Genetiska algoritmer

Lästips: OH-bilderna

Vad kan genetiska algoritmer åstadkomma?

Handlar det om simulering av evolution?

Hur kodar man informationen?

Vad menas med "fitness" i detta sammanhang?

Hur skiljer sig genetiska algoritmer mot andra optimeringsmetoder?

Kan man använda genetiska algoritmer för att träna neuronnät?