Introduktion

Lästips: kapitel 1-2

Vad menas med begreppet Neuronnät?

Hur fungerar riktiga neuron?

Vilka sorts neuron använder man normalt i artificiella neuronnät?

Vilka olika sorters neuronnät finns det?

Vad använder man neuronnät till?

Hur sker inlärning i neuronnät?

Vad är en inlärningsregel?

Finns det olika former av inlärning?

Hur får man ut lagrad information ur ett neuronnät?

Hur representeras information?

Blir det inte problem med invarianter i indata?

När hittade man egentligen på detta med neuronnät?