Laborationer

Laboration 1
Framåtkopplande nät - Deltaregeln och Backpropagation
Laboration 2
Hopfield networks
Hjälpfiler (i TAR-format)
Laboration 3
Radial basis functions
Hjälpfiler (i TAR-format)
Laboration 4
Self organizing feature maps
Hjälpfiler (i TAR-format)