Radialbasfunktioner

Lästips: avsnitt 10.4

Vilka fundamentala problem finns det med flerlagersnäten och BP?

Finns det någon teknik att få garanterad konvergens men ändå undvika begränsningarna med linjär separerbarhet?

Hur fungerar ett RBF-nät?

Vad är det för fördelar med att använda lokala basfunktioner?

Vad är det för fördelar med att använda många basfunktioner?

Hur tränar man RBF-nätets ut-lager?

Hur tränar man RBF-nätets in-lager, d.v.s. placeringen och ev. formen på basfunktionerna?

Exempel på tillämpningar baserade på övervakad inlärning:

Nettalk - översättning från text till fonem.

Cellklassificering - identifiering ac cancerceller utifrån mikroskopbilder.

Personidentifiering

ALVINN - styrning av en bil från bildinformation.

Tvättmaskin - kombination av fuzzy-logic och ANN.

Tidsserier - försök att förutsäga börskurser, väder och mycket annat.

Kreditvärdighet - bedömning av kreditvärdighet för bankkunder.