Artificiella neuronnät och andra lärande system


Välkommen till denna kurs om artificiella neuronnät på 4 poäng. Undervisningen sker i form av föreläsningar samt fyra datorlaborationer som förslagsvis görs i tvåmannagrupper. Examinationen sker dels genom laborationsredovisning (1 poäng) samt en tentamen (3 poäng).


Aktuellt

Labbtider

Tid för redovisning av labbarna bokas genom vårt labbokningssystem.

Information