Artificiella neuronnät och andra lärande system, 2D1432

Resultat av kursutvärdering 2005


  Kursen som helhet.

 1. Upplever du kursen som lätt eller svår?

  1. 0% (0 st) Mycket lätt.
  2. 6% (1 st) Lätt.
  3. 63% (10 st) Medel.
  4. 25% (4 st) Ganska svår.
  5. 6% (1 st) Mycket svår.


 2. Tycker du att kursen är intressant och meningsfull?

  1. 44% (7 st) Ja, mycket.
  2. 50% (8 st) Ja.
  3. 6% (1 st) Neutral.
  4. 0% (0 st) Inte särskilt.
  5. 0% (0 st) Nej.


 3. Tycker du att dina förkunskaper var tillräckliga när kursen startade?

  1. 75% (12 st) Ja.
  2. 13% (2 st) Tveksam.
  3. 13% (2 st) Nej.


 4. Vilket utbildningsprogram följer du?

  1. 44% (7 st) D.
  2. 31% (5 st) E.
  3. 19% (3 st) F.
  4. 6% (1 st) MD.
  5. 0% (0 st) Något annat.


  Kurslitteraturen.

 5. Vad tycker du om kursboken (Fausett)?

  1. 0% (0 st) Mycket bra.
  2. 38% (6 st) Bra.
  3. 25% (4 st) Hyfsad.
  4. 0% (0 st) Mindre bra.
  5. 0% (0 st) Dålig.
  6. 38% (6 st) Har inte använt den.


 6. Vad tycker du om övrigt utdelat material?

  1. 6% (1 st) Mycket bra.
  2. 56% (9 st) Bra.
  3. 13% (2 st) Hyfsat.
  4. 0% (0 st) Mindre bra.
  5. 6% (1 st) Dåligt.
  6. 19% (3 st) Har inte använt det.


 7. Vad tycker du om informationen via webben?

  1. 6% (1 st) Mycket bra.
  2. 50% (8 st) Bra.
  3. 31% (5 st) Hyfsat.
  4. 6% (1 st) Mindre bra.
  5. 0% (0 st) Dåligt.
  6. 6% (1 st) Har inte använt det.


  Föreläsningarna.

 8. Hur stor del av föreläsningarna har du varit på?

  1. 6% (1 st) Mindre än 20%.
  2. 0% (0 st) 20-40%.
  3. 6% (1 st) 40-60%.
  4. 31% (5 st) 60-80%.
  5. 56% (9 st) Mer än 80%.


 9. Vad tycker du om föreläsningarna pedagogiskt sett? (Förklaras stoffet bra? Talar och skriver läraren tydligt? Används stordia i lagom omfattning?)

  1. 69% (11 st) Mycket bra.
  2. 19% (3 st) Bra.
  3. 6% (1 st) Acceptabelt.
  4. 0% (0 st) Mindre bra.
  5. 0% (0 st) Dåligt.
  6. 6% (1 st) Har inte deltagit.


 10. Vad tycker du om föreläsningarna innehållsmässigt sett? (Behandlas rätt saker? Förklaras det som behöver förklaras?)

  1. 44% (7 st) Mycket bra.
  2. 44% (7 st) Bra.
  3. 6% (1 st) Acceptabelt.
  4. 0% (0 st) Mindre bra.
  5. 0% (0 st) Dåligt.
  6. 6% (1 st) Har inte deltagit.


  Laborationerna.

 11. Vad tycker du om laboration 1 (BackProp)?

  1. 38% (6 st) Mycket bra.
  2. 38% (6 st) Bra.
  3. 13% (2 st) Acceptabel.
  4. 0% (0 st) Mindre bra.
  5. 0% (0 st) Dålig.


 12. Vad tycker du om laboration 2 (Hopfield-nät)?

  1. 25% (4 st) Mycket bra.
  2. 38% (6 st) Bra.
  3. 13% (2 st) Acceptabel.
  4. 0% (0 st) Mindre bra.
  5. 13% (2 st) Dålig.


 13. Vad tycker du om laboration 3 (Radialbasfunktioner)?

  1. 19% (3 st) Mycket bra.
  2. 50% (8 st) Bra.
  3. 0% (0 st) Acceptabel.
  4. 13% (2 st) Mindre bra.
  5. 0% (0 st) Dålig.


 14. Vad tycker du om laboration 4 (SOM)?

  1. 19% (3 st) Mycket bra.
  2. 44% (7 st) Bra.
  3. 13% (2 st) Acceptabel.
  4. 0% (0 st) Mindre bra.
  5. 0% (0 st) Dålig.
  6. 13% (2 st) Har inte gjort den.


  Tidsåtgång.

 15. Hur stor del av din totala studietid under period 3 har du ägnat åt den här kursen?

  1. 0% (0 st) Mindre än 15%.
  2. 13% (2 st) 15-30%.
  3. 56% (9 st) 30-50%.
  4. 25% (4 st) 50-70%.
  5. 6% (1 st) Mer än 70%.


 16. Kursen är på 4p (3p för tentan och 1p för laborationskursen). Vad tycker du om det jämfört med andra kursers poängantal?

  1. 88% (14 st) Lagom med 4p.
  2. 13% (2 st) Borde vara mer.
  3. 0% (0 st) 4p är för mycket.


  Denna sammanställning har genererats med ACE.