Hopfieldnät

Lästips: kapitel 3

Vad är ett associativt nät?

Vad är skillnaden mellan hereroassociation och autoassociation?

Vad händer med ett återkopplat linjärt nät?

BSB Brain Staie in a Box

Hopfields diskreta variant

Konvergens mot lokala minima: attraktorer

Inlärning, ett sätt att placera ut attraktorer

Spurious attractors, attraktorer man inte ville ha

Kontinuerliga varianten av Hopfieldnätet

Analogi med cellers tidsdynamik

Konvergens mot fixpunkter när viktmatrisen är symmetrisk