs

Välkommen till denna fortsättningskurs om artificiella neuronnät på 4 poäng. Undervisningen sker i form av föreläsningar, två datorlaborationer och ett projekt. Labbar och projekt görs förslagsvis i tvåmannagrupper. Examinationen sker dels genom kontrollskrivning (1 poäng), labredovisning (1 poäng), samt projekt (2 poäng).

Aktuellt

Tryck här för att hämta kursenkäten:

Labbanvisningar och redovisningstider

Lab1

Lab2

Tid för redovisning av labbarna bokas genom vårt labbokningssystem.

Övrig information