Laborationer

Laboration 1
Framåtkopplande nät - Deltaregeln och Backpropagation
Laboration 2
Hopfield networks (uppdaterad 2004-01-30)
Hjälpfiler (i TAR-format)
Laboration 3
Belief propagation networks
Manualblad för annx-programmet
Laboration 4
Radial basis functions
Hjälpfiler (i TAR-format)
Laboration 4b
Denna laboration är ett alternativ till laboration 4
Classification or Function Approximation
Hjälpfiler (i TAR-format)