Självorganiserande avbildningar, vektorkvantisering

Lästips: kapitel 8

Vad menas med vektorkvantisering?

Vad är en Voronoi-indelning av indatarummet?

Hur kan vektorkvantisering realiseras som neuronnät?

Vad menas med Competitive learning?

Kan man göra någonting intressant med denna typ av inlärning?

Vad menas med dead-unit problemet och vad kan man göra åt det?

Kan man göra något åt att vektorerna hamnar i vilken ordning som helst?

Vad är en Self-Organizing Map?

Demonstration av en enkel avbildning 2D till 2D.

Demonstration av en ytfyllande linje 2D till 1D.

Kan man använda denna teknik till någonting användbart?

Vad är Learning Vector Quantization (LVQ)?