Resultat av kursutvärdering


  Kursen som helhet.

 1. Upplever du kursen som lätt eller svår?

  1. 0% (0 st) Mycket lätt.
  2. 10% (2 st) Lätt.
  3. 71% (15 st) Medel.
  4. 14% (3 st) Ganska svår.
  5. 0% (0 st) Mycket svår.


 2. Tycker du att kursen är intressant och meningsfull?

  1. 33% (7 st) Ja, mycket.
  2. 62% (13 st) Ja.
  3. 0% (0 st) Neutral.
  4. 0% (0 st) Inte särskilt.
  5. 0% (0 st) Nej.


 3. Tycker du att dina förkunskaper var tillräckliga när kursen startade?

  1. 86% (18 st) Ja.
  2. 10% (2 st) Tveksam.
  3. 0% (0 st) Nej.


 4. Vilket utbildningsprogram följer du?

  1. 62% (13 st) D.
  2. 5% (1 st) E.
  3. 14% (3 st) F.
  4. 5% (1 st) MD.
  5. 10% (2 st) Något annat.


  Kurslitteraturen.

 5. Vad tycker du om kursboken (Fausett)?

  1. 0% (0 st) Mycket bra.
  2. 10% (2 st) Bra.
  3. 14% (3 st) Hyfsad.
  4. 38% (8 st) Mindre bra.
  5. 14% (3 st) Dålig.
  6. 19% (4 st) Har inte använt den.


 6. Vad tycker du om övrigt utdelat material?

  1. 14% (3 st) Mycket bra.
  2. 57% (12 st) Bra.
  3. 14% (3 st) Hyfsat.
  4. 0% (0 st) Mindre bra.
  5. 5% (1 st) Dåligt.
  6. 5% (1 st) Har inte använt det.


 7. Vad tycker du om informationen via webben?

  1. 14% (3 st) Mycket bra.
  2. 71% (15 st) Bra.
  3. 10% (2 st) Hyfsat.
  4. 0% (0 st) Mindre bra.
  5. 0% (0 st) Dåligt.
  6. 0% (0 st) Har inte använt det.


  Föreläsningarna.

 8. Hur stor del av föreläsningarna har du varit på?

  1. 0% (0 st) Mindre än 20%.
  2. 14% (3 st) 20-40%.
  3. 10% (2 st) 40-60%.
  4. 14% (3 st) 60-80%.
  5. 57% (12 st) Mer än 80%.


 9. Vad tycker du om föreläsningarna pedagogiskt sett? (Förklaras stoffet bra? Talar och skriver läraren tydligt? Används stordia i lagom omfattning?)

  1. 43% (9 st) Mycket bra.
  2. 48% (10 st) Bra.
  3. 5% (1 st) Acceptabelt.
  4. 0% (0 st) Mindre bra.
  5. 0% (0 st) Dåligt.
  6. 0% (0 st) Har inte deltagit.


 10. Vad tycker du om föreläsningarna innehållsmässigt sett? (Behandlas rätt saker? Förklaras det som behöver förklaras?)

  1. 29% (6 st) Mycket bra.
  2. 52% (11 st) Bra.
  3. 10% (2 st) Acceptabelt.
  4. 0% (0 st) Mindre bra.
  5. 0% (0 st) Dåligt.
  6. 0% (0 st) Har inte deltagit.


  Laborationerna.

 11. Vad tycker du om laboration 1 (BackProp)?

  1. 29% (6 st) Mycket bra.
  2. 57% (12 st) Bra.
  3. 10% (2 st) Acceptabel.
  4. 0% (0 st) Mindre bra.
  5. 0% (0 st) Dålig.


 12. Vad tycker du om laboration 2 (Hopfield-nät)?

  1. 24% (5 st) Mycket bra.
  2. 38% (8 st) Bra.
  3. 24% (5 st) Acceptabel.
  4. 5% (1 st) Mindre bra.
  5. 5% (1 st) Dålig.


 13. Vad tycker du om laboration 3 (Radialbasfunktioner)?

  1. 24% (5 st) Mycket bra.
  2. 33% (7 st) Bra.
  3. 19% (4 st) Acceptabel.
  4. 14% (3 st) Mindre bra.
  5. 5% (1 st) Dålig.


 14. Vad tycker du om laboration 4 (SOM)?

  1. 38% (8 st) Mycket bra.
  2. 48% (10 st) Bra.
  3. 10% (2 st) Acceptabel.
  4. 0% (0 st) Mindre bra.
  5. 0% (0 st) Dålig.
  6. 0% (0 st) Har inte gjort den.


  Tidsåtgång.

 15. Hur stor del av din totala studietid under period 3 har du ägnat åt den här kursen?

  1. 0% (0 st) Mindre än 15%.
  2. 19% (4 st) 15-30%.
  3. 43% (9 st) 30-50%.
  4. 33% (7 st) 50-70%.
  5. 0% (0 st) Mer än 70%.


 16. Kursen är på 4p (2p för tentan och 2p för laborationskursen). Vad tycker du om det jämfört med andra kursers poängantal?

  1. 86% (18 st) Lagom med 4p.
  2. 10% (2 st) Borde vara mer.
  3. 0% (0 st) 4p är för mycket.


Denna sammanställning har genererats med ACE.