Registrering

Registrering på kursen görs via res-programmet på Nadas datorer. Ge kommandot:

    res checkin ann05

och besvara sedan de frågor du då får.

Datormiljö för laborationerna

För att få tillgång till de simulatorer och datafiler som används under laborationerna ger du följande kommando, förslagsvis innan du börjar arbeta med första labben:

    course join ann05

Du måste sedan logga ut och in igen för att ändringarna ska "ta" eftersom initieringarna bara görs vid inloggning.

Om du senare vill bli av med dessa initieringar igen ger du kommandot:

    course leave ann05