Laborationer

Laboration 1
Framåtkopplande nät - Deltaregeln och Backpropagation
Anvisningarna finns i PostScript och PDF-format.
Laboration 2
Hopfield networks
Anvisningarna finns i PostScript och PDF-format.
Laboration 3
Belief propagation networks
Anvisningarna finns i PostScript och PDF-format.
Manualblad för annx-programmet i PostScript och PDF-format.
Laboration 4
Radial basis functions
Anvisningarna finns i PostScript och PDF-format.
Laboration 4b
Classification or Function Approximation
Denna laboration är ett alternativ till laboration 4
Anvisningarna finns i PostScript och PDF-format.