Litteratur

Kursbok

Ny kursbok för i år:

Laurene Fausett: Fundamentals of Neural Networks
1994, Prentice-Hall
ISBN 0-13-334186-0

Obs: Genom ett speciellt avtal med förlaget inför vår kurs kommer KTHs kårbokhandel att sälja denna bok för 600 kr, vilket är lägre än vad t.o.m. nät-handlarna brukar ta.

Kompletterande material

Följande extra material har delas ut under kursen:

Dessutom rekommenderas denna artikel för den som vill veta mer om genetiska algoritmer.