Generalisering

Lästips: kapitel 6 (avsnitt 6.9 och 6.10)

Kan nätet generalisera till exempel man aldrig har visat?

Vad menas med overfitting?

Hur kan man undvika problem med overfitting?

Vad menas med korsvalidering?