Flerlagersperceptronen

Lästips: kapitel 6

Vad är fördelen med att använda flera lager?

Vad är nackdelen?

Hur fungerar inlärning med hjälp av backprop?

Härledning av backprop-metoden.

Blir det ännu bättre med ännu fler lager?

Hur många gömda enheter behövs?

Är det alltid bra att ha så många enheter som möjligt?

Hur snabbt sker inlärningen?

Kan en flerlagersperceptorn lära sig alla avbildningar?

Får man alltid samma vikter för samma datamängd?

Finns det någon intuitiv tolkning av den interna representationen?